DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İbrahim Korkmaz
İbrahim Korkmaz
Giriş Tarihi : 25-09-2015 09:10

KCK SÖZLEŞMESİ yada NiYE CiZRE ?

Kürtlere bu ülkede, özellikle Cumhuriyetin kuruluşundan başlayarak büyük haksızlıklar edildi. Çoğumuz bu haksızlıklara tanıklık ettik, hattâ kimimiz bu haksızlıkların bire bir kurbanı olduk. ANAP döneminde konuşmaya başladığımız Kürt sorunu, AK Parti hükümetleri döneminde memleketin en önemli meselesi olarak ele alınmaya başlandı ve ilk defa çözümü yönünde bir irade ortaya konmaya çalışıldı.Özü itibarıyla inkâr, asimilasyon ve zaman zaman imhaya dayanan bu paradigma terk ediliyor; evrensel insan hakları çerçevesinde, Kürt meselesinde yeni bir yaklaşım benimseniyordu. Bu yeni yaklaşımın bir gereği olarak,işin içinde tarihle hesaplaşmak da vardı.
Örneğin Dersim’in devlet nezdinde bir katliam olarak tanınması ve dönemin başbakanı sayın Erdoğan’ın, devlet adına yapılmış yanlış ve hatalardan dolayı özür dilemesi, ileri demokrasilerde tanık olduğumuz tavrın benimsenmesi demekti.PKK'nın ortaya çıkışı da,en nihayetinde 1980 Darbesi önçesi-sonrasında Kürtlerin yaşadığı zulümle ilgiliydi. Devlet ve örgüt arasında kalan Kürtler,JİTEM'e, ve PKK'ya kurbanlar verdi.Haliyle,PKK diğer siyasi, sivil Kürt yapılarını da bastırarak silah gücüyle belirli bir temsil/etki alanı yarattı.Devlet,adeta PKK'nın önünü açarak,Eşref Bitlis, Bahtiyar Aydın ve Gaffar Okan gibi bu soruna insani ve güvenlik boyutu dışında yaklaşmak isteyen devlet görevlilerinin şüpheli ölümlere, suikastlara uğrayıp,rahmetli Özal,ın elini bağlayabilmek için,33 askerin katedilmesine kapı araladı..Sonunda ise bildiğimiz gibi,zehirliyerek öldürdü..
İşte AK Parti böylesine bir dönemde; Kürtler kadar olmasa da, kendileri de dışlanmış ve bedel ödemiş bir kesimin politik temsilcisi olarak iktidara geldiğinde,bu yıkıcı sorunlu devlet aklını değiştirmek üzere zor reformlara girişerek,çözüm Sürecini başlattı.Bunu yapabilmek için gerekli kadrolara, toplumsal desteğe ve lidere sahip olmak gerekirdi. Çözüme karşı olan muhalefet ise;Bunların yan yana gelmemesi için her şeyi göze almış dış destekli ittifaklar oluşturularak,PKK ve HDP,yide buna ortak etmeyi başardı.Ve,güçlü AK Parti iktidarının siyaseten zayıflatılması için HDP'nin barajı aşması planlanarak, HDP'ye verilen olağanüstü destek,Kürtlerin kara kaşı kara gözü için değil,bu yüzden verildi.Nitekim 7 Haziran'da ülke koalisyon gerçeği ile karşılaştı.Üzerinde anlaşılan plan uyarınca, Türkiye'nin 13 yıl sonra içine düştüğü farz edilen bu zayıf anında PKK terörü başlattı.Cizre'de yapılan zaman ayarlı ayaklanma, Türkiye'yi Suriye'ye benzeterek,ülkeyi yönetilemez hale getirmekti. Böylelikle Türkiye bir iç savaşa sürüklenip, muhtemelen de yönetime el konulaçak,bu sayedede beklentilerine kavuşaçaklardı!.
Yani PKK,son iki aydaki çoğu Kürt, iki binden fazla insanın ölümüne yol açan bu kanlı eylemleri bunun için başlattı?..Bu tesbitin doğruluğu için,hem Rojava yani Kuzey Suriye'ye bakmak, hem hareketin anayasası niteliğindeki "KCK Sözleşmesi"ni incelemek gerekir.Çünkü KCK Sözleşmesi'ndeki "demokratik özerklik" sistemi Rojava'da uygulandı ve Suriye'den Türkiye'ye yaymak için Cizre ve Yüksekova üs olarak seçildi.
Cizre'yi simge olarak gören KCK, kentteki "özyönetim"girişiminin sonuçlarını çok önemsediği için,10 Eylül tarihli KCK Eşbaşkanlığı bildirisinde şunları vurguluyor: "...Kürdistan tarihindeki en önemli direniş merkezlerinden olan Cizre Botan şehri, bugün bir kuşatma ve büyük bir saldırı altındadır....Bu durum karşısında tüm Kürdistan halkına büyük bir görev düşmektedir.... Tüm dünyadaki Kürdistanlılar derhal bulundukları her yerde ayağa kalkmalıdırlar....Eğer Kürdistan'daki bu zulme ortak olunmak istenmiyorsa, başta Türkiyeli demokratlar ve devrimciler olmak üzere Ortadoğu halklarının ve tüm dünyanın demokrasi güçleri ve devrimci güçleri ayağa kalkmalıdır....Kürdistan Halk İnisiyatifi, tüm halkımızı Cizre’ye doğru büyük özgürlük yürüyüşü yapmaya çağırmıştır. Bu çağrıyı haklı ve doğru buluyor tüm halkımızı bu çağrı doğrultusunda hareket etmeye çağırıyoruz. Gün, ayağa kalkma, başta Cizre halkı olmak üzere Bakurê Kurdîstan halkına sahip çıkma günüdür."
Cizre’yi karargâh tutan silahlı militanların amacını ise Belediye Başkanı Leyla İmret açıklıyor: “Cizre’de Türkiye’ye karşı iç savaş yürütüyoruz.”İmret’in, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Cizre’yi “Türkiye’ye karşı başlattıkları iç savaşın merkezi” olarak tanımlıyor. HDP’li belediye başkanı,Cizre’den Güneydoğu’ya ve Türkiye’ye yayılacak bir iç savaş çıkarmaya çalıştıklarını gizleme gereğini bile duymuyor.
Geldiğimiz noktada ise;Muhalefet,PKK ve HDP,şimdi büyük bir hayal kırıklığı içindeler.Çünkü Kürt Halkı,onların bu karanlık planına destek vermeyip, sokağa çıkmadı, örgüt büyük bir moral bozukluğuna kapıldı.Thukidides’in daha 2400 yıl önce söylediği şu sözler, birkaç haftalık bir zaman zarfında ülkemizin gerçeği olup çıktı:“Barış ve refah günlerinde memleketlerde ve insanlarda nezaket ve asalet duyguları hâkimdir, yeter ki bunları zorlayıcı sebepler bozmasın. Savaş ise gün geçtikçe bolluğu ortadan kaldırdığı için zorbalığa ön ayak olur ve insanların çoğunu bu duruma alıştırır.Haklı bir temele dayanan temel hak ve özgürlük arayışları,şiddet ve savaşın başlamasıyla,böyle bir ortamda,savaş ve şiddetin tozu dumanı arasında kaybolarak,küçük hesaplar uğruna kurban olur.''
Thukidides,in dediği gibi,bu vahim hatalar işlenmemiş olsaydı,Türkiye’de Kürtlerin tüm haklarını elde edebilecekleri meşru bir yol açılmıştı.Şüphesiz bu yol, haklar mücadelesini sivil siyaset ve meşru kanallarla sürdürme fırsatıydı.HDP 80 milletvekili, 102 belediyesi ve altı milyon seçmeninin desteğiyle, kimsenin burnunun kanamasına bile fırsat tanımadan, demokratik tüm hakların kazanımında başarıya ulaşmış olaçaktı.Çünkü; Dün İngiltere’de İrlandalılar, bugün İspanya’da Katalanlar ayrılma hakkını referanduma götürebiliyorsa, bu miadı çoktan dolmuş bir savaşta ısrar etmekle değil, demokrasinin kazanımları sayesinde olabilmiştir..
Barış isteyenlerin amaçı; ‘'İç savaş çıkmadan bu ülkeye demokrasi gelmez’' diyen Mehmet Altan ve ağabey Altan,ın ,AK Parti’ye karşı adeta milli birlik ve beraberlik cephesi kurulmasını istiyerek! Taraf, Sözcü ve diğer gazeteleri bir ve birlik olmaya davet edmek değildir.Altan kardeşler; Sıra herkese gelecek, Hürriyet de kapanacak,Kürtler zaten ‘silahlı dövüşüyorlarmış!’ Eh Ahmet Altan, bu cepheyi kurabilirse, silahla dövüşen Kürtler, AK Parti iktidardan düşünceye kadar dövüşü sürdürebilirler!..O halde stratejik müttefik haline gelen ‘silahlı Kürtler’i’ yalnız bırakmamak lazım, onların bu zor zamanlarda, desteğe ihtiyaçları var!.Hürriyet, Zaman, Bugün, Sözcü ve Taraf’a sesleniyor ve bu desteği gelin hep beraber daha da cömertçe verelim,aramızdaki görüş farklarını unutalım, zamanı değil bunların diye çırpınıp duruyorlar.
Bu adamlar, sanatı, romanı, düşünceyi bitirdiler..PKK şiddetine esir oldular. Bu şiddeti hatırlayıp övgüler düzmeden, neredeyse bir tek cümle bile kuramıyorlar. Bu ülkenin bütün hakikatlerini, onları yiyip bitiren Erdoğan nefretine kurban ettiler.Düşünce özgürlüğü diye bağırıp duruyorlar ama tarihe bir bakın düşünceleri uğruna ödedikleri bir bedel yok, bu bedelin yazdığı bir hikayeleri de yok! Yani başkalarının cesareti ve ödediği bedeller üzerinden oyun oynamaktan başka marifetleri yok!..Ne yapar eder, başkalarının fedakarlıkları üzerine oluşmuş hikayelere kendilerini ortak ederler.
Ama bu yapılanların mutlak bir netice getirmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Aksine herkese ama en çok da Kürtlere çok büyük bir zarar veriyor, onlara kaybettiriyor, Kürdistanı tahrip ediyor.Bu nedenlede,kaba ve şoven milliyetçilik yerine,siyaseti metaneti kaybetmeden ve siyasete ağırlık verilerek şiddet sarmalından çıkabiliriz. Bu çıkışı başaramazsak; Savaştan ve ölümlerden kaynaklanan öfkenin siyasal bir keskinlik kazanarak,sokakları teslim almasına hizmet etmiş oluruz.Yani bir taraftan PKK toplumu infiale sürükleyecek eylemlerini sürdürür ve diğer taraftan da Kürtlere yönelik linç girişimlerine hız verilirse, toplumsal yarılma derinleşir. Türk-Kürt ayrımı keskinleşir, bizi bugüne kadar bir arada tutan irade zayıflar,duygusal kopmalar yaşanır, toplumsal çatışma ihtimali büyür.Derdi barış, kardeşlik ve huzur olanların tepkisi böyle olamaz ve olmamalıdırda...
Sonuç olarak PKK,artık Kürt meselesinde yanlışından bir an önce dönmeli ve derhal tek taraflı bir ateşkes ilan ederek şiddete son vermelidir.Bu hem Kürtler, hemde Türkler,için elzemdir.

NELER SÖYLENDİ?
@
İbrahim Korkmaz

İbrahim Korkmaz

DİĞER YAZILARI Fırat'ın doğusunda ‘büyük oyun'u bozmak ve Yeni bir çözüm süreci için zemin uygun mu? 21-12-2018 20:21 Sarı Yelekli,lerin İsyanı Hor Görülmeye.... 10-12-2018 21:46 '' Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular'' 03-12-2018 22:46 İslâmcı Siyaset ve Deizm Konusu... 22-11-2018 19:41 Bırakma Beni ‘yandı toprağım çalındı özgürlüğüm’ 01-11-2018 11:20 Suudi Arabistan'ın kirli dosyalarında,Cemal Kaşıkçı ne ilk ne son... 11-10-2018 21:09 Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? 02-10-2018 19:06 Soçi'nin anlamı ve İdlib.. 24-09-2018 21:41 Dünya 1930’lara geri mi dönüyor? 13-09-2018 11:59 Dünyanın ortak sorunu çocuk istismarı.. 25-07-2018 21:36 CHP,nin izlemesi gereken yol... 13-07-2018 20:45 24 Haziran sonrası,Dış - İç basından yorumlar.. 03-07-2018 21:10 Yurt dışında yasayan vatandaşların oy kullanma serüveni... 21-06-2018 21:47 Siyaset ve Türkiye,nin geleçeğine dair... 10-06-2018 19:44 HDP neden dışarıda bırakıldı? 27-05-2018 20:33 24 Haziran kimin için “İYİ”? 13-05-2018 14:06 Suriye sahasında,Global Güçlerin Sınavı... 01-05-2018 17:04 Avrupa’nın ikiyüzlülüğü..... 01-04-2018 22:42 Erdoğan'a karşı Yobazlar... 18-03-2018 21:16 8 Mart ve Kadınlar.. 07-03-2018 19:48 PYD/PKK'nın Esed rejimi ile bitmeyen çıkar ilişkisi ve HDP,nin Kongresi... 23-02-2018 20:03 CHP ve İçindeki İdeolojik Tartışmalar.. 12-02-2018 18:46 Afrin,den Sonra... 03-02-2018 21:31 Afrini,e "Zeytin Dalı Harekatı"Operasyonu ve Türkiye'yi ne bekliyor? 23-01-2018 19:38 HDP,nin Geleçeği....ve Dağa çıkışlar neden düştü? 12-01-2018 18:15 Meral Akşener tarzı siyaset 27-12-2017 21:45 FARKLI YAŞAM TARZI ve AHLAK,LA İLKESİ OLMAYANLAR.. 15-12-2017 07:53 Erdoğan Tarzı Siyaset 27-11-2017 10:25 Bahçeli Tarzı Siyaset 15-11-2017 05:42 Türkiye nasıl ayrıştı ve kutuplaştı ? 02-11-2017 05:11 Irak'ın Geleceği ve Kürtler 20-10-2017 05:17 AVRUPA'DA IRKÇILIK,YABANCI DÜŞMANLIĞI,''SOROS'' ve GELECEK... 10-10-2017 05:09 Avrupa birliğini bekleyen tehlike ve Almanya... 28-09-2017 05:37 Gandhi ve bizimkisi... 09-08-2017 05:35 Suriyelilerin çilesi ve .... 25-07-2017 05:37 Kurye Berberoğlu ve "Adalet"kim için ? 11-07-2017 05:43 Neden Solu tartışacak kadar demokrat olamıyoruz ? 28-06-2017 05:44 Aslında Hepimiz Bir Parça Milliyetçiyiz 14-06-2017 13:21 AK PARTİ NE YAPMAK İSTİYOR ? 31-05-2017 05:15 CHP’DEKİ GELİŞMELER ... 15-05-2017 05:11 16 Nisan’ın kaderi.. 04-05-2017 05:15 Referandum yada “Pirus zaferi” 24-04-2017 05:12 REFERANDUM'UN BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ.. ÇÜNKÜ; 12-04-2017 05:40 Referandum ve Kürtler 01-04-2017 19:41 8 MART ve KADINLARIMIZ... 06-03-2017 16:08 ''AYDIN''LARIN TEK YANLI TERCİHLERİ ile ''OHAL ve KHK'' LER.. 24-02-2017 12:39 2016'da Türk dış politikası ve Ekonomi karnesi.. 13-02-2017 05:14 BAŞKANLIK SİSTEMİ ve YENİ ANAYASA 30-01-2017 05:07 FETÖ ve YANDAŞLARININ UTANMAZLIĞI... 16-01-2017 05:50 PKK ve PYD/YPG’nin yenilgisi ve HDP.. 03-01-2017 05:16 FIRAT KALKANI OPERASYONU ve SON GELİŞMELER 23-12-2016 05:11 Laiklerin demokrasiyle imtihanı ve Birlikte yaşamın kuralları.. 12-12-2016 05:26 25 Kasım ve Kadınlar.. 28-11-2016 05:44 Leila(Leyla) ve Diğer Kadınlar.. 14-11-2016 08:11 YALNIZLIK ÜZERINE ve BABAM ! 31-10-2016 08:22 İNSAN OLMANIN ZORLUKLARI.. 17-10-2016 05:15 BATININ AK PARTİ KARŞITLIĞI NEDENDİR? 26-09-2016 05:21 Filistinli Ömer ve Cenneti Beklerken ! 13-09-2016 08:31 15 Temmuz; ''SOL'um diyenlerin,cenaze törenidir.. 29-08-2016 10:07 Gülen hareketi neden ABD’yi mesken seçti ? 09-08-2016 08:23 ONUR GECESİ ve SONRASINA DAİR... 26-07-2016 07:50 Türkiye neden başaramıyor? 13-07-2016 06:40 ABD'NİN DIŞ POLİTİKASI ve AVRUPA.. 29-06-2016 05:35 Tuz kokarsa ne Olur ? veya; Kendini kandırmanın ..... 17-06-2016 08:35 Üniversiteler gelişmeden Türkiye değişir mi? 06-06-2016 05:22 Fikirler-Demokrasi ve Özgürlükler ..... 24-05-2016 05:12 Refiklerin darbesi veya Bu sistemle buraya kadar 13-05-2016 07:11 Demokrasi taksimde gösteri yapma özğürlüğündenmi ibaret ? 02-05-2016 06:17 İslam Zirvesi ve Terör saldırıları.. 1 22-04-2016 06:45 Çözüm için hazırlarmış! Kiminle müzakere edecekler? 12-04-2016 05:52 TÜRKİYE'NİN RUH İKİZLERİ 01-04-2016 13:30 SOSYALİST SOL ve KÜRT MESELESİ,NE BAKIŞI ÜZERİNE 20-03-2016 11:03 8 MART ve KADINLAR 08-03-2016 06:03 Türkiyelileşme dediğin Böyle olur... 26-02-2016 06:13 GEÇ KALMIŞ BİR YAZI ; ''YETMEZ AMA EVET' 15-02-2016 06:09 BASIN-GAZETECILIK ve BEN 04-02-2016 06:09 TÜRKİYE; GERÇEK SOLUNU ARIYOR ! 25-01-2016 06:05 AYDIN OLMAK... 15-01-2016 06:12 Demirtaş'ın Hayalleri Hendeklere Gömüldü. 05-01-2016 06:21 PKK/HDP'NİN ''TÜRKİYELİLEŞMEK'' SEVDASI BURAYA KADARMIŞ! 21-12-2015 06:05 Faili malum cinayetlerine Tahir Elçi,de .... 11-12-2015 09:34 ÇEKİRGE BİR SIÇRAR,İKİ SIÇRAR,ÜÇÜNÇÜ,DE ''ONE MİNUTE'' 30-11-2015 06:03 GANDİ KİM? Kılıçdaroğlu ...? 20-11-2015 06:08 ''OSMANLI TOKATI''NIN BÖYLESİ,AKIL VERİRMİ ? 10-11-2015 05:56 1 KASIM ve SONRASI 29-10-2015 10:17 ANKARA KATLİAMI ve ''OLAĞAN ŞÜPHELİLER'' 19-10-2015 05:05 Tarihin vakti çok,ama bizim...!! 07-10-2015 05:18 KCK SÖZLEŞMESİ yada NiYE CiZRE ? 25-09-2015 09:10 TARİHTE ZORUN ROLÜ ve EZİLENLERİN BAŞKALDIRISI... 14-09-2015 05:12 “Tanrım bu son çılgınlık olsun” 02-09-2015 07:30 Kandil Ateşle Oynuyor 19-08-2015 12:32 BARIŞIN YOLU,AK PARTİ KARŞITLIĞINDAN MI GEÇİYOR? 04-08-2015 05:16 Amaç ''İnsanlığın umudu Rojava Devrimi” değil, Türkiye’yi Suriyelileştirmektir!.. 24-07-2015 06:47 Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerek 14-07-2015 05:11 AK PARTİ'NİN KAYBI,MUHALEFETİN BAŞARISINDAN DEĞİL,KENDİ SUÇUDUR! 03-07-2015 06:09 Türkiyelileşmek Sevdası, Emanet Oylar Ve HDP’nin Sancısı 21-06-2015 17:49 8 HAZİRAN'DAKİ TÜRKİYE... 10-06-2015 08:17 7 HAZİRAN GEÇESİ GERİYE KALAN ''KUM BİRİKİMİ'' Nİ ,KİM(KİMLER) KALDIRAÇAK ? 29-05-2015 05:01 AK Parti; 7 Haziran Sonrası ''Yeni Türkiye''yi Kurabileçekmi? 18-05-2015 05:20 CHP'İNİN SEÇİM VAATLERİ ya da HAZİRAN SINAVI.... 04-05-2015 19:03 7 HAZİRAN YOLUNDAKİ HDP... 23-04-2015 17:50 AK PARTİ'Yİ İKTİDARDAN ALMAYA,BU YÖNTEMLER ÇARE DEĞİLDİR!.. 13-04-2015 05:00 Birlikte yaşamak demokratikleşmeye bağlıdır.. 30-03-2015 04:59 CHP’de Kürt Olmak.. 18-03-2015 12:58 DÜNYA'DA VE BİZDE KADIN HAKLARI.. 06-03-2015 06:08 HAZİRAN SEÇİMİNDE AKP-HDP NE YAPMALI.. 27-02-2015 06:29 AVRUPA'DA GÖÇMEN EMEKÇİLERİ BEKLEYEN SORUNLAR.. 16-02-2015 06:03 KOMŞUDA SİRTAKİ,BİZDE BİR ADIM İLERİ,İKİ ADIM GERİ... 04-02-2015 11:57 EMPERYALİZM'İN YENİ MAŞASI PEGİDA (x) 22-01-2015 06:03 ARSIZ'IN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞLER ... 10-01-2015 13:27 Özgür olmayan basın 28-12-2014 13:41 Sayın Yusuf Çöplü; 17-12-2014 06:08 ''ÇÜNKÜ SEVİYORUM!'' 05-12-2014 06:25 ALEVİ KİMLİĞİ; ÇÖZÜMÜNDE GEÇ KALINMIŞ BİR SORUNUMUZDUR.. 22-11-2014 14:24 ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR ? 12-11-2014 06:05 BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ NASIL OLUR ! 31-10-2014 06:32 PKK ÜÇGENİNDE (KANDİL-KCK-HDP) ÖCALAN'IN STATÜSÜ 19-10-2014 11:49 KANAYAN YARA ORTA DOĞU! ve TÜRKİYE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE.. 07-10-2014 07:02 CHP,NİN 6 OK SEVDASI ve SOLCULUĞU.... 23-09-2014 18:54 TATİLDEN NOTLAR.. 14-09-2014 06:12 İNSAN OLMAK 25-08-2014 06:06 İYİKİ KÜRTLER VARMIŞ!. 05-08-2014 20:31 Değişmeyen parti değişimi savunamaz 21-07-2014 05:39 Ne kadar demokratız? 07-07-2014 19:53 ''ÇATI ADAY'' I ve BAZI SORUNLARA DAİR.. 27-06-2014 05:22 AK PARTİ MİSYONUNU ÇANKAYA,DA NE BEKLİYOR?.. 12-06-2014 12:51 SATIN ALINAMIYAN YETENEK... 11-06-2014 18:01 SOMA FACİASI'ndan dersler çıkarabileçek miyiz? 22-05-2014 16:39 CHP'nin ÇIKMAZI ve BEKLEYEN SORUNLAR.. 05-05-2014 21:31 Yerel Seçimlerde, Pazarcık-Gölbaşı-Besni Kavşağı 22-04-2014 18:34 Seçim Sonuçlarının Kısa Analizi 14-04-2014 07:45 Her Seçim’ den Sonra..... 07-04-2014 18:09
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2653
 • 2Başakşehir FK2653
 • 3Galatasaray2650
 • 4Sivasspor2649
 • 5Beşiktaş2644
 • 6Alanyaspor2643
 • 7Fenerbahçe2640
 • 8Göztepe2637
 • 9Gaziantep FK2632
 • 10Denizlispor2631
 • 11Antalyaspor2630
 • 12Gençlerbirliği2628
 • 13Kasımpaşa2626
 • 14Konyaspor2626
 • 15Yeni Malatyaspor2625
 • 16Çaykur Rizespor2625
 • 17MKE Ankaragücü2623
 • 18Kayserispor2622
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA