DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İbrahim Korkmaz
İbrahim Korkmaz
Giriş Tarihi : 15-01-2016 06:12

AYDIN OLMAK...

110 yıl önce Fransa; Eski topraklarını yitirmiş,İç savaş benzeri bir durumdan çıkalı çok olmamış,Sınaileşme ve kentleşme sancıları yoğun, Anayasal bir rejime, demokrasiye geçmeye çabalıyan, çoğunluğun etnik/dinsel yapısından farklılık arz edenleri dışlamaya ve düşman ilan etmeye dayanan bir ulusalcılığın pençesinde kıvrandığı bir zamanı yaşıyor...İşte; Konuya duyarlı insanların çok iyi bildiği,Yahudi aileden gelen Yüzbaşı Alfred Dreyfus davası böylesi bir ortamda gündeme geliyor.Suçu; Divan-ı Harp,Almanlara casusluk iddiasıyla vatan haini ilan etmiş ve 1894’te müebbet hapis cezası verilerek,Fransız sömürgesi Guyana’daki *Şeytan Adası’na yatmaya yollamıştır.Fransız aydınları toplumsal tartışma alanına ilk defa Dreyfus davası için imza kampanyasıyla girerler ve ordu, din, basın, kamuoyu gibi kurumları günümüze dek sürecek bir biçimde demokrasi yönünde zorlama sürecini başlatırlar.
Eylemin önçülüğünü,Emile François Zola yapmaktadır.Bir gazetede cumhurbaşkanına  “İtham Ediyorum” diye tam sayfa açık mektup yayınlar. Yüksek rütbeli askerleri adaleti saptırmak ve Yahudi düşmanlığıyla suçlar. Çünkü Fransız karşı-casusluk örgütünün Dreyfus aleyhine sahte belgeler ürettiği ve halkın “Yahudilere Ölüm!” diye sokağa döküldüğü bir ortamda. İşin içinde Zola olunça,ortalık fena karışır.Bu arada gerçek suçlu olan binbaşı 1896’da ortaya çıkarılmış fakat duruşmasının ikinci günü askerî mahkemece beraat ettirilmiştir.Buna rağmen Zola,1898’in Şubat,ında,Adalet Sarayı önünde göstericilerin “Sendikacı..Soytarı, kahrolsun Yahudiler!,Subaylarımız sana hesap mı verecekler?” çığlıkları arasında duruşmaya çıkarılır.Zola,nın taşıdığı Lejyon Donör nişanı da geri alınarak,para cezasına ve 1 yıla mahkum  edilir.Bunun üzerine Fransız aydınları imza toplamaya başlarlar.
Fransa, ‘Dreyfusards’ (Dreyfuscüler) ve ‘anti-Dreyfusards’ olarak,ikiye bölünür. Büyük çoğunluğu oluşturan ikinciler,azınlıkta kalan birincileri “Ulusun çıkarları söz konusu olduğunda evrensel kanunlar geçerlidir” diye susturmak isterler.Bu mücadele sonrası,Dreyfus dosyası 1899’da tekrar açılarak,belgelerin sahteliği kanıtlanır ve 7 yıl sonra, Yargıtay tarafından 1906’da aklanarak itibarı iade edilip Lejyon Donör verilerek görevine geri alınır.Herhalde Zola 1906’da davanın sonucunu görünce bütün üzüntülerini unutmuştur,diyeceksiniz.Ama göremeyecektir. Çeşitli suikastlardan kurtulan romancı 1902’de bir sabah ölü bulunur: Soba zehirlemesi. Yıllar sonra ise,bir çatı tamircisi bacayı siyasi nedenlerle tıkadığını ölüm döşeğinde itiraf edecektir. Zola’nın kemikleri 1908’de, Fransız sağının “Bu İtalyan’ı, bu vatansızı nasıl buraya nakledersiniz!” çığlıkları arasında, Fransız büyüklerinin yattığı Panthéon’a, Victor Hugo’nun yanına taşınır. İşte, tam 110 yıl önce Fransız aydınları toplumsal tartışma alanına ilk defa böyle girerler ve ordu, din, basın ve kamuoyu gibi kurumları günümüze dek sürecek bir biçimde demokrasi yönünde zorlama sürecini başlatırlar. Fransa’da “Cumhuriyetçilik” bu olay sayesinde güçlenip yerleşecektir.**
Jean-Paul Sartre,Sartre,1964 yılında kendisine verilmek istenen Nobel Edebiyat Ödülünü geri çevirerek '' İnsan kendi özgürlüğüne mahkum edilmiştir.'' Onun anladığı ve savunduğu anlamda aydın,''İster eylem alanında ister yazı masasında olsun, esasta aydını aydın yapan nitelik, yaşadığı zamanın dünyasına sırt çevirmeyen, bu dönemin gerçekliklerinden ve çelişkilerinden kaçınmayan, aksine tutumunu ve eylemini bu gerçeklikler ve çıkmazlardan hareketle oluşturup belirleyen ve Dostoyevski'nin "Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur."sözünü onaylar niteliktedir.   
Cezayir 1830'da Fransız ordusu tarafından işgal edilir ve bu tarihten itibaren tam 132 yıl boyunca Fransa'nın kolonilerinden biri olarak kalır. 1930'lara gelindiğinde Cezayir'de bağımsızlık mücadelesi üç ana akım tarafından yürütülmektedir.Solcu Ahmet Messali Hac, milliyetçi Ferhat Abbas ve İslamcı Şeyh Abdülhamid Bin Badis.Üç akımın da ortak paydası, Fransız sömürgeciliğine karşı olmalarıydı.Jean Paul Sartre, André Breton, Simone de Beauvoir, Francis Jeanson gibi, dönemin en çok tanınan aydınlarınında aralarında bulundugu 121 aydın Fransa'yı kendi değerlerine ters düşmekle, emperyalist olmakla suçlar ve her gün yüzlerce insanın öldüğü bir savaş ortamında, 121'ler Manifestosu: "Ordunun kapalı ve açık bir şekilde demokratik kurumlara karşı başkaldırdığı, gücünü ırkçı bir egemenlik aracı olarak kulandığı bazı durumlarda reddetmek ve "ihanet" kutsal bir görevdir". "reddetmenin" önemini açıklar, Fransız halkını devletlerine karşı itaatsizlik yapmaya ve Cezayirlilerle haklı davalarında dayanışmaya çağırırlar.
Fransız devrimi ve Aydınlanma hareketine büyük katkısı olan,yazar ve filozof François Marie Arouet (mahlası Voltaire 21 Kasım 1694 - 30 Mayıs 1778),ise ''FikirIerinizden nefretediyorum. Ama onIarı savunabiImeniz için hayatımı feda etmeye hazırım.'' diyebilen bir aydındır.
Bize geleçek olursak; Katıldığı bir programda “Araplar, İngilizlerin maşası ve uşağıdır... Bugün Suriye’yle savaşa girsek ben bir mermi bile atmam... Benim savaşım Çanakkale’de yaşandı ve [saygısızca?] bitti” şeklindeki sözlerini İzmir Marşı’nı okuyarak sonlandıran sanatçımız Volkan Konak.  
Kendisini “kara derili, pis kokan, göbekli, mangal yakan halkın” sahilleri doldurmasından yakınmasıyla tanıdığımız,“Zaten ecnebiler Osmanlı yöneticilerini g...tveren diye anar” diyerek muhalefet eden Mine G. Kırıkkanat...
“Bugün nefes alıyorsak, Atatürkümüzün emaneti Cumhuriyetimizi koruyan askerlerimiz sayesindedir” buyuran Ayten Gökçer.  
Bugün,“Kürtler Türkleri satıyor mu?”, “ne aldınız da silahı bırakacaksınız?”, “silahtan başka pazarlık gücünüz mü var?” sorularını soranlar sol..,Kadın gerillalar üzerinden romantik yüceltmeler eşliğinde Kürtlere; “ Türkiye’nin dar sınırları içinde gerici AKP’den kısmi haklar koparmak peşinde koşmayın; Ortadoğu’nun modern gücü olabilirsiniz, devletleşme fırsatı ayağınıza geldi” diye seslenen Mehmet Altan.
100 akademisyen aydın,Türkiye'yi ziyarete gelen Almanya Başbakanı Merkel,e dilekçe yazarak; “Neden Türkiye'ye geldin...,Böyle bir ülkeye nasıl gelebilirsin...Buraya gelmenin AK Parti hükümetine destek olduğunu bilmiyor musun?....Siyaseti böyle etkilemek AB mevzuatına aykırı,bilmiyor musun” diye,akıl veriyorlar.Bir insan,aydın,akademisyen, gazeteci, her neyse, Türkiye'deki siyasi gidişi beğenmiyor olabilir, tehlikeli de bulabilir, kimi eleştirilerinde haklı olabilir, ama böyle fanatik bir duruşun, demokrasinin ruhuna aykırı düştüğünü,şikayet merkezinin Merkel olmadığını bilmiyorlarmı?.Türkiye,yi dizayen etmek onun yada batınınmı görevi?
Bu, Türkiye toplumunun (yani seçmenin) yetki alanında olan bir konu.  
Aydın olmanın yolu; ''Evet, bu ülkede muhafazakâr sosyolojinin eleştiri duymaya, tartışmaya ihtiyacı var. Evet, siyasal liderliğin denetime, uyarıya, diyaloga ihtiyacı var. Evet, (seküler/muhafazakâr) kültür ekseninde yarılmış sosyolojik dünyamızın köprülere ihtiyacı var. Birbirimizi duymaya, demokrasiyi tartışmaya, siyasal hayatı, sosyal ilişkileri normalleştirmeye ihtiyacımız var…Fakat bu,“yapısalcı teoriler” ve nefret duygularıyla başarılabilecek bir şey değil.''dir diyenlerin yoludur..
Kısaca;Troçki, Batı basınına demeç verdiğinde onu burjuva basınına hizmet etmekle suçlayan Stalinistler, Stalin’in aynı basınla konuşmasını aydınlatma faaliyeti olarak aklarlardı. Kafa aynı kafa, milim değişmedi.
NOT;1128 ''Akademik'' isyen-''Öğretim Üye'si''' leri,bir bildiri yayınlayarak, Devlete ve yönetenlere akıl vererek,Kandilin avukatlığını yapmaya çalıştılar. Yanlış veya aykırı sayılan herhangi  bir görüşü,ireysel veya akademik kimlikleriyle savunmaları suç teşkil etmez.Bunlara,sözle cevap vermek yerine idarî ve adlî soruşturma açma yoluna gitmek yalnış olduğu gibi, tartışmayı da engeller. Beğenilmeyen,yanlış olduğu düşünülen fikirlere öfkelenmek yerine onları çürütmeye çalışmak daha uygun ve yararlıdır. Ayrıca,yapılaçak soruşturmalardanda bir şey çıkmaz.Çıksa da bildiriye imza attı diye insanların işten atılmasını veya hapse tıkılmasını toplumun vicdanı kabul etmediği gibi,evrensel insan hakları sözleşmesinede uymaz.Susmak değil, konuşmak gerekir.Sorunların çözümünde herzaman,kolektif aklın belirleyiçi olduğunu unutmayalım.
*Bu ada, H. Charriëre’in meşhur Kelebek romanında anlattığı adadır. Ödüllere doymayan filmini internetten,Okumayı sevenlere ise kitabı tavsiye ederim)  
**Daha fazla okumak isterseniz: Wikipedia, ‘Dreyfus Affair’ ve ‘Emile Zola’; ayrıca A. Hür, Radikal İki, 23.07.06
***.(27.11.2014 Ortadoğu’nun yeni modeli: Kürtler.Bugünkü durumu anlamak istiyorsanız bu yazıyı okuyun.) 

NELER SÖYLENDİ?
@
İbrahim Korkmaz

İbrahim Korkmaz

DİĞER YAZILARI Fırat'ın doğusunda ‘büyük oyun'u bozmak ve Yeni bir çözüm süreci için zemin uygun mu? 21-12-2018 20:21 Sarı Yelekli,lerin İsyanı Hor Görülmeye.... 10-12-2018 21:46 '' Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular'' 03-12-2018 22:46 İslâmcı Siyaset ve Deizm Konusu... 22-11-2018 19:41 Bırakma Beni ‘yandı toprağım çalındı özgürlüğüm’ 01-11-2018 11:20 Suudi Arabistan'ın kirli dosyalarında,Cemal Kaşıkçı ne ilk ne son... 11-10-2018 21:09 Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? 02-10-2018 19:06 Soçi'nin anlamı ve İdlib.. 24-09-2018 21:41 Dünya 1930’lara geri mi dönüyor? 13-09-2018 11:59 Dünyanın ortak sorunu çocuk istismarı.. 25-07-2018 21:36 CHP,nin izlemesi gereken yol... 13-07-2018 20:45 24 Haziran sonrası,Dış - İç basından yorumlar.. 03-07-2018 21:10 Yurt dışında yasayan vatandaşların oy kullanma serüveni... 21-06-2018 21:47 Siyaset ve Türkiye,nin geleçeğine dair... 10-06-2018 19:44 HDP neden dışarıda bırakıldı? 27-05-2018 20:33 24 Haziran kimin için “İYİ”? 13-05-2018 14:06 Suriye sahasında,Global Güçlerin Sınavı... 01-05-2018 17:04 Avrupa’nın ikiyüzlülüğü..... 01-04-2018 22:42 Erdoğan'a karşı Yobazlar... 18-03-2018 21:16 8 Mart ve Kadınlar.. 07-03-2018 19:48 PYD/PKK'nın Esed rejimi ile bitmeyen çıkar ilişkisi ve HDP,nin Kongresi... 23-02-2018 20:03 CHP ve İçindeki İdeolojik Tartışmalar.. 12-02-2018 18:46 Afrin,den Sonra... 03-02-2018 21:31 Afrini,e "Zeytin Dalı Harekatı"Operasyonu ve Türkiye'yi ne bekliyor? 23-01-2018 19:38 HDP,nin Geleçeği....ve Dağa çıkışlar neden düştü? 12-01-2018 18:15 Meral Akşener tarzı siyaset 27-12-2017 21:45 FARKLI YAŞAM TARZI ve AHLAK,LA İLKESİ OLMAYANLAR.. 15-12-2017 07:53 Erdoğan Tarzı Siyaset 27-11-2017 10:25 Bahçeli Tarzı Siyaset 15-11-2017 05:42 Türkiye nasıl ayrıştı ve kutuplaştı ? 02-11-2017 05:11 Irak'ın Geleceği ve Kürtler 20-10-2017 05:17 AVRUPA'DA IRKÇILIK,YABANCI DÜŞMANLIĞI,''SOROS'' ve GELECEK... 10-10-2017 05:09 Avrupa birliğini bekleyen tehlike ve Almanya... 28-09-2017 05:37 Gandhi ve bizimkisi... 09-08-2017 05:35 Suriyelilerin çilesi ve .... 25-07-2017 05:37 Kurye Berberoğlu ve "Adalet"kim için ? 11-07-2017 05:43 Neden Solu tartışacak kadar demokrat olamıyoruz ? 28-06-2017 05:44 Aslında Hepimiz Bir Parça Milliyetçiyiz 14-06-2017 13:21 AK PARTİ NE YAPMAK İSTİYOR ? 31-05-2017 05:15 CHP’DEKİ GELİŞMELER ... 15-05-2017 05:11 16 Nisan’ın kaderi.. 04-05-2017 05:15 Referandum yada “Pirus zaferi” 24-04-2017 05:12 REFERANDUM'UN BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ.. ÇÜNKÜ; 12-04-2017 05:40 Referandum ve Kürtler 01-04-2017 19:41 8 MART ve KADINLARIMIZ... 06-03-2017 16:08 ''AYDIN''LARIN TEK YANLI TERCİHLERİ ile ''OHAL ve KHK'' LER.. 24-02-2017 12:39 2016'da Türk dış politikası ve Ekonomi karnesi.. 13-02-2017 05:14 BAŞKANLIK SİSTEMİ ve YENİ ANAYASA 30-01-2017 05:07 FETÖ ve YANDAŞLARININ UTANMAZLIĞI... 16-01-2017 05:50 PKK ve PYD/YPG’nin yenilgisi ve HDP.. 03-01-2017 05:16 FIRAT KALKANI OPERASYONU ve SON GELİŞMELER 23-12-2016 05:11 Laiklerin demokrasiyle imtihanı ve Birlikte yaşamın kuralları.. 12-12-2016 05:26 25 Kasım ve Kadınlar.. 28-11-2016 05:44 Leila(Leyla) ve Diğer Kadınlar.. 14-11-2016 08:11 YALNIZLIK ÜZERINE ve BABAM ! 31-10-2016 08:22 İNSAN OLMANIN ZORLUKLARI.. 17-10-2016 05:15 BATININ AK PARTİ KARŞITLIĞI NEDENDİR? 26-09-2016 05:21 Filistinli Ömer ve Cenneti Beklerken ! 13-09-2016 08:31 15 Temmuz; ''SOL'um diyenlerin,cenaze törenidir.. 29-08-2016 10:07 Gülen hareketi neden ABD’yi mesken seçti ? 09-08-2016 08:23 ONUR GECESİ ve SONRASINA DAİR... 26-07-2016 07:50 Türkiye neden başaramıyor? 13-07-2016 06:40 ABD'NİN DIŞ POLİTİKASI ve AVRUPA.. 29-06-2016 05:35 Tuz kokarsa ne Olur ? veya; Kendini kandırmanın ..... 17-06-2016 08:35 Üniversiteler gelişmeden Türkiye değişir mi? 06-06-2016 05:22 Fikirler-Demokrasi ve Özgürlükler ..... 24-05-2016 05:12 Refiklerin darbesi veya Bu sistemle buraya kadar 13-05-2016 07:11 Demokrasi taksimde gösteri yapma özğürlüğündenmi ibaret ? 02-05-2016 06:17 İslam Zirvesi ve Terör saldırıları.. 1 22-04-2016 06:45 Çözüm için hazırlarmış! Kiminle müzakere edecekler? 12-04-2016 05:52 TÜRKİYE'NİN RUH İKİZLERİ 01-04-2016 13:30 SOSYALİST SOL ve KÜRT MESELESİ,NE BAKIŞI ÜZERİNE 20-03-2016 11:03 8 MART ve KADINLAR 08-03-2016 06:03 Türkiyelileşme dediğin Böyle olur... 26-02-2016 06:13 GEÇ KALMIŞ BİR YAZI ; ''YETMEZ AMA EVET' 15-02-2016 06:09 BASIN-GAZETECILIK ve BEN 04-02-2016 06:09 TÜRKİYE; GERÇEK SOLUNU ARIYOR ! 25-01-2016 06:05 AYDIN OLMAK... 15-01-2016 06:12 Demirtaş'ın Hayalleri Hendeklere Gömüldü. 05-01-2016 06:21 PKK/HDP'NİN ''TÜRKİYELİLEŞMEK'' SEVDASI BURAYA KADARMIŞ! 21-12-2015 06:05 Faili malum cinayetlerine Tahir Elçi,de .... 11-12-2015 09:34 ÇEKİRGE BİR SIÇRAR,İKİ SIÇRAR,ÜÇÜNÇÜ,DE ''ONE MİNUTE'' 30-11-2015 06:03 GANDİ KİM? Kılıçdaroğlu ...? 20-11-2015 06:08 ''OSMANLI TOKATI''NIN BÖYLESİ,AKIL VERİRMİ ? 10-11-2015 05:56 1 KASIM ve SONRASI 29-10-2015 10:17 ANKARA KATLİAMI ve ''OLAĞAN ŞÜPHELİLER'' 19-10-2015 05:05 Tarihin vakti çok,ama bizim...!! 07-10-2015 05:18 KCK SÖZLEŞMESİ yada NiYE CiZRE ? 25-09-2015 09:10 TARİHTE ZORUN ROLÜ ve EZİLENLERİN BAŞKALDIRISI... 14-09-2015 05:12 “Tanrım bu son çılgınlık olsun” 02-09-2015 07:30 Kandil Ateşle Oynuyor 19-08-2015 12:32 BARIŞIN YOLU,AK PARTİ KARŞITLIĞINDAN MI GEÇİYOR? 04-08-2015 05:16 Amaç ''İnsanlığın umudu Rojava Devrimi” değil, Türkiye’yi Suriyelileştirmektir!.. 24-07-2015 06:47 Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerek 14-07-2015 05:11 AK PARTİ'NİN KAYBI,MUHALEFETİN BAŞARISINDAN DEĞİL,KENDİ SUÇUDUR! 03-07-2015 06:09 Türkiyelileşmek Sevdası, Emanet Oylar Ve HDP’nin Sancısı 21-06-2015 17:49 8 HAZİRAN'DAKİ TÜRKİYE... 10-06-2015 08:17 7 HAZİRAN GEÇESİ GERİYE KALAN ''KUM BİRİKİMİ'' Nİ ,KİM(KİMLER) KALDIRAÇAK ? 29-05-2015 05:01 AK Parti; 7 Haziran Sonrası ''Yeni Türkiye''yi Kurabileçekmi? 18-05-2015 05:20 CHP'İNİN SEÇİM VAATLERİ ya da HAZİRAN SINAVI.... 04-05-2015 19:03 7 HAZİRAN YOLUNDAKİ HDP... 23-04-2015 17:50 AK PARTİ'Yİ İKTİDARDAN ALMAYA,BU YÖNTEMLER ÇARE DEĞİLDİR!.. 13-04-2015 05:00 Birlikte yaşamak demokratikleşmeye bağlıdır.. 30-03-2015 04:59 CHP’de Kürt Olmak.. 18-03-2015 12:58 DÜNYA'DA VE BİZDE KADIN HAKLARI.. 06-03-2015 06:08 HAZİRAN SEÇİMİNDE AKP-HDP NE YAPMALI.. 27-02-2015 06:29 AVRUPA'DA GÖÇMEN EMEKÇİLERİ BEKLEYEN SORUNLAR.. 16-02-2015 06:03 KOMŞUDA SİRTAKİ,BİZDE BİR ADIM İLERİ,İKİ ADIM GERİ... 04-02-2015 11:57 EMPERYALİZM'İN YENİ MAŞASI PEGİDA (x) 22-01-2015 06:03 ARSIZ'IN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞLER ... 10-01-2015 13:27 Özgür olmayan basın 28-12-2014 13:41 Sayın Yusuf Çöplü; 17-12-2014 06:08 ''ÇÜNKÜ SEVİYORUM!'' 05-12-2014 06:25 ALEVİ KİMLİĞİ; ÇÖZÜMÜNDE GEÇ KALINMIŞ BİR SORUNUMUZDUR.. 22-11-2014 14:24 ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR ? 12-11-2014 06:05 BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ NASIL OLUR ! 31-10-2014 06:32 PKK ÜÇGENİNDE (KANDİL-KCK-HDP) ÖCALAN'IN STATÜSÜ 19-10-2014 11:49 KANAYAN YARA ORTA DOĞU! ve TÜRKİYE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE.. 07-10-2014 07:02 CHP,NİN 6 OK SEVDASI ve SOLCULUĞU.... 23-09-2014 18:54 TATİLDEN NOTLAR.. 14-09-2014 06:12 İYİKİ KÜRTLER VARMIŞ!. 05-08-2014 20:31 Değişmeyen parti değişimi savunamaz 21-07-2014 05:39 Ne kadar demokratız? 07-07-2014 19:53 ''ÇATI ADAY'' I ve BAZI SORUNLARA DAİR.. 27-06-2014 05:22 AK PARTİ MİSYONUNU ÇANKAYA,DA NE BEKLİYOR?.. 12-06-2014 12:51 SATIN ALINAMIYAN YETENEK... 11-06-2014 18:01 SOMA FACİASI'ndan dersler çıkarabileçek miyiz? 22-05-2014 16:39 CHP'nin ÇIKMAZI ve BEKLEYEN SORUNLAR.. 05-05-2014 21:31 Yerel Seçimlerde, Pazarcık-Gölbaşı-Besni Kavşağı 22-04-2014 18:34 Seçim Sonuçlarının Kısa Analizi 14-04-2014 07:45 Her Seçim’ den Sonra..... 07-04-2014 18:09
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3266
 • 2Trabzonspor3262
 • 3Sivasspor3257
 • 4Beşiktaş3256
 • 5Galatasaray3252
 • 6Alanyaspor3251
 • 7Fenerbahçe3250
 • 8Gaziantep FK3242
 • 9Antalyaspor3241
 • 10Göztepe3239
 • 11Kasımpaşa3239
 • 12Gençlerbirliği3236
 • 13Denizlispor3235
 • 14Konyaspor3233
 • 15Yeni Malatyaspor3232
 • 16Çaykur Rizespor3232
 • 17Kayserispor3232
 • 18MKE Ankaragücü3229
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA