DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İbrahim Korkmaz
İbrahim Korkmaz
Giriş Tarihi : 23-04-2015 17:50

7 HAZİRAN YOLUNDAKİ HDP...

40 yıldır Türkiye'de denenen, her seferinde derin acılar ve yıkımlar dışında bir sonuç yaratmayan yöntemlerin; hala bazıları için inandırıcı olabilmesi, akıl alır gibi değil. Olan, bu çıkmaz sokağa girenlere ve tabii daha çok da topluma oluyor.Artık daha cesur bir hesaplaşma şart. Geçmişi, yalnız "kahramanlıklar" ve "kahramanlar" üzerinden değil; yapılan hatalar ve şiddeti bir mücadele yöntemi olarak gören anlayışlar üzerinden de ele alabilmeliyiz.“Geçmişteki Şiddetle yanlızca sol mu hesaplaşmalı?” derseniz… Tabii ki haklısınız ve,bu solu çok aşan bir tartışma. Bazı "milliyetçi" grupların, bazı "İslamcı" örgütlerin de şiddeti bir “formül” olarak değerlendirebildiği; herkese kendi şiddetinin “daha haklı” göründüğü gerçekleri çok yaşadık. Hatta, zaman zaman, “sağ şiddet”in daha fazla görmezlikten gelinebildiğini bile söyleyebiliriz.
Ne yazıkki; Böylesine önemli bir sorunun yeterinçe tartışılmadığı bir ortamda yeniden seçime hazırlanıyoruz. Milletvekili olmanın yüksek maaş ve emeklilik, mecliste ofis ve danışman tahsisi, hastalık, bakım ve yurtdışı kolaylığı, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde VIP hizmeti ve kürsü dokunulmazlığı gibi bazı ayrıcalıkları var. Ancak bunlardan daha önemlisi oylarıyla seçildiği halka karşı temel siyasal görevleri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bütün partiler için geçerli olan bu kriterler, parti içi demokrasiye öncelik veren sol ve sosyalist partiler için hayati bir önemdedir.Buna rağmen HDP’de vekil olmanın Şaban İba,nında dediği gibi, 5 temel özelliğinden söz edilebilir:'' Birincisi, oluşumuna katkısı olsun veya olmasın HDP’nin temel ilkelerini, tüzüğünü, programını ve disiplin kurallarını içselleştirmiş olmalıdır. İkincisi, “Yeni Yaşam” şiarıyla yeni bir demokratik toplum ve demokrasi inşa etmeye çalışan HDP’nin seçim hedeflerini benimsemelidir. Üçüncüsü, HDP’nin siyasal kampanyalarında aktif görevler alarak iyi bir performans göstermeli; meclis çalışmalarında olduğu kadar gençlik, kadın, işçi, emekçi, çevre, inançlar vb. tüm demokratik kitle eylemlerinde yer almalıdır. Dördüncüsü, dili, üslubu, yaşam tarzı, günlük tutum ve davranışları HDP’nin siyaset anlayışı ve politik kültürü ile uyum içinde olmalıdır. Beşincisi, milletvekilliğini kişisel, ailesel, etnik, kültürel ve inançlar çıkarlarına alet etmemeli, seçildiği bölgenin, yerelin veya kesimin değil tüm halkların çıkarlarını koruyan ve kollayan bir rol üstlenmelidir.''
İşleri hayli zor.Çözüm bekleyen sorunlarımızla karşılaşmamıza ramak kaldı.Yeni Türkiye,yi kurmaya hazırlanan iki partiden biri olan HDP yi baraj sorunu beklemekte.Bu sorunu aşabilmek için ise; 1978’de kurulan PKK, şimdi bir siyasi parti olarak ve kendisiyle birlikte Türk solunu da Meclis’e, demokratik siyasete taşımaya çalışıyor.Yani o PKK’nın siyasi kanadı olan HDP, 81 ilde 550 milletvekili adayıyla Edirne,den Ardahan,a seçime girecek. Çözüm süreci, HDP’ye siyaseten güç kazandırıyor. Çözümün taraflarından biri olması, Türkiye çapında HDP’nin meşruluk tabanını genişletiyor.HDP, Erdoğan’ı ve AKP’yi durduracak yegâne güç olarak lanse ediliyor. Klasik seçmen kitlesinin dışında HDP’ye gösterilen ilginin asıl sebebi bu. Çatışmaların olmaması, ölümlerin durması HDP’nin de normal bir siyasi parti olarak algılanma düzeyini yükseltiyor. Barış ortamında HDP, Türkiye’nin her tarafına seslenebilme ve her yerinde siyasi faaliyet yürütebilme olanağı buluyor.Bölgede hangi nedenden dolayı olursa olsun,-AKP dışında- diğer partilerin sahadan çekilmiş olması da HDP’nin etkinliğini artırıyor.HDP önceki seçimlerde yalnızca bölgede ve Batı’daki belirlenmiş birkaç ilde seçimlere katılıyordu. Dolayısıyla HDP’nin aday göstermediği illerde HDP’li seçmenler, ya sandık başına gitmiyor veya kendilerine en yakın olan partiye/adaya adaya oy veriyorlardı.Denebilir ki HDP geleneği, daha önce sahip olmadığı bir medya desteği ile bu seçimlere giriyor. Tüm bunlar HDP’yi barajı aşma yönünde önemli avantajlar sağlıyor.
Bu nedenlede HDP'nin listelerden okunan stratejisi net.HDP batı illerinde radikal sol ve Alevi çevrelerinden aday gösterip doğal tabanı dışına açılmayı amaçlarken,doğu illerindede gelenekten adayların prestijinden yaralanmayı hedefliyor.Yalnız,Hedefi barajı aşmak olan HDP' nin işi zor. Zira artık güçlü olduğu bölgeden alacak bir oyu daha yok. Buna karşın metropollerde oyunu ikiye hatta üçe katlaması gerek.Peki bu adaylarla bu mümkünmü?..Bana göre işi çok zor.Barajı aşmasını çok istediğim halde,gerçekler çoğu zaman açıdır. 
İsterseniz uzatmadan kısa bir değerlendirme yapalım;HDP'nin işbirliği yaptığı sol kesimlerin büyük bir bölümünün bırakın liberalizmi,kapitalizme, piyasa ekonomisine karşı olduklarını, bu görüşün temsilcilerinin kimi illerde liste başlarında yer aldıklarını görüyoruz.Oysa seçim barajı engelini aşabilmesi için HDP’nin geniş çevrelere hitap edecek adaylara ihtiyacı vardı. HDP listesinde gözüme çarpan çok sayıda isim, Türkiye’nin sol örgütlerinin eski üyeleri yada liderleri. Bülent Uluer, Mahmut Memduh Uyar, Ertuğrul Kürkçü, Saruhan Oruç, Rıdvan Turan, Levent Tüzel, Mustafa Yalçıner,Turgut Öker ve Aydın Çubukçu gibi adaylar, HDP’ye ‘sol koalisyon’ görüntüsü kazandırmış ama,Solun eski tüfekleriyle HDP’nin Türkiyelileşme açılımını başarması mümkün mü? .Bana göre aday tercihleri,HDP’nin siyasal zihniyetiyle elbette örtüşüyor ama siyasal hedefleriyle örtüşmüyor. HDP’nin yüzde 10 barajını aşabilmek için daha geniş çevrelere ulaşabilecek adaylara ihtiyacı vardı. Soğuk savaş döneminin ve Türkiye’deki darbe ikliminin ürünü olan sol örgütlerin liderlerini vitrine koymanın rasyonel bir tercih olduğunu düşünmüyorum.Çünkü geleçeğimiz; Eski alışkanlıkların devamıyla değil,yeni Türkiye,nin gençleriyle yazılaçaktır.HDP’nin, Alevi adayların seçiminde kısmen başarılı olduğu görülsede(İzmir’den aday gösterilen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Müslüm Doğan gibi) İstanbul’dan aday gösterilen Turgut Öker’in başında olduğu Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun tabanı çok zayıf.Bana Avrupa,da 253 derneği olan bir örgüt neden zayıf olsun?, diyebilirsiniz.Nedeni çok basit; Üyelerin % 90 nı Türk Alevi,side ondan.TV 10 da yapılan HDP,ye destek sohbetini izledim. Konuşmaçılar; Avupa Alevi birlikleri konfederasyonu genel sekreteri Sayın Bülent Ant,İsviçre ABF Başkanı Sayın Duran Mor ve Winterthud derneği başkanı sayın Zeynel demir.Konuşmaların özet; ''Biz kozmopolit bir örgütüz.O nedenlede gönlümüz,CHP ile HDP nin bir olmasıydı.CHP yanaşmayınça, örgüt sorumlusu ve derneklerimizin temsilçileriyle Frankfurt,ta toplantı yapıp gelişmeleri geniş bir şekilde tartıştık.Sonuç olarak ise, HDP yi destekleme kararını aldık.İşimizin kolay olmadığının bilinçindeyiz. Çalışmalarımıza örgütlü bir şekilde hız vererek, amaçımıza ulaşmak istiyoruz. Tek gayemiz AKP yi iktidardan indirmektir.''Kemalizm sendromuna'' yakalanmış Türk Alevi,lerinden oy alabileçekseniz,işiniz kolay gelsin.Tabiki temennim yanılmamdır.O zaman,Avrupa’daki Alevi oylarının HDP için önemli olduğu göz önüne getirildiğinde Turgut Öker,isabetli bir tercihtir. HDP’nin aday gösterdiği diğer bir Alevi aday Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu. Geniş tabana sahip olmasa da bir kısım Alevi oyunun HDP’ye kaymasında etkili olabilir.HDP’nin en büyük handikabı aday listelerini sol, Alevi ve Gezi gençliği üzerine kurmuş olması. Celal Doğan ve Dengir Mir Mehmet Fırat gibi CHP ve AK Parti’den gelen isimler bu genel eğilimi değiştirmiyor.2011 genel seçimlerinde katılım oranı % 87.1 iken, 2014 yerel seçimlerinde ise % 89.4 oldu. 2015 seçimlerindeki seçmen sayısı 53 milyon 765 bin. Seçime katılımın % 85 civarında gerçekleşeceği varsayılırsa, HDP’nin % 10 barajını aşması için yaklaşık 4 milyon 600 bin oy alması gerekecek. (Yurtdışındaki seçmenler de dikkate alındığında bu rakama 100 bin kadar artabilir.) 
Herşey gibi Türkiye de değişiyor.Toplum dünün toplumu değil. Siyasetin aktörleri değiştiği gibi söylemleri de değişiyor.Kısacası hayat yeni dalgalarla akıp gidiyor.Klişe de olsa “ezberlerin bozulduğu” ve hatta her geçen gün “yeniden bozulduğu” bir ülke Türkiye.Çünkü bizim gibi aralarında derin ayrılıklar olan kimliklerin bulunduğu ülkelerde yüksek siyasetteki her değişim,yeni kırılmalara,yeni farklılaşmalara neden oluyor.Türkiye’nin de Kürtlerin de sol ve demokrat siyasetlerin de değiştiğini görmeyenler ya da görseler de eski alışkanlıklarıyla yine “öncülük” etmek misyonunu kendinde görenler bence yanılıyorlar. 
Kısaca özetlemek gerekirse; baştan beri seçim barajını aşma ihtimali olduğunu düşündüğüm HDP’nin, bu aday profiliyle yüzde 10 engelini aşabilmesi imkânsız denecek kadar zor görünüyor.Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş'ın oy artışı Cihangir'den, Kadıköy'den, Beyoğlu'ndan, Beşiktaş'tan gelmedi. Daha önce AK Parti'ye oy veren Kürtler'den geldi. Her şeyden önce “Yeni Türkiye”nin yeni bir muhalefete ve yeni anayasaya ihtiyacı var.

NELER SÖYLENDİ?
@
İbrahim Korkmaz

İbrahim Korkmaz

DİĞER YAZILARI Fırat'ın doğusunda ‘büyük oyun'u bozmak ve Yeni bir çözüm süreci için zemin uygun mu? 21-12-2018 20:21 Sarı Yelekli,lerin İsyanı Hor Görülmeye.... 10-12-2018 21:46 '' Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular'' 03-12-2018 22:46 İslâmcı Siyaset ve Deizm Konusu... 22-11-2018 19:41 Bırakma Beni ‘yandı toprağım çalındı özgürlüğüm’ 01-11-2018 11:20 Suudi Arabistan'ın kirli dosyalarında,Cemal Kaşıkçı ne ilk ne son... 11-10-2018 21:09 Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? 02-10-2018 19:06 Soçi'nin anlamı ve İdlib.. 24-09-2018 21:41 Dünya 1930’lara geri mi dönüyor? 13-09-2018 11:59 Dünyanın ortak sorunu çocuk istismarı.. 25-07-2018 21:36 CHP,nin izlemesi gereken yol... 13-07-2018 20:45 24 Haziran sonrası,Dış - İç basından yorumlar.. 03-07-2018 21:10 Yurt dışında yasayan vatandaşların oy kullanma serüveni... 21-06-2018 21:47 Siyaset ve Türkiye,nin geleçeğine dair... 10-06-2018 19:44 HDP neden dışarıda bırakıldı? 27-05-2018 20:33 24 Haziran kimin için “İYİ”? 13-05-2018 14:06 Suriye sahasında,Global Güçlerin Sınavı... 01-05-2018 17:04 Avrupa’nın ikiyüzlülüğü..... 01-04-2018 22:42 Erdoğan'a karşı Yobazlar... 18-03-2018 21:16 8 Mart ve Kadınlar.. 07-03-2018 19:48 PYD/PKK'nın Esed rejimi ile bitmeyen çıkar ilişkisi ve HDP,nin Kongresi... 23-02-2018 20:03 CHP ve İçindeki İdeolojik Tartışmalar.. 12-02-2018 18:46 Afrin,den Sonra... 03-02-2018 21:31 Afrini,e "Zeytin Dalı Harekatı"Operasyonu ve Türkiye'yi ne bekliyor? 23-01-2018 19:38 HDP,nin Geleçeği....ve Dağa çıkışlar neden düştü? 12-01-2018 18:15 Meral Akşener tarzı siyaset 27-12-2017 21:45 FARKLI YAŞAM TARZI ve AHLAK,LA İLKESİ OLMAYANLAR.. 15-12-2017 07:53 Erdoğan Tarzı Siyaset 27-11-2017 10:25 Bahçeli Tarzı Siyaset 15-11-2017 05:42 Türkiye nasıl ayrıştı ve kutuplaştı ? 02-11-2017 05:11 Irak'ın Geleceği ve Kürtler 20-10-2017 05:17 AVRUPA'DA IRKÇILIK,YABANCI DÜŞMANLIĞI,''SOROS'' ve GELECEK... 10-10-2017 05:09 Avrupa birliğini bekleyen tehlike ve Almanya... 28-09-2017 05:37 Gandhi ve bizimkisi... 09-08-2017 05:35 Suriyelilerin çilesi ve .... 25-07-2017 05:37 Kurye Berberoğlu ve "Adalet"kim için ? 11-07-2017 05:43 Neden Solu tartışacak kadar demokrat olamıyoruz ? 28-06-2017 05:44 Aslında Hepimiz Bir Parça Milliyetçiyiz 14-06-2017 13:21 AK PARTİ NE YAPMAK İSTİYOR ? 31-05-2017 05:15 CHP’DEKİ GELİŞMELER ... 15-05-2017 05:11 16 Nisan’ın kaderi.. 04-05-2017 05:15 Referandum yada “Pirus zaferi” 24-04-2017 05:12 REFERANDUM'UN BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ.. ÇÜNKÜ; 12-04-2017 05:40 Referandum ve Kürtler 01-04-2017 19:41 8 MART ve KADINLARIMIZ... 06-03-2017 16:08 ''AYDIN''LARIN TEK YANLI TERCİHLERİ ile ''OHAL ve KHK'' LER.. 24-02-2017 12:39 2016'da Türk dış politikası ve Ekonomi karnesi.. 13-02-2017 05:14 BAŞKANLIK SİSTEMİ ve YENİ ANAYASA 30-01-2017 05:07 FETÖ ve YANDAŞLARININ UTANMAZLIĞI... 16-01-2017 05:50 PKK ve PYD/YPG’nin yenilgisi ve HDP.. 03-01-2017 05:16 FIRAT KALKANI OPERASYONU ve SON GELİŞMELER 23-12-2016 05:11 Laiklerin demokrasiyle imtihanı ve Birlikte yaşamın kuralları.. 12-12-2016 05:26 25 Kasım ve Kadınlar.. 28-11-2016 05:44 Leila(Leyla) ve Diğer Kadınlar.. 14-11-2016 08:11 YALNIZLIK ÜZERINE ve BABAM ! 31-10-2016 08:22 İNSAN OLMANIN ZORLUKLARI.. 17-10-2016 05:15 BATININ AK PARTİ KARŞITLIĞI NEDENDİR? 26-09-2016 05:21 Filistinli Ömer ve Cenneti Beklerken ! 13-09-2016 08:31 15 Temmuz; ''SOL'um diyenlerin,cenaze törenidir.. 29-08-2016 10:07 Gülen hareketi neden ABD’yi mesken seçti ? 09-08-2016 08:23 ONUR GECESİ ve SONRASINA DAİR... 26-07-2016 07:50 Türkiye neden başaramıyor? 13-07-2016 06:40 ABD'NİN DIŞ POLİTİKASI ve AVRUPA.. 29-06-2016 05:35 Tuz kokarsa ne Olur ? veya; Kendini kandırmanın ..... 17-06-2016 08:35 Üniversiteler gelişmeden Türkiye değişir mi? 06-06-2016 05:22 Fikirler-Demokrasi ve Özgürlükler ..... 24-05-2016 05:12 Refiklerin darbesi veya Bu sistemle buraya kadar 13-05-2016 07:11 Demokrasi taksimde gösteri yapma özğürlüğündenmi ibaret ? 02-05-2016 06:17 İslam Zirvesi ve Terör saldırıları.. 1 22-04-2016 06:45 Çözüm için hazırlarmış! Kiminle müzakere edecekler? 12-04-2016 05:52 TÜRKİYE'NİN RUH İKİZLERİ 01-04-2016 13:30 SOSYALİST SOL ve KÜRT MESELESİ,NE BAKIŞI ÜZERİNE 20-03-2016 11:03 8 MART ve KADINLAR 08-03-2016 06:03 Türkiyelileşme dediğin Böyle olur... 26-02-2016 06:13 GEÇ KALMIŞ BİR YAZI ; ''YETMEZ AMA EVET' 15-02-2016 06:09 BASIN-GAZETECILIK ve BEN 04-02-2016 06:09 TÜRKİYE; GERÇEK SOLUNU ARIYOR ! 25-01-2016 06:05 AYDIN OLMAK... 15-01-2016 06:12 Demirtaş'ın Hayalleri Hendeklere Gömüldü. 05-01-2016 06:21 PKK/HDP'NİN ''TÜRKİYELİLEŞMEK'' SEVDASI BURAYA KADARMIŞ! 21-12-2015 06:05 Faili malum cinayetlerine Tahir Elçi,de .... 11-12-2015 09:34 ÇEKİRGE BİR SIÇRAR,İKİ SIÇRAR,ÜÇÜNÇÜ,DE ''ONE MİNUTE'' 30-11-2015 06:03 GANDİ KİM? Kılıçdaroğlu ...? 20-11-2015 06:08 ''OSMANLI TOKATI''NIN BÖYLESİ,AKIL VERİRMİ ? 10-11-2015 05:56 1 KASIM ve SONRASI 29-10-2015 10:17 ANKARA KATLİAMI ve ''OLAĞAN ŞÜPHELİLER'' 19-10-2015 05:05 Tarihin vakti çok,ama bizim...!! 07-10-2015 05:18 KCK SÖZLEŞMESİ yada NiYE CiZRE ? 25-09-2015 09:10 TARİHTE ZORUN ROLÜ ve EZİLENLERİN BAŞKALDIRISI... 14-09-2015 05:12 “Tanrım bu son çılgınlık olsun” 02-09-2015 07:30 Kandil Ateşle Oynuyor 19-08-2015 12:32 BARIŞIN YOLU,AK PARTİ KARŞITLIĞINDAN MI GEÇİYOR? 04-08-2015 05:16 Amaç ''İnsanlığın umudu Rojava Devrimi” değil, Türkiye’yi Suriyelileştirmektir!.. 24-07-2015 06:47 Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerek 14-07-2015 05:11 AK PARTİ'NİN KAYBI,MUHALEFETİN BAŞARISINDAN DEĞİL,KENDİ SUÇUDUR! 03-07-2015 06:09 Türkiyelileşmek Sevdası, Emanet Oylar Ve HDP’nin Sancısı 21-06-2015 17:49 8 HAZİRAN'DAKİ TÜRKİYE... 10-06-2015 08:17 7 HAZİRAN GEÇESİ GERİYE KALAN ''KUM BİRİKİMİ'' Nİ ,KİM(KİMLER) KALDIRAÇAK ? 29-05-2015 05:01 AK Parti; 7 Haziran Sonrası ''Yeni Türkiye''yi Kurabileçekmi? 18-05-2015 05:20 CHP'İNİN SEÇİM VAATLERİ ya da HAZİRAN SINAVI.... 04-05-2015 19:03 7 HAZİRAN YOLUNDAKİ HDP... 23-04-2015 17:50 AK PARTİ'Yİ İKTİDARDAN ALMAYA,BU YÖNTEMLER ÇARE DEĞİLDİR!.. 13-04-2015 05:00 Birlikte yaşamak demokratikleşmeye bağlıdır.. 30-03-2015 04:59 CHP’de Kürt Olmak.. 18-03-2015 12:58 DÜNYA'DA VE BİZDE KADIN HAKLARI.. 06-03-2015 06:08 HAZİRAN SEÇİMİNDE AKP-HDP NE YAPMALI.. 27-02-2015 06:29 AVRUPA'DA GÖÇMEN EMEKÇİLERİ BEKLEYEN SORUNLAR.. 16-02-2015 06:03 KOMŞUDA SİRTAKİ,BİZDE BİR ADIM İLERİ,İKİ ADIM GERİ... 04-02-2015 11:57 EMPERYALİZM'İN YENİ MAŞASI PEGİDA (x) 22-01-2015 06:03 ARSIZ'IN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞLER ... 10-01-2015 13:27 Özgür olmayan basın 28-12-2014 13:41 Sayın Yusuf Çöplü; 17-12-2014 06:08 ''ÇÜNKÜ SEVİYORUM!'' 05-12-2014 06:25 ALEVİ KİMLİĞİ; ÇÖZÜMÜNDE GEÇ KALINMIŞ BİR SORUNUMUZDUR.. 22-11-2014 14:24 ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR ? 12-11-2014 06:05 BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ NASIL OLUR ! 31-10-2014 06:32 PKK ÜÇGENİNDE (KANDİL-KCK-HDP) ÖCALAN'IN STATÜSÜ 19-10-2014 11:49 KANAYAN YARA ORTA DOĞU! ve TÜRKİYE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE.. 07-10-2014 07:02 CHP,NİN 6 OK SEVDASI ve SOLCULUĞU.... 23-09-2014 18:54 TATİLDEN NOTLAR.. 14-09-2014 06:12 İYİKİ KÜRTLER VARMIŞ!. 05-08-2014 20:31 Değişmeyen parti değişimi savunamaz 21-07-2014 05:39 Ne kadar demokratız? 07-07-2014 19:53 ''ÇATI ADAY'' I ve BAZI SORUNLARA DAİR.. 27-06-2014 05:22 AK PARTİ MİSYONUNU ÇANKAYA,DA NE BEKLİYOR?.. 12-06-2014 12:51 SATIN ALINAMIYAN YETENEK... 11-06-2014 18:01 SOMA FACİASI'ndan dersler çıkarabileçek miyiz? 22-05-2014 16:39 CHP'nin ÇIKMAZI ve BEKLEYEN SORUNLAR.. 05-05-2014 21:31 Yerel Seçimlerde, Pazarcık-Gölbaşı-Besni Kavşağı 22-04-2014 18:34 Seçim Sonuçlarının Kısa Analizi 14-04-2014 07:45 Her Seçim’ den Sonra..... 07-04-2014 18:09
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3166
 • 2Trabzonspor3162
 • 3Sivasspor3154
 • 4Beşiktaş3153
 • 5Galatasaray3152
 • 6Alanyaspor3151
 • 7Fenerbahçe3150
 • 8Gaziantep FK3141
 • 9Göztepe3239
 • 10Antalyaspor3138
 • 11Kasımpaşa3136
 • 12Gençlerbirliği3236
 • 13Yeni Malatyaspor3132
 • 14Denizlispor3132
 • 15Çaykur Rizespor3132
 • 16Kayserispor3131
 • 17Konyaspor3130
 • 18MKE Ankaragücü3126
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA