DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İbrahim Korkmaz
İbrahim Korkmaz
Giriş Tarihi : 15-02-2016 06:09

GEÇ KALMIŞ BİR YAZI ; ''YETMEZ AMA EVET'


Bugün dillerden düşmeyen “toplumsal kutuplaşma” asıl referandum öncesi zirvesine ulaşmıştı. Askerî darbelerin yargılanmasını da içeren anayasa değişiklik paketine karşı takınılan tutum ortaya şöyle bir kompozisyon çıkarmıştı: Bir tarafta ana muhalefet partisi CHP ile “üvey kardeşi” MHP’nin etrafında toplanan statüko güçleri. TKP, İşçi Partisi, ÖDP, Halkevleri gibi ulusalcı ve Kemalist solun bütün unsurları. İstanbul sermayesi ve onun hizmetkârı Doğan medyası. Ergenekon’un ve Silivri’nin paşaları. Bunlar anayasa değişikliğine ölümüne “hayır” diyen cepheyi oluşturdu.Karşı tarafta ise yüzde 50’lik bir tabana ulaşmış AK Parti, bugün hükümetle savaş halindeki Gülen Cemaati, liberal demokratlar ve özgürlükçü solun içindeki çok küçük birkaç grup. Aralarında yer aldığım bu son ikisi artık siyasi literatüre giren “Yetmez ama Evet” kampanyasının da mimarı idiler. Kürtler ise “tarafsız” kalarak boykot tutumunu benimsedi. En yüksek “evet” oyları da Kürt bölgelerinden geldi. Sonuçta anayasa değişikliği yüzde 58’e yüzde 42 “evet” lehine kabul edildi.
12 Eylül Referandumu’nda ‘yetmez ama evet’i kan davası, bu yönde oy kullananları baş düşman ilan eden kesimler,içine düştükleri çukurdan kurtulmak için,yalnışlarından arınmanının mücadelesini vereçeklerine, siyasetteki başarısızlıklarının sorumlusu olarak suçlu aramaktan bıkmadılar.Kendi adıma(Oy kullanma hakkım olmadığı halde,İstanbuldaki çalışmalara destek vererek ve her karşılaştığım kişiyle konuşarak oy vermesi için çalışarak),Anayasa referandumunda ‘yetmez ama evet’ demekle, siyasi etik ve vicdani tutarlılık açısından yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Çünkü referandumda önümüze gelen maddeler, yıllardır değiştirilmesi için mücadele verdiğimiz darbe anayasasının askerci, vesayetçi, faşizan ruhunda gedikler açıyordu; 12 Eylülcülerin yargılanmasına kapı açması, vesayetçi yargının  iki dudağı arasındaki kararlarla siyasi partilerin zırt pırt kapatılmasının engellemesi,Anayasa Mahkemesi’nin yapısının değiştirilmesi ve bireysel başvuru hakkı getirilmesi, kişiye ait özel bilgilerin korunması, fişlemenin sona ermesi çocuklar, yaşlılar, engelliler için pozitif ayrımcılık, askerî yargının yetki ve görevlerinin daraltılması (yetersiz de olsa) memleketin gerçek ve tek sahibi olduğuna inanan askerin antidemokratik zihniyetinin, darbeciliğin, vesayetin geriletilmesi yolunda  demokratikleştirme umudu taşıyan ileri adımlardı.“Hayır” demek ise, 12 Eylül darbe anayasasının devamına verilmiş bir onay olacaktı. 
Hiç şüphesiz AK Parti,ninde; ''Her iktidar gibi kendi sınıfsal tabanının taleplerini, kendi çıkarlarını ve sınırlarını aşan hak ve özgürlükleri kendi isteğiyle tanımıyaçağını,şu veya bu ölçüde bir zorlamayla, mücadeleyle karşılaştığında, kâr-zarar muhasebesi yaparak razı olaçağını'' biliyorduk. Bu günlerdeki gelişmelere baktığım zaman ise yanılmadığımızı görüyorum.Çünkü; AK Parti ilk iktidar günlerinden,referandumun yapıldığı tarihe kadar olumlu reformlar yaparak,referandumda ise demokratik adımların yasalaşmasını sağlamıştır.Atılan bu adımlar sayesinde; Oslo süreciyle başlayan Kürt açılımını,AB’ye üyelik çabalarını,Kopenhang kriterlerinin yerleşmesini ve bu istikametteki tüm yasal değişiklikleri,Devlet düzenindeki askeri vesayet kıskacının kırılmasını, MGK yönetmeliği ve kanunun değişmesini,İç Hizmetler Kanunu'nun değişmesini, darbe girişimlerinin sivil yargıda soruşturmasının mümkün kılınmasını,Temel hak ve özgürlükler alanının genişlemesini ve bu istikametteki anayasa paketlerini,Annan planını,Ayışığı, Sarıkız, Balyoz gibi darbe planlarına soruşturma ve dava açılmasını(Paralel yapının yalnış uygulamaları ile suçsuz insanlarında tutuklanması,davaları sulandırmış olsada),başörtüsü yasağının ve Kürtçenin önündeki engellerin kalkmasını ve barış sürecini  yaşadık.''Yetmez ama evet''çiler olarak,bugünde doğru bulduklarımızı hala destekliyoruz.
Bunlara ek olarak;Hani o meşhur “andımız” vardı ya,  Dr. Reşit Galip tarafından önce Atatürk’e kabul ettirilen ve 10 Mayıs 1933 tarihinden 2013 yılına kadar okullarda okutulan “öğrenci andı”; Tam 80 yıl sonra demokratikleşme paketiyle ortadan kaldırıldı.Bence AK Parti’nin, ülkenin demokratikleşmesi yolundaki en büyük icraatlarından biri.1930’larda tüm Avrupa’da dalgalanan faşizm ruhunun dorukta olduğu dönemde uygulamaya konulmuş olan bu andı okumaya çalışan çoçuk; “Türk” olmayıp etnik kimliğininde farkında ise,daha ikinci kelime ile “doğru” değil  yalan söylediğini biliyordu.Bir de hepimize bir Orta Asya geçmişi uydururlardı ya,Yok “Orta Asya’da Türkler demiri böyle döverdi,”yok“Asena önderliğinde Ergenekon’dan bu şekilde çıktılar” gibi. Halbuki Orta Asya kökenli “Türklerimizin” sayısının çok sınırlı olduğu ve taş çatlasa yüzde 8-10’u geçmeyeceğini de çoğumuz biliyoruz.Çünkü hepimiz Orta Asya’dan gelmediğimiz gibi,memleketin Türkü,Lazı,Gürcüsü,Çerkezi,Arnavutu, Ermenisi,Rumu,Romanı,Pomakı,Arabı, Kürdü bu topraklarda tanışarak, birlikte yaşam mücadelesi veriyorlardı.
Kurtulmamız gereken çok yeminleden biride,şüphesiz milletvekili yemini. 1921 Anayasasında yemin yoktu; ilk 1924 anayasasıyla bir yemin metniyle tanıştık ve bu metin, her askeri darbe ve her askeri anayasa ile birlikte biraz daha katlanılmaz oldu.Bir insan hem cumhuriyetçi, hem devrimci,hem milliyetçi,hem halkçı,hem de devletçi olabilir mi?  Bütün çağdaş akımları, “ilkeleri” olarak bellemiş. Allahtan faşizm ve komünizmi de eklememiş!. Peki, bu ülkede herkes Atatürkçü olmak zorunda mı?Eğer milletvekili olmak istiyorsa, bu kaçınılmaz. Üstelik bunu yemin ederek ispat etmek zorunda. Şimdiye kadar Rum milletvekillerimiz oldu, Yahudi milletvekillerimiz oldu ve şu anda şükürler olsun ki Ermeni milletvekillerimiz de mecliste var.  Acaba bütün bunlar, bu yemini içlerinden geldiği gibi mi okudu, yoksa okumak zorunda mı kaldı? Sonuç olarak,eğer yeni anayasada bir yemin metni olacaksa, zinhar etnik bir kökeni referans göstermemelidir. Yani insanlar daha yemin ederken “yalancı” duruma düşmemelidir.
Yine Cumhuriyet tarihinde ilk olarak; Erdoğan Ermenilere taziye diledi.Akil İnsanlar heyetleri ülkeyi karış karış dolaşıp halkı barışa ikna etmeye çalıştı. Ve elbette hepsinden önemlisi Çözüm Süreci yasal dayanağa kavuşturularak devlet meselesi haline getirildi.(Bu süreçi kimğn sabote ettiğini hepimiz biliyoruz) Bütün bu politikalara toplumun ezici büyük bir çoğunluğu, tıpkı 2010 referandumunda olduğu gibi, destek veriyor. Saf değiştirenler ise yalnızca barış ile demokrasinin bir yol kavşağında vedalaşıp ayrı ayrı yollara gidemeyeceğini kavrayamayanlar. Kaderimizin barışa bağlandığını, demokratikleşme ile barışın birbirini besleyeceğini, demokratik adımlar atıldıkça barışın gelişeceğini, barış geliştikçe daha fazla demokratik reform adımı atılmak zorunda olduğunu göremeyenlerdir.
Peki ''Yetmez ama Evetçiler''olarak neye tavır aldık?
367 rezaletine,Kaosa el kalktı manşetlerine,Cumhuriyet mitinglerinde meydanları izne çıkarılan askerlerle doldurup darbe zemini aranmasına, 27 Nisan muhtırasına,Parti kapatma davasına,Savaş gemisi üzerinde yapılan meydan okumalara,Andıçlara, aba altından sopa gösteren asker çıkışlarına ve Vesayetçi yargının meydan okumalarına,Dink cinayetindeki hükümetin tutumuna,KCK davalarının aşırılıklarına,keyfi tutuklamalara,Cemaatin meşruiyet sınırını aştığı anlarına ve eylemlerine.
Hangi sorunların çözümüne vurgu yaptık?
Sivilleşme,meşruiyet ve demokratikleşmenin,Eski rejimin yıkımında da yeni rejimin kurulmasında da hukuk esaslarının önemine.Bu ülkede rejim muhalifleri,sistem dışında sayılanlar,Aleviler,Kürtler,azınlıklar,Müslümanlar, farklı inanç grupları, komünistler,sosyalistler, farklı kültürel- etnik aidiyetler, farklı düşünenler, farklı cinsel kimliklere vb.
Unutmayalımki; 1915’lerin, Dersim’lerin, 6-7 Eylül’lerin, Yassıada’ların, 12 Mart’ın, 12 Eylül’lerin, onlarca gencin öldürüldüğü hayata dönüş operasyonlarının yapıldığı,bunca siyasî idamın, ötekini hedefleyen bunca cinayetin işlendiği, hapishaneden işkenceden geçmemiş aydının, muhalifin bulunmadığı, milyonlarca insanın fişlendiği, işsiz bırakıldığı, yurtdışına kaçmak zorunda kaldığı bir ülkenin vatandaşlarıyız.kendine değil,her kesime karşı demokrat olmayı bilenler,üzerlerinde 'ağır kemalist koku' taşımayıp,28 Şubatlara karşı gelip, darbelere şehir efsanesi muamelesi yapmadı, dilini bağlamadı, kalemini törpülemedi. 
Şunuda iyi bilmemiz gerekirki; Çağımızın en önemli özgürlük ve barış mimarlarından biri olan, insanlık tarihinin çakma değil gerçek yıldızlarından Mandela’nın aziz anısına selam durarak hatırlatmak isterimki; Onu diğerlerinden ayırıp büyük kılan, halkıyla birlikte ve kişisel olarak uğradığı en ağır mağduriyete rağmen ne üslubunda söyleminde,ne de ediminde eyleminde kin ve intikamcılığa yer vermemesiydi. Mağduriyetini iktidarına kalkan veya silah olarak değil barış ve uzlaşmanın dili olarak kullanmasıydı.  
Kısaca ben ve benim gibiler siyasi duruşlarında değişime uğramadılar, değişen AK Partinin kendisidir.
Alman düşünür Brecht ''Hiçbirşey bilmeyen cahildir,ama bilipte susan ahlaksızdır.''der.
Ahlaksız olmamak için konuşma ve yazmaya devam.. 
 

NELER SÖYLENDİ?
@
İbrahim Korkmaz

İbrahim Korkmaz

DİĞER YAZILARI Fırat'ın doğusunda ‘büyük oyun'u bozmak ve Yeni bir çözüm süreci için zemin uygun mu? 21-12-2018 20:21 Sarı Yelekli,lerin İsyanı Hor Görülmeye.... 10-12-2018 21:46 '' Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular'' 03-12-2018 22:46 İslâmcı Siyaset ve Deizm Konusu... 22-11-2018 19:41 Bırakma Beni ‘yandı toprağım çalındı özgürlüğüm’ 01-11-2018 11:20 Suudi Arabistan'ın kirli dosyalarında,Cemal Kaşıkçı ne ilk ne son... 11-10-2018 21:09 Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? 02-10-2018 19:06 Soçi'nin anlamı ve İdlib.. 24-09-2018 21:41 Dünya 1930’lara geri mi dönüyor? 13-09-2018 11:59 Dünyanın ortak sorunu çocuk istismarı.. 25-07-2018 21:36 CHP,nin izlemesi gereken yol... 13-07-2018 20:45 24 Haziran sonrası,Dış - İç basından yorumlar.. 03-07-2018 21:10 Yurt dışında yasayan vatandaşların oy kullanma serüveni... 21-06-2018 21:47 Siyaset ve Türkiye,nin geleçeğine dair... 10-06-2018 19:44 HDP neden dışarıda bırakıldı? 27-05-2018 20:33 24 Haziran kimin için “İYİ”? 13-05-2018 14:06 Suriye sahasında,Global Güçlerin Sınavı... 01-05-2018 17:04 Avrupa’nın ikiyüzlülüğü..... 01-04-2018 22:42 Erdoğan'a karşı Yobazlar... 18-03-2018 21:16 8 Mart ve Kadınlar.. 07-03-2018 19:48 PYD/PKK'nın Esed rejimi ile bitmeyen çıkar ilişkisi ve HDP,nin Kongresi... 23-02-2018 20:03 CHP ve İçindeki İdeolojik Tartışmalar.. 12-02-2018 18:46 Afrin,den Sonra... 03-02-2018 21:31 Afrini,e "Zeytin Dalı Harekatı"Operasyonu ve Türkiye'yi ne bekliyor? 23-01-2018 19:38 HDP,nin Geleçeği....ve Dağa çıkışlar neden düştü? 12-01-2018 18:15 Meral Akşener tarzı siyaset 27-12-2017 21:45 FARKLI YAŞAM TARZI ve AHLAK,LA İLKESİ OLMAYANLAR.. 15-12-2017 07:53 Erdoğan Tarzı Siyaset 27-11-2017 10:25 Bahçeli Tarzı Siyaset 15-11-2017 05:42 Türkiye nasıl ayrıştı ve kutuplaştı ? 02-11-2017 05:11 Irak'ın Geleceği ve Kürtler 20-10-2017 05:17 AVRUPA'DA IRKÇILIK,YABANCI DÜŞMANLIĞI,''SOROS'' ve GELECEK... 10-10-2017 05:09 Avrupa birliğini bekleyen tehlike ve Almanya... 28-09-2017 05:37 Gandhi ve bizimkisi... 09-08-2017 05:35 Suriyelilerin çilesi ve .... 25-07-2017 05:37 Kurye Berberoğlu ve "Adalet"kim için ? 11-07-2017 05:43 Neden Solu tartışacak kadar demokrat olamıyoruz ? 28-06-2017 05:44 Aslında Hepimiz Bir Parça Milliyetçiyiz 14-06-2017 13:21 AK PARTİ NE YAPMAK İSTİYOR ? 31-05-2017 05:15 CHP’DEKİ GELİŞMELER ... 15-05-2017 05:11 16 Nisan’ın kaderi.. 04-05-2017 05:15 Referandum yada “Pirus zaferi” 24-04-2017 05:12 REFERANDUM'UN BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ.. ÇÜNKÜ; 12-04-2017 05:40 Referandum ve Kürtler 01-04-2017 19:41 8 MART ve KADINLARIMIZ... 06-03-2017 16:08 ''AYDIN''LARIN TEK YANLI TERCİHLERİ ile ''OHAL ve KHK'' LER.. 24-02-2017 12:39 2016'da Türk dış politikası ve Ekonomi karnesi.. 13-02-2017 05:14 BAŞKANLIK SİSTEMİ ve YENİ ANAYASA 30-01-2017 05:07 FETÖ ve YANDAŞLARININ UTANMAZLIĞI... 16-01-2017 05:50 PKK ve PYD/YPG’nin yenilgisi ve HDP.. 03-01-2017 05:16 FIRAT KALKANI OPERASYONU ve SON GELİŞMELER 23-12-2016 05:11 Laiklerin demokrasiyle imtihanı ve Birlikte yaşamın kuralları.. 12-12-2016 05:26 25 Kasım ve Kadınlar.. 28-11-2016 05:44 Leila(Leyla) ve Diğer Kadınlar.. 14-11-2016 08:11 YALNIZLIK ÜZERINE ve BABAM ! 31-10-2016 08:22 İNSAN OLMANIN ZORLUKLARI.. 17-10-2016 05:15 BATININ AK PARTİ KARŞITLIĞI NEDENDİR? 26-09-2016 05:21 Filistinli Ömer ve Cenneti Beklerken ! 13-09-2016 08:31 15 Temmuz; ''SOL'um diyenlerin,cenaze törenidir.. 29-08-2016 10:07 Gülen hareketi neden ABD’yi mesken seçti ? 09-08-2016 08:23 ONUR GECESİ ve SONRASINA DAİR... 26-07-2016 07:50 Türkiye neden başaramıyor? 13-07-2016 06:40 ABD'NİN DIŞ POLİTİKASI ve AVRUPA.. 29-06-2016 05:35 Tuz kokarsa ne Olur ? veya; Kendini kandırmanın ..... 17-06-2016 08:35 Üniversiteler gelişmeden Türkiye değişir mi? 06-06-2016 05:22 Fikirler-Demokrasi ve Özgürlükler ..... 24-05-2016 05:12 Refiklerin darbesi veya Bu sistemle buraya kadar 13-05-2016 07:11 Demokrasi taksimde gösteri yapma özğürlüğündenmi ibaret ? 02-05-2016 06:17 İslam Zirvesi ve Terör saldırıları.. 1 22-04-2016 06:45 Çözüm için hazırlarmış! Kiminle müzakere edecekler? 12-04-2016 05:52 TÜRKİYE'NİN RUH İKİZLERİ 01-04-2016 13:30 SOSYALİST SOL ve KÜRT MESELESİ,NE BAKIŞI ÜZERİNE 20-03-2016 11:03 8 MART ve KADINLAR 08-03-2016 06:03 Türkiyelileşme dediğin Böyle olur... 26-02-2016 06:13 GEÇ KALMIŞ BİR YAZI ; ''YETMEZ AMA EVET' 15-02-2016 06:09 BASIN-GAZETECILIK ve BEN 04-02-2016 06:09 TÜRKİYE; GERÇEK SOLUNU ARIYOR ! 25-01-2016 06:05 AYDIN OLMAK... 15-01-2016 06:12 Demirtaş'ın Hayalleri Hendeklere Gömüldü. 05-01-2016 06:21 PKK/HDP'NİN ''TÜRKİYELİLEŞMEK'' SEVDASI BURAYA KADARMIŞ! 21-12-2015 06:05 Faili malum cinayetlerine Tahir Elçi,de .... 11-12-2015 09:34 ÇEKİRGE BİR SIÇRAR,İKİ SIÇRAR,ÜÇÜNÇÜ,DE ''ONE MİNUTE'' 30-11-2015 06:03 GANDİ KİM? Kılıçdaroğlu ...? 20-11-2015 06:08 ''OSMANLI TOKATI''NIN BÖYLESİ,AKIL VERİRMİ ? 10-11-2015 05:56 1 KASIM ve SONRASI 29-10-2015 10:17 ANKARA KATLİAMI ve ''OLAĞAN ŞÜPHELİLER'' 19-10-2015 05:05 Tarihin vakti çok,ama bizim...!! 07-10-2015 05:18 KCK SÖZLEŞMESİ yada NiYE CiZRE ? 25-09-2015 09:10 TARİHTE ZORUN ROLÜ ve EZİLENLERİN BAŞKALDIRISI... 14-09-2015 05:12 “Tanrım bu son çılgınlık olsun” 02-09-2015 07:30 Kandil Ateşle Oynuyor 19-08-2015 12:32 BARIŞIN YOLU,AK PARTİ KARŞITLIĞINDAN MI GEÇİYOR? 04-08-2015 05:16 Amaç ''İnsanlığın umudu Rojava Devrimi” değil, Türkiye’yi Suriyelileştirmektir!.. 24-07-2015 06:47 Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerek 14-07-2015 05:11 AK PARTİ'NİN KAYBI,MUHALEFETİN BAŞARISINDAN DEĞİL,KENDİ SUÇUDUR! 03-07-2015 06:09 Türkiyelileşmek Sevdası, Emanet Oylar Ve HDP’nin Sancısı 21-06-2015 17:49 8 HAZİRAN'DAKİ TÜRKİYE... 10-06-2015 08:17 7 HAZİRAN GEÇESİ GERİYE KALAN ''KUM BİRİKİMİ'' Nİ ,KİM(KİMLER) KALDIRAÇAK ? 29-05-2015 05:01 AK Parti; 7 Haziran Sonrası ''Yeni Türkiye''yi Kurabileçekmi? 18-05-2015 05:20 CHP'İNİN SEÇİM VAATLERİ ya da HAZİRAN SINAVI.... 04-05-2015 19:03 7 HAZİRAN YOLUNDAKİ HDP... 23-04-2015 17:50 AK PARTİ'Yİ İKTİDARDAN ALMAYA,BU YÖNTEMLER ÇARE DEĞİLDİR!.. 13-04-2015 05:00 Birlikte yaşamak demokratikleşmeye bağlıdır.. 30-03-2015 04:59 CHP’de Kürt Olmak.. 18-03-2015 12:58 DÜNYA'DA VE BİZDE KADIN HAKLARI.. 06-03-2015 06:08 HAZİRAN SEÇİMİNDE AKP-HDP NE YAPMALI.. 27-02-2015 06:29 AVRUPA'DA GÖÇMEN EMEKÇİLERİ BEKLEYEN SORUNLAR.. 16-02-2015 06:03 KOMŞUDA SİRTAKİ,BİZDE BİR ADIM İLERİ,İKİ ADIM GERİ... 04-02-2015 11:57 EMPERYALİZM'İN YENİ MAŞASI PEGİDA (x) 22-01-2015 06:03 ARSIZ'IN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞLER ... 10-01-2015 13:27 Özgür olmayan basın 28-12-2014 13:41 Sayın Yusuf Çöplü; 17-12-2014 06:08 ''ÇÜNKÜ SEVİYORUM!'' 05-12-2014 06:25 ALEVİ KİMLİĞİ; ÇÖZÜMÜNDE GEÇ KALINMIŞ BİR SORUNUMUZDUR.. 22-11-2014 14:24 ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR ? 12-11-2014 06:05 BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ NASIL OLUR ! 31-10-2014 06:32 PKK ÜÇGENİNDE (KANDİL-KCK-HDP) ÖCALAN'IN STATÜSÜ 19-10-2014 11:49 KANAYAN YARA ORTA DOĞU! ve TÜRKİYE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE.. 07-10-2014 07:02 CHP,NİN 6 OK SEVDASI ve SOLCULUĞU.... 23-09-2014 18:54 TATİLDEN NOTLAR.. 14-09-2014 06:12 İYİKİ KÜRTLER VARMIŞ!. 05-08-2014 20:31 Değişmeyen parti değişimi savunamaz 21-07-2014 05:39 Ne kadar demokratız? 07-07-2014 19:53 ''ÇATI ADAY'' I ve BAZI SORUNLARA DAİR.. 27-06-2014 05:22 AK PARTİ MİSYONUNU ÇANKAYA,DA NE BEKLİYOR?.. 12-06-2014 12:51 SATIN ALINAMIYAN YETENEK... 11-06-2014 18:01 SOMA FACİASI'ndan dersler çıkarabileçek miyiz? 22-05-2014 16:39 CHP'nin ÇIKMAZI ve BEKLEYEN SORUNLAR.. 05-05-2014 21:31 Yerel Seçimlerde, Pazarcık-Gölbaşı-Besni Kavşağı 22-04-2014 18:34 Seçim Sonuçlarının Kısa Analizi 14-04-2014 07:45 Her Seçim’ den Sonra..... 07-04-2014 18:09
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3166
 • 2Trabzonspor3061
 • 3Sivasspor3054
 • 4Galatasaray3052
 • 5Fenerbahçe3150
 • 6Beşiktaş3050
 • 7Alanyaspor3048
 • 8Göztepe3038
 • 9Gaziantep FK3038
 • 10Antalyaspor3037
 • 11Kasımpaşa3036
 • 12Gençlerbirliği3133
 • 13Denizlispor3132
 • 14Kayserispor3031
 • 15Konyaspor3030
 • 16Yeni Malatyaspor3029
 • 17Çaykur Rizespor3029
 • 18MKE Ankaragücü3025
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA