DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İbrahim Korkmaz
İbrahim Korkmaz
Giriş Tarihi : 25-01-2016 06:05

TÜRKİYE; GERÇEK SOLUNU ARIYOR !

Türkiye,de solun tarihi,1960,ların ikinçi yarısıyla başlar.1960 askeri darbesinden bir yıl sonra çıkartılan,1961 Anayasası'nın kabulünden sonra  kurulan ve sosyalist bir parti olan TİP (Türkiye İşçi Partisi) ilk kez seçimle meclise girmiştir.TİP'in bu başarısı sol düşünce ile tarihsel olarak hiçbir ilgisi bulunmayan CHP'yi 1966'da yapılan 18. Kurultay'da "ortanın solu" politikasını tartışmaya götürmüş ve bu politikayı savunan Bülent Ecevit genel sekreterliğe seçilmiştir.
CHP'nin, Bülent Ecevit'in ortanın solu politikası doğrultusunda halka açılan bir partiye dönüşmesi ve bu yönde halkçı bir söylemle ve halkla iletişim kurarak ortaya bir program çıkarması seçimlerde karşılığını bulmuştur. Ancak açılan bu parantez de CHP'yi kurumsal olarak sosyal-demokrat bir partiye dönüştürmemiştir.CHP'nin bugün geldiği nokta ise tarihsel işlevine denk düşmekte,ortanın solu açılımındaki kısa dönem hariç devlet partisi olma niteliğini değiştirmemektedir.Seçkinci bürokratik bir tavır, halkla ilişkilerini dar alana sıkıştıran bir atalet, milliyetçi-otoriter bir siyasi ve hukuki anlayış, gençlikle bağlantıları kopuk bir örgütlenme.Yani; CHP,nin sosyal-demokrat bir parti olmadığı,halkları kucaklayacak bir yapı ve programa sahip olmadığından görülmektedir.
Konumuza döneçek olursak;1917 yılında Rusya'da yaşanan ve Çarlık otokrasisinin yıkılıp,Lenin,in önderliğindeki bolşeviklerin  iktidara gelerek kapitalist dünyanın çehresini değiştirip,1940'lı yılların sonunda ise Mao önderliğindeki "komünist"lerin,"halk savaşı" yoluyla, Çin'de iktidarı ele geçirmeleri,1960 yıllarında ise, Küba'da ayaklanan ve dağa çıkıp, silaha sarılan Fidel Castro ve arkadaşlarının iktidara gelmelerine,Vietnam'da, önce Fransız, sonra ABD işgaline direnen komünistlerin,işgalleri  püskürterek "komünist" yönetim kurmaları ,tüm dünyanın çehresinin değişmesine neden oldu.. 
Bizler ise; Dünya gençliğinin bir kesimi olarak, o dönemin devrimlerini hayranlıkla izleyip,bu örneklere bakarak,"Bizim ülkemizde de yapabiliriz" umudunu taşırdık.Bu umudun yaşama geçmesi için ise; Silahlı eylemlerle, şiddete başvurduk.Bunu fırsat bilen devlet; Ülkemize bundan 35-40 yıl öncesinde şiddetin beterini yaşatarak,12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerini gösterdi.Bölünmüş polis, yargı, öğretmen, gençlik, mezhepler ortamında 1978-80 arası sokak cinayetleri ve evlere yapılan baskınlarla binlerce can aldı. Ölüler, kurbanlar, katiller oldukları tarafa göre muamele gördü.68 kuşağını darbeye yakın tanıdım.Örgütler arasında tercih yapamadan kendimi DEV-GENÇ,in içinde bularak,yurttaki arkadaşlarımın etkisiyle THKP-C li, aftan sonraki üniversite ve öğretmenlik yıllarımdaki ayrışmaların sonunda ise ''Kurtuluş'' örgütünde yer aldım.78 lileri ise bizler oluşturduk.  
Ama ne yazıkki; Kendi hatalarımızla yüzleşmedik veya yüzleşmekte yavaş kaldık. Dönemimizi kutsayıcı değerlendirmeler yapanlarımız da oldu.Hala yapmaya devam edenlerimizde var.Şurasıda bir gerçekki çoğunluk olarak; İdealize ettiğimiz “deneyim”lerin, hayal ettiğimiz sonuçlar yaratmadığını görebiliyoruz.Bu nedenlede; Bugün isimleri ve söylemleri nasıl olursa olsun,hiç biri gerçek sol değil.Yani; Derli toplu, köşeleri ve derinliği belirgin sistematik bir ideoloji ya da bir siyasal program üzerine  düşünülmüş bir siyasi programı olan bir “sol” dan söz etmek mümkün değil. Çünkü; 70’lerden farklı olarak, “Sosyalist/solcu” kavramı bir düşünsel/siyasal pratiği değil, kişisel tarihlerde edinilmiş bir kimlik duygusunu ifade eder oldu.Artık ne “proletarya diktatörlüğü” kavramına yüz veren vardı, ne de Çayanist “suni denge” öğretileriyle,  “kırlardan mı başlayalım, şehirlerden mi” tartışmalarıyla ya da “barışçı geçiş” teorileriyle ilgilenen kalmıştı… Marjinalden de daha marjinal bir kesim dışında insanlar günlük hayatlarına dönmüşlerdi. Çoğunlukta, “yanlış yaptık” duygusu değil; “artık geçerli olmama” inancı hakimdi. Hayatın akışı eski yoğun pratik politik varoluşa izin vermeyen yönde gitmişse, size kalan “saygın bir kimlik” duygusundan başka bir şey olmuyordu. Yıllar, bu kimlik duygusunu besleyen “anma ritüelleri”, “nostaljik methiyeler”, “dayanışma ilişkileri” içinde geçti gitti.  
Artık eski kavramlarla konuşmuyor olmak, birçok insan için “kendini yenilemişlik ” duygusu yaratmaya yetti. Tabi bu “yenilenmenin” duygusal sınırları vardı.Eski kavramlar üzerinden hararetli konuşmalar yapılmıyordu ama, ucu Marksizm-Leninizme dokunan, sosyalizmin temel kabullerini tartışan bir sorgulama derhal o “kimlik duygusunu” tetikliyor, “döneklik” istihzaları tedavüle giriveriyordu. Sonuçta, bir düşüncenin yol açtığı temel refleksleri değiştirebilecek; siyasal davranış alışkanlıklarını sarsacak; yeni ve köklü bir farkındalık yaratacak derin ve kopartıcı bir düşünsel dinamizm vücut bulmadı.
Kısacası; mahallenin maddi varlığı gevşedi fakat düşünsel-duygusal varlığı dağılmadı. Yeni koşullarda, uygun vasatta, zamana uygun sloganlarla fakat aynı davranış ve düşünce alışkanlıklarıyla dirileceği günleri beklemeye başladı.Bu nedenlede, kendisinin yapamadığı ama PKK,nın yaptığı yalnış eylemleri “ilerici ve devrimci” şiddet olarak görerek beğeniyor,sahipleniyor ve destekliyor.Diğer çizgilerden gelen şiddete  ise canla başla karşı çıkıyor.PKK’ya en küçük bir eleştiri ve çağrıda bulunmazken,silahlı militanlarla mücadele etmekte olan güvenlik kuvvetlerini katliam yapmakla itham etmekten siyaset yaptığını zannediyor..
“Şiddetle yanlızca sol mu hesaplaşmalı?” derseniz… Tabii ki, bu, solu çok aşan bir tartışma. Bazı "milliyetçi" grupların, bazı "İslamcı" örgütlerin de şiddeti bir “formül” olarak değerlendirebildiği; herkese kendi şiddetinin “daha haklı” göründüğü bir gerçek. Hatta, zaman zaman,“sağ şiddet”in daha fazla görmezlikten gelinebildiğini bile söyleyebiliriz.
Türkiye'nin gerçekten demokratikleşmesinde kurulacak anayasal çatının önemi bulunmaktadır.Yeni sol programda yeni bir anayasa önerisi bulunmalıdır.Yoksulluk, işsizlik, iş kayıpları, çocuk iş gücünün sömürülmesi, gelir dağılımının bozukluğu, savaş ve ülke işgalleri, terör, insan hakları ihlalleri orta yerdedir.Çalışma koşullarında,iş güvencesinde, insan haklarında ortak standartlar nasıl sağlanacaktır.Halkların tümü için ama özellikle farklılığı nedeniyle örselenmiş ve hırpalanmış Kürt halkı için barışı, hukuk güvenliği içinde insanca yaşamayı sağlayacak somut çözümleri gösterir olmalıdır.Kimlik arayışlarının''aynılıklar ve benzeşmeler'' üzerine değil 'farklılıklar içinde bütünleşme' üzerine kurulması önemlidir. Kürt halkına yurttaş olmaları dışında alt kimliklerinin ve kültürlerinin korunup geliştirilmesi koşullarının nasıl sağlanacağı belirtilmelidir. Bu program yarı feodal yapıyı çözecek yatırımları öngörürken özgür ve demokratik örgütlenmeleri özendirecek tedbirleri göstermelidir. Bu gibi örgütlenmelerin aşiret yapısı içinde sıkışmış ve birey olamamış, demokratik kültürden uzak kalmış bölge insanının özgür ve demokrat birey olmasını sağlayacak oluşumlar olması bakımından yararlarının bulunduğu gözetilmelidir. Bölge insanının yurttaş olduğunu hissetmesinin getirdiği güven ve huzur duygusu dışında kendi kimliğini yaşayıp, geliştirerek özgür ve demokrat birey olmasına katkıda bulunacak tüm örgütlenmeler ayrıca gösterilmelidir.
Ayrıca bu program din ve vicdan özgürlüğünün toplumsal yaşamda kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılmasının yollarını ve türban-başörtüsü gibi yapay sorunların gündemden düşürülmesinin somut çözümlerini göstermelidir. Din kültürü ve ahlak öğretiminin zorunlu olmasının kaldırılması öngörülmelidir. Bunun sonucu olarak din ile sivil toplum ilişkisinin din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde nasıl bir zemine oturtulacağı, din eğitimi ile sivil toplumun ve dinî cemaatlerin ilişkisinin nasıl kurulacağı da belirtilmelidir. Tüm bunların dışında laik bir rejimde bulunmaması gereken, devletin bir dinin bir mezhebinin inancını yönlendirdiği ve desteklediği bir kurum olan ve Alevi, Hıristiyan, Musevi, din tanımaz, tanrının bilinemeyeceğini savunan yurttaşların da vergileriyle finanse edilen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılarak yerine özerk yapıların getirilmesi önerilmelidir. Sonuç olarak sol, dünyayı değiştirme iddiasıdır. Dünyayı ve Türkiye'yi değiştirme iddiasını ve insanı ve doğayı temel alan bir hareket noktasını esas alan bir anlayış gerçek soldur. Çünkü bu, sürekli değişimi ifade eder. Muhafazakar olduğunu söyleyenlere karşı solun insanlığa söyleyeceği çok şey bulunmaktadır. 

NELER SÖYLENDİ?
@
İbrahim Korkmaz

İbrahim Korkmaz

DİĞER YAZILARI Fırat'ın doğusunda ‘büyük oyun'u bozmak ve Yeni bir çözüm süreci için zemin uygun mu? 21-12-2018 20:21 Sarı Yelekli,lerin İsyanı Hor Görülmeye.... 10-12-2018 21:46 '' Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular'' 03-12-2018 22:46 İslâmcı Siyaset ve Deizm Konusu... 22-11-2018 19:41 Bırakma Beni ‘yandı toprağım çalındı özgürlüğüm’ 01-11-2018 11:20 Suudi Arabistan'ın kirli dosyalarında,Cemal Kaşıkçı ne ilk ne son... 11-10-2018 21:09 Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? 02-10-2018 19:06 Soçi'nin anlamı ve İdlib.. 24-09-2018 21:41 Dünya 1930’lara geri mi dönüyor? 13-09-2018 11:59 Dünyanın ortak sorunu çocuk istismarı.. 25-07-2018 21:36 CHP,nin izlemesi gereken yol... 13-07-2018 20:45 24 Haziran sonrası,Dış - İç basından yorumlar.. 03-07-2018 21:10 Yurt dışında yasayan vatandaşların oy kullanma serüveni... 21-06-2018 21:47 Siyaset ve Türkiye,nin geleçeğine dair... 10-06-2018 19:44 HDP neden dışarıda bırakıldı? 27-05-2018 20:33 24 Haziran kimin için “İYİ”? 13-05-2018 14:06 Suriye sahasında,Global Güçlerin Sınavı... 01-05-2018 17:04 Avrupa’nın ikiyüzlülüğü..... 01-04-2018 22:42 Erdoğan'a karşı Yobazlar... 18-03-2018 21:16 8 Mart ve Kadınlar.. 07-03-2018 19:48 PYD/PKK'nın Esed rejimi ile bitmeyen çıkar ilişkisi ve HDP,nin Kongresi... 23-02-2018 20:03 CHP ve İçindeki İdeolojik Tartışmalar.. 12-02-2018 18:46 Afrin,den Sonra... 03-02-2018 21:31 Afrini,e "Zeytin Dalı Harekatı"Operasyonu ve Türkiye'yi ne bekliyor? 23-01-2018 19:38 HDP,nin Geleçeği....ve Dağa çıkışlar neden düştü? 12-01-2018 18:15 Meral Akşener tarzı siyaset 27-12-2017 21:45 FARKLI YAŞAM TARZI ve AHLAK,LA İLKESİ OLMAYANLAR.. 15-12-2017 07:53 Erdoğan Tarzı Siyaset 27-11-2017 10:25 Bahçeli Tarzı Siyaset 15-11-2017 05:42 Türkiye nasıl ayrıştı ve kutuplaştı ? 02-11-2017 05:11 Irak'ın Geleceği ve Kürtler 20-10-2017 05:17 AVRUPA'DA IRKÇILIK,YABANCI DÜŞMANLIĞI,''SOROS'' ve GELECEK... 10-10-2017 05:09 Avrupa birliğini bekleyen tehlike ve Almanya... 28-09-2017 05:37 Gandhi ve bizimkisi... 09-08-2017 05:35 Suriyelilerin çilesi ve .... 25-07-2017 05:37 Kurye Berberoğlu ve "Adalet"kim için ? 11-07-2017 05:43 Neden Solu tartışacak kadar demokrat olamıyoruz ? 28-06-2017 05:44 Aslında Hepimiz Bir Parça Milliyetçiyiz 14-06-2017 13:21 AK PARTİ NE YAPMAK İSTİYOR ? 31-05-2017 05:15 CHP’DEKİ GELİŞMELER ... 15-05-2017 05:11 16 Nisan’ın kaderi.. 04-05-2017 05:15 Referandum yada “Pirus zaferi” 24-04-2017 05:12 REFERANDUM'UN BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ.. ÇÜNKÜ; 12-04-2017 05:40 Referandum ve Kürtler 01-04-2017 19:41 8 MART ve KADINLARIMIZ... 06-03-2017 16:08 ''AYDIN''LARIN TEK YANLI TERCİHLERİ ile ''OHAL ve KHK'' LER.. 24-02-2017 12:39 2016'da Türk dış politikası ve Ekonomi karnesi.. 13-02-2017 05:14 BAŞKANLIK SİSTEMİ ve YENİ ANAYASA 30-01-2017 05:07 FETÖ ve YANDAŞLARININ UTANMAZLIĞI... 16-01-2017 05:50 PKK ve PYD/YPG’nin yenilgisi ve HDP.. 03-01-2017 05:16 FIRAT KALKANI OPERASYONU ve SON GELİŞMELER 23-12-2016 05:11 Laiklerin demokrasiyle imtihanı ve Birlikte yaşamın kuralları.. 12-12-2016 05:26 25 Kasım ve Kadınlar.. 28-11-2016 05:44 Leila(Leyla) ve Diğer Kadınlar.. 14-11-2016 08:11 YALNIZLIK ÜZERINE ve BABAM ! 31-10-2016 08:22 İNSAN OLMANIN ZORLUKLARI.. 17-10-2016 05:15 BATININ AK PARTİ KARŞITLIĞI NEDENDİR? 26-09-2016 05:21 Filistinli Ömer ve Cenneti Beklerken ! 13-09-2016 08:31 15 Temmuz; ''SOL'um diyenlerin,cenaze törenidir.. 29-08-2016 10:07 Gülen hareketi neden ABD’yi mesken seçti ? 09-08-2016 08:23 ONUR GECESİ ve SONRASINA DAİR... 26-07-2016 07:50 Türkiye neden başaramıyor? 13-07-2016 06:40 ABD'NİN DIŞ POLİTİKASI ve AVRUPA.. 29-06-2016 05:35 Tuz kokarsa ne Olur ? veya; Kendini kandırmanın ..... 17-06-2016 08:35 Üniversiteler gelişmeden Türkiye değişir mi? 06-06-2016 05:22 Fikirler-Demokrasi ve Özgürlükler ..... 24-05-2016 05:12 Refiklerin darbesi veya Bu sistemle buraya kadar 13-05-2016 07:11 Demokrasi taksimde gösteri yapma özğürlüğündenmi ibaret ? 02-05-2016 06:17 İslam Zirvesi ve Terör saldırıları.. 1 22-04-2016 06:45 Çözüm için hazırlarmış! Kiminle müzakere edecekler? 12-04-2016 05:52 TÜRKİYE'NİN RUH İKİZLERİ 01-04-2016 13:30 SOSYALİST SOL ve KÜRT MESELESİ,NE BAKIŞI ÜZERİNE 20-03-2016 11:03 8 MART ve KADINLAR 08-03-2016 06:03 Türkiyelileşme dediğin Böyle olur... 26-02-2016 06:13 GEÇ KALMIŞ BİR YAZI ; ''YETMEZ AMA EVET' 15-02-2016 06:09 BASIN-GAZETECILIK ve BEN 04-02-2016 06:09 TÜRKİYE; GERÇEK SOLUNU ARIYOR ! 25-01-2016 06:05 AYDIN OLMAK... 15-01-2016 06:12 Demirtaş'ın Hayalleri Hendeklere Gömüldü. 05-01-2016 06:21 PKK/HDP'NİN ''TÜRKİYELİLEŞMEK'' SEVDASI BURAYA KADARMIŞ! 21-12-2015 06:05 Faili malum cinayetlerine Tahir Elçi,de .... 11-12-2015 09:34 ÇEKİRGE BİR SIÇRAR,İKİ SIÇRAR,ÜÇÜNÇÜ,DE ''ONE MİNUTE'' 30-11-2015 06:03 GANDİ KİM? Kılıçdaroğlu ...? 20-11-2015 06:08 ''OSMANLI TOKATI''NIN BÖYLESİ,AKIL VERİRMİ ? 10-11-2015 05:56 1 KASIM ve SONRASI 29-10-2015 10:17 ANKARA KATLİAMI ve ''OLAĞAN ŞÜPHELİLER'' 19-10-2015 05:05 Tarihin vakti çok,ama bizim...!! 07-10-2015 05:18 KCK SÖZLEŞMESİ yada NiYE CiZRE ? 25-09-2015 09:10 TARİHTE ZORUN ROLÜ ve EZİLENLERİN BAŞKALDIRISI... 14-09-2015 05:12 “Tanrım bu son çılgınlık olsun” 02-09-2015 07:30 Kandil Ateşle Oynuyor 19-08-2015 12:32 BARIŞIN YOLU,AK PARTİ KARŞITLIĞINDAN MI GEÇİYOR? 04-08-2015 05:16 Amaç ''İnsanlığın umudu Rojava Devrimi” değil, Türkiye’yi Suriyelileştirmektir!.. 24-07-2015 06:47 Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerek 14-07-2015 05:11 AK PARTİ'NİN KAYBI,MUHALEFETİN BAŞARISINDAN DEĞİL,KENDİ SUÇUDUR! 03-07-2015 06:09 Türkiyelileşmek Sevdası, Emanet Oylar Ve HDP’nin Sancısı 21-06-2015 17:49 8 HAZİRAN'DAKİ TÜRKİYE... 10-06-2015 08:17 7 HAZİRAN GEÇESİ GERİYE KALAN ''KUM BİRİKİMİ'' Nİ ,KİM(KİMLER) KALDIRAÇAK ? 29-05-2015 05:01 AK Parti; 7 Haziran Sonrası ''Yeni Türkiye''yi Kurabileçekmi? 18-05-2015 05:20 CHP'İNİN SEÇİM VAATLERİ ya da HAZİRAN SINAVI.... 04-05-2015 19:03 7 HAZİRAN YOLUNDAKİ HDP... 23-04-2015 17:50 AK PARTİ'Yİ İKTİDARDAN ALMAYA,BU YÖNTEMLER ÇARE DEĞİLDİR!.. 13-04-2015 05:00 Birlikte yaşamak demokratikleşmeye bağlıdır.. 30-03-2015 04:59 CHP’de Kürt Olmak.. 18-03-2015 12:58 DÜNYA'DA VE BİZDE KADIN HAKLARI.. 06-03-2015 06:08 HAZİRAN SEÇİMİNDE AKP-HDP NE YAPMALI.. 27-02-2015 06:29 AVRUPA'DA GÖÇMEN EMEKÇİLERİ BEKLEYEN SORUNLAR.. 16-02-2015 06:03 KOMŞUDA SİRTAKİ,BİZDE BİR ADIM İLERİ,İKİ ADIM GERİ... 04-02-2015 11:57 EMPERYALİZM'İN YENİ MAŞASI PEGİDA (x) 22-01-2015 06:03 ARSIZ'IN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞLER ... 10-01-2015 13:27 Özgür olmayan basın 28-12-2014 13:41 Sayın Yusuf Çöplü; 17-12-2014 06:08 ''ÇÜNKÜ SEVİYORUM!'' 05-12-2014 06:25 ALEVİ KİMLİĞİ; ÇÖZÜMÜNDE GEÇ KALINMIŞ BİR SORUNUMUZDUR.. 22-11-2014 14:24 ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR ? 12-11-2014 06:05 BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ NASIL OLUR ! 31-10-2014 06:32 PKK ÜÇGENİNDE (KANDİL-KCK-HDP) ÖCALAN'IN STATÜSÜ 19-10-2014 11:49 KANAYAN YARA ORTA DOĞU! ve TÜRKİYE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE.. 07-10-2014 07:02 CHP,NİN 6 OK SEVDASI ve SOLCULUĞU.... 23-09-2014 18:54 TATİLDEN NOTLAR.. 14-09-2014 06:12 İYİKİ KÜRTLER VARMIŞ!. 05-08-2014 20:31 Değişmeyen parti değişimi savunamaz 21-07-2014 05:39 Ne kadar demokratız? 07-07-2014 19:53 ''ÇATI ADAY'' I ve BAZI SORUNLARA DAİR.. 27-06-2014 05:22 AK PARTİ MİSYONUNU ÇANKAYA,DA NE BEKLİYOR?.. 12-06-2014 12:51 SATIN ALINAMIYAN YETENEK... 11-06-2014 18:01 SOMA FACİASI'ndan dersler çıkarabileçek miyiz? 22-05-2014 16:39 CHP'nin ÇIKMAZI ve BEKLEYEN SORUNLAR.. 05-05-2014 21:31 Yerel Seçimlerde, Pazarcık-Gölbaşı-Besni Kavşağı 22-04-2014 18:34 Seçim Sonuçlarının Kısa Analizi 14-04-2014 07:45 Her Seçim’ den Sonra..... 07-04-2014 18:09
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3266
 • 2Trabzonspor3262
 • 3Sivasspor3257
 • 4Beşiktaş3256
 • 5Galatasaray3252
 • 6Alanyaspor3251
 • 7Fenerbahçe3250
 • 8Gaziantep FK3242
 • 9Antalyaspor3241
 • 10Göztepe3239
 • 11Kasımpaşa3239
 • 12Gençlerbirliği3236
 • 13Denizlispor3235
 • 14Konyaspor3233
 • 15Yeni Malatyaspor3232
 • 16Çaykur Rizespor3232
 • 17Kayserispor3232
 • 18MKE Ankaragücü3229
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA