EKONOMİ
Giriş Tarihi : 01-07-2020 08:37   Güncelleme : 01-07-2020 08:37

Tütün ve mamüllerinin satışı yasaklandı

Gölbaşı Esnaf Odası Başkanı Latif Kocaman, resmi gazetede yayımlanan KHK ile Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasaktır" hükmünün yürürlülük tarihi 01/07/2020" olduğunu söyledi.

Tütün ve mamüllerinin satışı yasaklandı

Tütün Mamulü Satışında Mevzuat Değişikliği Hk.

Kıymetli ve saygıdeğer Esnaf Arkadaşlarım Tütün ve Tütün Mamulleri Satışı Hakkındaki Değişen Mevzuat aynen aşağıdaki gibidir;

7247 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre; 7061 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesine dokuzuncu fıkradan sonra gelmek üzere eklenen onuncu fıkrasındaki "Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasaktır" hükmünün yürürlülük tarihi 01/07/2020 tarihine, 93 üncü maddesiyle 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3 üncü maddesinin yeniden düzenlenen yırminci fıkrası; "Ticari amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir" hükmünün yürürlülük tarihi 01/07/2020 tarihine, 63 üncü maddesiyle 4733 Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (h) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin değişiklik ve 93 üncü maddesiyle 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yeniden düzenlenen yirminci fıkrasındaki, "Tarım ve Orman Bakanlığından yetki almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir" hükmünün yürürlülük tarihi, 01/07/2021 tarihine şeklinde düzenlenmiştir.

Saygıdeğer esnaflarımıza Duyrulur. Saygılarımızla.

Latif KOCAMAN

Oda Bşk.