EKONOMİ
Giriş Tarihi : 07-02-2019 10:27   Güncelleme : 07-02-2019 10:27

Gölbaşı SGK’dan "Yapılandırma" Uyarısı

SGK Gölbaşı İlçe Müdürü Ramazan Sağlam, prim borçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Gölbaşı SGK’dan

Ramazan Sağlam, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

 

“Bilindiği üzere, 11.5.2018 tarihli, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.5.2018 tarihli, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, anılan Kanun ile Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmişti.

 

Bu defa; 28.12.2018 tarihli, 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.12.2018 tarihli, 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11. maddesi ile 7143 sayılı Kanuna Geçici 2. madde eklenmiştir. Geçici 2. maddenin birinci fıkrası gereğince 27.8.2018 tarihine kadar 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmuş olmakla birlikte geçici 2. maddenin yürürlük tarihi olan 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanun hükmünü ihlal edenler; ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için 7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte 28.2.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

 

-PRİMİNİ KENDİ ÖDEYEN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN YAPILACAK İŞLEMLER

 

"5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, Ek-5, Ek-6, ay içerisinde 30 günden az çalışan isteğe bağlı sigortalılar, 5/g, 506 sayılı Kanunun mülga 85. ve mülga 86. maddesi kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarından 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenlerden, yapılandırma ödeme planları iptal edilmiş olanların bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine geçici 2. maddesinden yararlanmak için talepte bulunmaları şartı bulunmaktadır.

 

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının prim borçları 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi (60/1/g) kapsamındaki 2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borçları, 7143 sayılı Kanunun 7. maddesinin yedinci fıkrasına göre, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilerek son ödeme tarihi 31.12.2018 olacak şekilde yapılandırılmıştı. Geçici 2. maddenin ikinci fıkrasına istinaden bu borçların son ödeme tarihi 28.2.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 5510 sayılı Kanunun (60/1/g) bendi kapsamındaki 2018 yılı Nisan ayı ve öncesi borçların 28.2.2019 (dahil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, 2017 yılı Şubat ve önceki aylara ilişkin kalan prim borçlarına 1.4.2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar, 2017 yılı Mart ayı ve sonrasına ilişkin prim borçlarına ise son ödeme tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için sistem tarafından gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.”