DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İbrahim Korkmaz
İbrahim Korkmaz
Giriş Tarihi : 20-11-2015 06:08

GANDİ KİM? Kılıçdaroğlu ...?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk günlerini hatırlarsak; Deniz Baykal’a (kendisi istediği kadar inkâr etsin) ancak paralel yapının düzenlemiş olabileceği kaset komplosuyla CHP’nin tepesine indirildiği ilk zamanlarda “Gandi” sıfatına lâyık görülmüştü.

Kısaca;Mohandas Karamçand Gandi

*(2 Ekim 1869 – 30 Ocak 1948), Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri. Gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsü olup,Hindistan'da resmî olarak Ulus'un Babası ilan edilmiştir.Hindistan Ulusal Kongresi'nin liderliğini üstlenerek ülke çapında yoksulluğun azaltılması, kadınların serbestisi, farklı din ve etnik gruplar arasında kardeşlik, kast ve dokunulmazlık ayrımcılığına son, ülkenin ekonomik yeterliliğine kavuşması ve en önemlisi olan Swaraj yani Hindistan'ın yabancı hâkimiyetinden kurtulması konularında ülke çapında kampanyalar yürüterek,bağımsızlık hareketinin lideri olmuştur.

Peki Kılıçdaroğlu kim?

Her türlü aidiyetini unutarak bakmaya çalışıyorum da,gerçekten taşyürekli olabilecek, zerrece sıcaklık hissi vermeyen, kuru ve kurnaz bir bürokrat görüyorum.Kendi köklerinin başına gelenleri hatırlayıp, siyasi gündemine almıyan bir başkanın; 19. yüzyılda Atlantik’te gidip gelen esirci gemilerinden, ya da ABD’nin Güney eyaletlerindeki pamuk çiftliklerinden kaçıp liberal Kuzeye ulaşmayı başaran siyahlar hakkında ne düşünebileceğini merak ediyorum.Onların da köleliğin ve köleci yasaların cehennemine geri gönderilmesi caiz mi sayılırdı CHP genel başkanınca?  1852 yılında,kucağındaki bebeğiyle,donmuş nehrin üzerinde buzdan buza sıçrayarak kaçan genç siyah kadının kanlı ayak izleri Kılıçdaroğlu’nun Suriyelilere titremeyen kalbini titretir miydi, bilemiyorum doğrusu.Aynı yıllarda İspanya İç Savaşı da sürmekte; Franko’dan kaçanları da Franko’ya iade etmeyi önerebilir miydi örneğin? Gene 1930’larda İstanbul’a sığınan Yahudi bilim adamlarını gerisin geri Hitler’e? 1956’da Macaristan’dan kaçanları Janos Kadar’a? 1968’de Çekoslovakya’dan kaçanları Gustav Husak’a?  İsimlerinin zorla değiştirilmesini istemedikleri için Bulgaristan’ı terk edip gelenleri Todor Jivkov’a? Bunlar önemli sorular, çünkü hepsi dünyanın çektiği acılarla ilgili. Bir yanda zalimler, diğerinde yerlerinden yurtlarından edilen ve/ya kaçıp sığınacak yer arayan mazlumlar.   


Peki CHP'i kimler yönetiyor ?

Dosyalarla parlatılıp, aydınlanmamış tuhaf bir operasyonla terfi etmiş bu bürokratın CHP politikalarının belirlenmesinde tayin edici olduğuna inanan kaç kişi var aramızda? Tek parti dönemide dahil CHP’nin tarihinde siyaset üreticisi,taşıyıcısı/yansıtıcısı olduğu ve bu verilerle kendini çağın gerçeklerine göre değiştiren formel bir partiye dönüştüğü dönemi hatırlayan var mı? Kılıçdaroğlu,nun Kritik kararlarda; Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP nin adayının desteklenmesinde.36 Beyannamesi ile vakıfların mallarına el koyma uygulamasını kaldıran, malların iadesini sağlayan Vakıflar Yasası’ndaki değişikliği “Agop’un mallarının derdine düştünüz” diye engellemeye çalışan, bununla da yetinmeyip yasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi’ne götüren bir CHP,bu ülkede kendisini değiştirebilirmi? Birde kalkmış,çözüm süreçine aday olduğunu açıklıyor.Nasıl çözeçeği ise tam bir komediydi.Şöyleki; Kürt sorununun anayasal temellerini ortadan kaldırmayı amaçlayan anayasa değişikliğini engellemek için “ille de dört partili komisyon” diye tutturarak MHP’nin arkasına saklandı.Halbuki yapması gereken en akıllı şey,Çözüm Süreci’ne AK Parti’den daha büyük bir istekle sarılmak,onun tökezlediği yerlerde ondan daha kararlı durarak,yani AK Parti’nin Kürt meselesini tek başına çözen parti olarak yenilmez bir güç haline gelme “tehlikesi” nide savuşturmuş olurdu! Şimdide;PKK’nın saldırılarıyla süreçin askıya alınınça,tekrar sahneye çıkarak,“Bu meseleyi ben çözerim” deyip duruyor. Keşke çözebilse, daha ne isteriz...Temennimiz yeni dönemde  AK Parti’yle el ele vererek çözüp,Türkiye’ye de derin bir nefes aldırmalarıdır. Ne yazık ki oda zor görünüyor.Çünkü,CHP yetkililerinin önemli konularda yaptıkları her açıklama,,en kısa zamanda başka bir yetkili tarafından tekzip edilmektedir. 1982 Anayasasının 4. Maddesi uyarınca “değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez”  ilk üç maddesi, Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarının sonuçsuz kalmasına neden olduğunu unutup,İMC TV’de katıldığı ve gazetecilerin sorularını yanıtladığı programda ; Kürt sorununun  çözümünün demokrasi ve özgürlükte yattığını belirtikten sonra,bunun için öncelikle “darbe hukukunun tamamen değiştirilmesi gerektiğini” vurgulayıp,“yüzde 10 barajını ..,YÖK'ü,lider sultasını kaldıralım,seçim yasasını değiştirelim, Anayasa'yı değiştirelim" diye sürdürmüş,aynı gün çıktığı NTV’de ise konuyla ilgili olarak bu kez “anayasanın ilk 4 maddesi bizim açımızdan tartışma konusu olmaz,Çünkü kurucu iradenin iradesinin yansıdığı maddeler diye kabul ediyoruz biz onları....'' demişti.Demokratik bir anayasada, devletin milliyetçilik,veya herhangi bir ideolojiye bağlı olmasının düşünülemiyeçeğini sanırım çok iyi biliyordur.Çünkü; Böyle bir ideolojik bağlılık,devlet nezdinde bu ideolojiye bağlı olmayan yurttaşların en azından “makbul” olmadığı gibi bir sonuç doğurur ki böyle bir yaklaşımı demokrasiyle bağdaştırmanın mümkün olmadığıdır.Demokrasilerde “yurttaşların hak ve özgürlüklerini, yasama, yürütme ve yargı erklerinin yetki ve işleyişini tarif eden devletin temel yasası” olarak tanımlanan anayasalar sonuç itibariyle sosyal sözleşmelerdir. Toplumlar tarafından yapılır ve zaman içinde değişen toplumlar tarafından değiştirilirler.


Özetleyeçek olursak;İngiltere'deki İşçi Partisi ve Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti  ile CHP’yi karşılaştırdığımızda, tarihsel arka planın ve ideolojik zeminin çok farklı olduğunu görebiliyoruz. CHP bu partilerle aynı ulusararası örgütlenme(Sosyalist Enternasyonal) içinde yer alsa da; kurucu parti olması, uzun yıllar ulus devlet ideolojisinin tek başına temsilciliğini yapması, çok partili rejim öncesi otoriter bir dönemin sorumlusu olması gibi yönleriyle, ciddi zorluklara sahip. Bu yükler, çok partili rejime alışılmasında ve toplumun çoğunluğunun güveninin kazanılmasında sıkıntılara sebep oluyor.
Bülent Ecevit'in İsmet İnönü'ye başkaldırdığı 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında, bir sivilleşme çabası gösterildi. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve 28 Şubat 1997 müdahaleleriyle birlikte, parti yeniden başlangıç kodlarına döndü.Ecevit dönemi, "birinci değişim dönemi" sayılırsa, Kılıçdaroğlu dönemi de "ikinci değişim çabası dönemi" olarak adlandırılabilir. Katı devletçi ve milliyetçi özellikler, Kılıçdaroğlu döneminde bir ölçüde törpülendi. “Sert ulusalcılık” eski gücünü yitirdi. Darbecilikle akrabalıktan uzaklaşıldı. Parti, daha çok sesli bir özellik kazandı.


Ciddiye alınması gereken bu değişimlere rağmen, Kılıçdaroğlu, iki genel seçimde, yerel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve anayasa referandumunda, AK Parti’ye/Erdoğan'a yenildi.Bu nedenlede CHP'nin yeni bir enerjiye ihtiyacının olduğu ortada. Genç, dinamik, değişim ruhunu toplumda hissettirebilecek, insanlardaki değişimci enerjileri açığa çıkartabilecek bir lider ise gökten zembille inmiyor. Bir mücadele geçmişi, bir siyasi birikim veya en azından farklı bir yaşam kültürü, farklı bir dil, farklı bir gerçekçilik anlayışı gerekiyor.


Bütün bu açılardan baktığımızda, CHP'nin sorununun asıl olarak bir lider sorunu değil, bir''Politika ve sosyoloji sorunu'' olduğu söylenebilir.CHP, ne yazık ki tarihsel bagajları, geleneksel devletçi ideolojik yükü nedeniyle, umut verecek reformcu çıkışlar yapamıyor,kalıpları kırabilecek bir rüzgar yaratamıyor.
Unutmamak gerek ki CHP yıllardan beri gerçek bir siyasi parti olma hüviyetini kaybetmiş, toplumla bağı kopmuş, neredeyse hiçbir toplumsal meselede fikriyatı kalmamış bir parti. Diğer bir deyişle karşımızda kendi siyasi kimliğini yitirdiği için ideolojik kimlik siyasetine soyunan, bir yandan siyasette kalıcı bir yenilginin eşiğinde dururken, öte yandan sırtında tüm cumhuriyetin resmi söylemini bir sorumluluk ve yük olarak taşıyan bir parti var...  


Son söz yerine;İnsan, bildiği, kendine güvendiği alanda çalışırsa mutlu olur... Yolsuzluk dosyalarıyla uğraşmaya devam etseydi, ömrünün sonuna kadar mutlu bir hayat sürerdi... Fakat şimdi hâkim olamayacağı kadar geniş bir alanda,fazla bilmediği,kendine yeterince güvenmediği bir alanda bulunuyor.  
Bu alanıda,(kendisi ayrılmadığı müddetçe) elinden alabileçek bir rakibi yok diye düşünüyorum.O kadar şanslı ki,şu ana kadar aday olduğunu açıklayan rakipleri bir saç ayağını bile oluşturamazlar.Çünkü söylemleri; Cumhuriyet Halk Partisi’nin 9 Mayıs 1935’te toplanan IV. Kurultayı'nda kabul edilen 1935 Programı’nda da "Kemâlizm" olarak geçen,Türk milliyetçisi bir ideolojidir.Aralarındaki farkın;  
Umut Oran;Paralelçilerin avukatı..


Mustafa Balbay; ''Darbeyi niçin yapmıyorsunuz ?..daha ne kadar bekliyeçeksiniz? diyen gazeteçi ve rahmetli İlhan selçuk,un yaveri...


Muharrem inçe; Yalova,da partisinin afişlerini iş yerine astırmayan hanfendinin iş yerini,belediye,ye verdiği emirle kapattıran kovboy,olmasıdır.
* Kaynak Wikipedi

NELER SÖYLENDİ?
@
İbrahim Korkmaz

İbrahim Korkmaz

DİĞER YAZILARI Fırat'ın doğusunda ‘büyük oyun'u bozmak ve Yeni bir çözüm süreci için zemin uygun mu? 21-12-2018 20:21 Sarı Yelekli,lerin İsyanı Hor Görülmeye.... 10-12-2018 21:46 '' Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular'' 03-12-2018 22:46 İslâmcı Siyaset ve Deizm Konusu... 22-11-2018 19:41 Bırakma Beni ‘yandı toprağım çalındı özgürlüğüm’ 01-11-2018 11:20 Suudi Arabistan'ın kirli dosyalarında,Cemal Kaşıkçı ne ilk ne son... 11-10-2018 21:09 Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? 02-10-2018 19:06 Soçi'nin anlamı ve İdlib.. 24-09-2018 21:41 Dünya 1930’lara geri mi dönüyor? 13-09-2018 11:59 Dünyanın ortak sorunu çocuk istismarı.. 25-07-2018 21:36 CHP,nin izlemesi gereken yol... 13-07-2018 20:45 24 Haziran sonrası,Dış - İç basından yorumlar.. 03-07-2018 21:10 Yurt dışında yasayan vatandaşların oy kullanma serüveni... 21-06-2018 21:47 Siyaset ve Türkiye,nin geleçeğine dair... 10-06-2018 19:44 HDP neden dışarıda bırakıldı? 27-05-2018 20:33 24 Haziran kimin için “İYİ”? 13-05-2018 14:06 Suriye sahasında,Global Güçlerin Sınavı... 01-05-2018 17:04 Avrupa’nın ikiyüzlülüğü..... 01-04-2018 22:42 Erdoğan'a karşı Yobazlar... 18-03-2018 21:16 8 Mart ve Kadınlar.. 07-03-2018 19:48 PYD/PKK'nın Esed rejimi ile bitmeyen çıkar ilişkisi ve HDP,nin Kongresi... 23-02-2018 20:03 CHP ve İçindeki İdeolojik Tartışmalar.. 12-02-2018 18:46 Afrin,den Sonra... 03-02-2018 21:31 Afrini,e "Zeytin Dalı Harekatı"Operasyonu ve Türkiye'yi ne bekliyor? 23-01-2018 19:38 HDP,nin Geleçeği....ve Dağa çıkışlar neden düştü? 12-01-2018 18:15 Meral Akşener tarzı siyaset 27-12-2017 21:45 FARKLI YAŞAM TARZI ve AHLAK,LA İLKESİ OLMAYANLAR.. 15-12-2017 07:53 Erdoğan Tarzı Siyaset 27-11-2017 10:25 Bahçeli Tarzı Siyaset 15-11-2017 05:42 Türkiye nasıl ayrıştı ve kutuplaştı ? 02-11-2017 05:11 Irak'ın Geleceği ve Kürtler 20-10-2017 05:17 AVRUPA'DA IRKÇILIK,YABANCI DÜŞMANLIĞI,''SOROS'' ve GELECEK... 10-10-2017 05:09 Avrupa birliğini bekleyen tehlike ve Almanya... 28-09-2017 05:37 Gandhi ve bizimkisi... 09-08-2017 05:35 Suriyelilerin çilesi ve .... 25-07-2017 05:37 Kurye Berberoğlu ve "Adalet"kim için ? 11-07-2017 05:43 Neden Solu tartışacak kadar demokrat olamıyoruz ? 28-06-2017 05:44 Aslında Hepimiz Bir Parça Milliyetçiyiz 14-06-2017 13:21 AK PARTİ NE YAPMAK İSTİYOR ? 31-05-2017 05:15 CHP’DEKİ GELİŞMELER ... 15-05-2017 05:11 16 Nisan’ın kaderi.. 04-05-2017 05:15 Referandum yada “Pirus zaferi” 24-04-2017 05:12 REFERANDUM'UN BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ.. ÇÜNKÜ; 12-04-2017 05:40 Referandum ve Kürtler 01-04-2017 19:41 8 MART ve KADINLARIMIZ... 06-03-2017 16:08 ''AYDIN''LARIN TEK YANLI TERCİHLERİ ile ''OHAL ve KHK'' LER.. 24-02-2017 12:39 2016'da Türk dış politikası ve Ekonomi karnesi.. 13-02-2017 05:14 BAŞKANLIK SİSTEMİ ve YENİ ANAYASA 30-01-2017 05:07 FETÖ ve YANDAŞLARININ UTANMAZLIĞI... 16-01-2017 05:50 PKK ve PYD/YPG’nin yenilgisi ve HDP.. 03-01-2017 05:16 FIRAT KALKANI OPERASYONU ve SON GELİŞMELER 23-12-2016 05:11 Laiklerin demokrasiyle imtihanı ve Birlikte yaşamın kuralları.. 12-12-2016 05:26 25 Kasım ve Kadınlar.. 28-11-2016 05:44 Leila(Leyla) ve Diğer Kadınlar.. 14-11-2016 08:11 YALNIZLIK ÜZERINE ve BABAM ! 31-10-2016 08:22 İNSAN OLMANIN ZORLUKLARI.. 17-10-2016 05:15 BATININ AK PARTİ KARŞITLIĞI NEDENDİR? 26-09-2016 05:21 Filistinli Ömer ve Cenneti Beklerken ! 13-09-2016 08:31 15 Temmuz; ''SOL'um diyenlerin,cenaze törenidir.. 29-08-2016 10:07 Gülen hareketi neden ABD’yi mesken seçti ? 09-08-2016 08:23 ONUR GECESİ ve SONRASINA DAİR... 26-07-2016 07:50 Türkiye neden başaramıyor? 13-07-2016 06:40 ABD'NİN DIŞ POLİTİKASI ve AVRUPA.. 29-06-2016 05:35 Tuz kokarsa ne Olur ? veya; Kendini kandırmanın ..... 17-06-2016 08:35 Üniversiteler gelişmeden Türkiye değişir mi? 06-06-2016 05:22 Fikirler-Demokrasi ve Özgürlükler ..... 24-05-2016 05:12 Refiklerin darbesi veya Bu sistemle buraya kadar 13-05-2016 07:11 Demokrasi taksimde gösteri yapma özğürlüğündenmi ibaret ? 02-05-2016 06:17 İslam Zirvesi ve Terör saldırıları.. 1 22-04-2016 06:45 Çözüm için hazırlarmış! Kiminle müzakere edecekler? 12-04-2016 05:52 TÜRKİYE'NİN RUH İKİZLERİ 01-04-2016 13:30 SOSYALİST SOL ve KÜRT MESELESİ,NE BAKIŞI ÜZERİNE 20-03-2016 11:03 8 MART ve KADINLAR 08-03-2016 06:03 Türkiyelileşme dediğin Böyle olur... 26-02-2016 06:13 GEÇ KALMIŞ BİR YAZI ; ''YETMEZ AMA EVET' 15-02-2016 06:09 BASIN-GAZETECILIK ve BEN 04-02-2016 06:09 TÜRKİYE; GERÇEK SOLUNU ARIYOR ! 25-01-2016 06:05 AYDIN OLMAK... 15-01-2016 06:12 Demirtaş'ın Hayalleri Hendeklere Gömüldü. 05-01-2016 06:21 PKK/HDP'NİN ''TÜRKİYELİLEŞMEK'' SEVDASI BURAYA KADARMIŞ! 21-12-2015 06:05 Faili malum cinayetlerine Tahir Elçi,de .... 11-12-2015 09:34 ÇEKİRGE BİR SIÇRAR,İKİ SIÇRAR,ÜÇÜNÇÜ,DE ''ONE MİNUTE'' 30-11-2015 06:03 GANDİ KİM? Kılıçdaroğlu ...? 20-11-2015 06:08 ''OSMANLI TOKATI''NIN BÖYLESİ,AKIL VERİRMİ ? 10-11-2015 05:56 1 KASIM ve SONRASI 29-10-2015 10:17 ANKARA KATLİAMI ve ''OLAĞAN ŞÜPHELİLER'' 19-10-2015 05:05 Tarihin vakti çok,ama bizim...!! 07-10-2015 05:18 KCK SÖZLEŞMESİ yada NiYE CiZRE ? 25-09-2015 09:10 TARİHTE ZORUN ROLÜ ve EZİLENLERİN BAŞKALDIRISI... 14-09-2015 05:12 “Tanrım bu son çılgınlık olsun” 02-09-2015 07:30 Kandil Ateşle Oynuyor 19-08-2015 12:32 BARIŞIN YOLU,AK PARTİ KARŞITLIĞINDAN MI GEÇİYOR? 04-08-2015 05:16 Amaç ''İnsanlığın umudu Rojava Devrimi” değil, Türkiye’yi Suriyelileştirmektir!.. 24-07-2015 06:47 Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerek 14-07-2015 05:11 AK PARTİ'NİN KAYBI,MUHALEFETİN BAŞARISINDAN DEĞİL,KENDİ SUÇUDUR! 03-07-2015 06:09 Türkiyelileşmek Sevdası, Emanet Oylar Ve HDP’nin Sancısı 21-06-2015 17:49 8 HAZİRAN'DAKİ TÜRKİYE... 10-06-2015 08:17 7 HAZİRAN GEÇESİ GERİYE KALAN ''KUM BİRİKİMİ'' Nİ ,KİM(KİMLER) KALDIRAÇAK ? 29-05-2015 05:01 AK Parti; 7 Haziran Sonrası ''Yeni Türkiye''yi Kurabileçekmi? 18-05-2015 05:20 CHP'İNİN SEÇİM VAATLERİ ya da HAZİRAN SINAVI.... 04-05-2015 19:03 7 HAZİRAN YOLUNDAKİ HDP... 23-04-2015 17:50 AK PARTİ'Yİ İKTİDARDAN ALMAYA,BU YÖNTEMLER ÇARE DEĞİLDİR!.. 13-04-2015 05:00 Birlikte yaşamak demokratikleşmeye bağlıdır.. 30-03-2015 04:59 CHP’de Kürt Olmak.. 18-03-2015 12:58 DÜNYA'DA VE BİZDE KADIN HAKLARI.. 06-03-2015 06:08 HAZİRAN SEÇİMİNDE AKP-HDP NE YAPMALI.. 27-02-2015 06:29 AVRUPA'DA GÖÇMEN EMEKÇİLERİ BEKLEYEN SORUNLAR.. 16-02-2015 06:03 KOMŞUDA SİRTAKİ,BİZDE BİR ADIM İLERİ,İKİ ADIM GERİ... 04-02-2015 11:57 EMPERYALİZM'İN YENİ MAŞASI PEGİDA (x) 22-01-2015 06:03 ARSIZ'IN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞLER ... 10-01-2015 13:27 Özgür olmayan basın 28-12-2014 13:41 Sayın Yusuf Çöplü; 17-12-2014 06:08 ''ÇÜNKÜ SEVİYORUM!'' 05-12-2014 06:25 ALEVİ KİMLİĞİ; ÇÖZÜMÜNDE GEÇ KALINMIŞ BİR SORUNUMUZDUR.. 22-11-2014 14:24 ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR ? 12-11-2014 06:05 BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ NASIL OLUR ! 31-10-2014 06:32 PKK ÜÇGENİNDE (KANDİL-KCK-HDP) ÖCALAN'IN STATÜSÜ 19-10-2014 11:49 KANAYAN YARA ORTA DOĞU! ve TÜRKİYE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE.. 07-10-2014 07:02 CHP,NİN 6 OK SEVDASI ve SOLCULUĞU.... 23-09-2014 18:54 TATİLDEN NOTLAR.. 14-09-2014 06:12 İYİKİ KÜRTLER VARMIŞ!. 05-08-2014 20:31 Değişmeyen parti değişimi savunamaz 21-07-2014 05:39 Ne kadar demokratız? 07-07-2014 19:53 ''ÇATI ADAY'' I ve BAZI SORUNLARA DAİR.. 27-06-2014 05:22 AK PARTİ MİSYONUNU ÇANKAYA,DA NE BEKLİYOR?.. 12-06-2014 12:51 SATIN ALINAMIYAN YETENEK... 11-06-2014 18:01 SOMA FACİASI'ndan dersler çıkarabileçek miyiz? 22-05-2014 16:39 CHP'nin ÇIKMAZI ve BEKLEYEN SORUNLAR.. 05-05-2014 21:31 Yerel Seçimlerde, Pazarcık-Gölbaşı-Besni Kavşağı 22-04-2014 18:34 Seçim Sonuçlarının Kısa Analizi 14-04-2014 07:45 Her Seçim’ den Sonra..... 07-04-2014 18:09
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3266
 • 2Trabzonspor3262
 • 3Sivasspor3257
 • 4Beşiktaş3256
 • 5Galatasaray3252
 • 6Alanyaspor3251
 • 7Fenerbahçe3250
 • 8Gaziantep FK3242
 • 9Antalyaspor3241
 • 10Göztepe3239
 • 11Kasımpaşa3239
 • 12Gençlerbirliği3236
 • 13Denizlispor3235
 • 14Konyaspor3233
 • 15Yeni Malatyaspor3232
 • 16Çaykur Rizespor3232
 • 17Kayserispor3232
 • 18MKE Ankaragücü3229
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA