ASAYİŞ
Giriş Tarihi : 02-09-2016 08:07   Güncelleme : 02-09-2016 08:07

Gölbaşı'nda 27 Öğretmen Görevden İhraç, İşte Liste

Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması gereğince 1 Eylül 2016 Perşembe KHK gereğince Gölbaşı'nda 24 öğretmen görevden ihraç edildi. İhraç edilenler Resmi gazetede belirtilen KHK gereğince isim isim açıklandı.

Gölbaşı'nda 27 Öğretmen Görevden İhraç, İşte Liste

 

636

.706/1988

AFRA NUR ALDIRKAYA

SADETTİN

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

637

.702/1974

AHMET KOÇAK

KÜÇÜK MEHMET

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

638

.705/1974

BAYRAM EVİN

MUSTAFA

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

639

.703/1987

DEMET AYÇAN

AYHAN

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

640

.707/1987

EMİNE GILIÇ

İSMAİL

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

641

.708/1976

ERSOY AVCI

KAZIM

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

642

.704/1980

FATMA AVCI

DURSUN

öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

643

.701/1979

FİDAN EVİN

KEMAL

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

644

.702/1980

HAKAN ÇELEBİ

ŞEVKET

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

645

.703/1989

HALİME AKPINAR

YUSUF

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

646

.710/1969

HATİCE EMF.RÖZ

BEKİR

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

647

.702/1990

HATİCE OLCAY TAŞ

ALİ

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

648

.711/1973

HÜSEYİN ÇINAR

HAŞAN

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

649

../G3/1975

İLTERİŞ BİLGİNSOY

MUSTAFA

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

650

.701/1987

MEHMET GILİÇ

OSMAN

öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

651

.702/1988

MEHMET SALİH AKPINAR

HIDIR

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

652

../Ü6/1969

NURSEL YÜCEL

MEMET

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

653

.705/1985

ONUR TIRAŞ

HİKMET

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

654

.708/1986

ÖMER AYÇAN

ALİ

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

655

.707/1984

SEMA YILDIRIM ŞEKER

MUSTAFA

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

656

.707/1980

SİBEL AVCI

MUSTAFA

öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

657

.710/1963

SÜLEYMAN EMERÖZ

MUSA

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

658

.701/1977

VAKKAS FIRAT

MEMET MUSTAFA

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

 

659

.702/1974

ZEKİ ÖZTÜRK

AHMET

Öğretmen

ADIYAMAN

GÖI,BASI

 

 

DİĞER İLLER İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYINIZ.....

1 Eylül 2016 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 29818 (Mükerrer)

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLERE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/672

Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç ve kapsam
MADDE 1
- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.
Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 2- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;
a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,
b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,
c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,
ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,
başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkümiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

Yürürlük
MADDE 3
- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 4-
 (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

E K L E R

1 Sayılı Liste-1 (Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Aile Bakanlığı, SGK)

1 Sayılı Liste-2 (Tarım, Gümrük, İçişleri, Maliye Bakanlığı ile GİB)

1 Sayılı Liste-3 (MEB, Adana-Bursa)

1 Sayılı Liste-4 (MEB, Bursa-İstanbul)

1 Sayılı Liste-5 (MEB, İstanbul- Kayseri)

1 Sayılı Liste-6 (MEB, Kayseri- Rize)

1 Sayılı Liste-7 (MEB, Rize- Zonguldak)

1 Sayılı Liste-8 (Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler)

2 Sayılı Liste (EGM- 7 bin 669 kişi)
3 Sayılı Liste (Jandarma- 323 kişi)
4 Sayılı Liste (Sahil Güvenlik- 2 kişi)

Kaynak: http://www.memurlar.net/haber/609082/