DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İbrahim Korkmaz
İbrahim Korkmaz
Giriş Tarihi : 22-04-2016 06:45

İslam Zirvesi ve Terör saldırıları.. 1


Türkiye, Antalya’da yapılan G-20 Zirvesi’ndeki başarısından sonra İİT 13. İslam Zirvesi’ne de ilk kez ev sahipliği yapıyor.İİT 1969’DA KURULDU ve 15 trilyon dolarlık örgüt.Teşkilat 57 üyeye sahip. (Suriye’nin üyeliği askıda)  27 DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI-33 BAŞKAN YARDIMCISI VE BAKAN-   Zirveye katıldı. Üye ülkelerin toplam nüfusu 1,7 milyar ve toplam satın alma gücü: 15 trilyon dolar.
Zirve her zamankinden önemli.Çünkü,terör saldırıları, selefi hareketler, mezhep saldırıları üzerinden İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı büyük mesele ortada.Cumhurbaşkanı,İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 56 üye ülkenin katıldığı 13. İslam Zirvesine,Başkanı olarak yaptığı konuşmada İslam ülkelerine 5 teklifte bulundu. İslam İnterpolü, İslam Barış Gücü, Kadın Konferansı, ortak Kızılay ve İslam ülkeleri arasında uluslararası tahkim müessesesi oluşturulmasını önerdi ve önerisi kabul edildi.. Erdoğan yine, açılış oturumunda, sorunların asıl kaynağının mezhepçilik ve ırkçılık fitnesi olduğunu,şiddet hareketlerinin üzerine Batı'dan önce biz gitmeliyiz..Benim dinim Sünnilik de değildir Şiilik de değildir, benim dinim İslam’dır. Ben tıpkı 1 milyar 700 milyon kardeşim gibi sadece ve sadece bir Müslümanım. Diğer tüm farklılıklar bu inancımın, bu sıfatımın gerisindedir..” dedi. 
Zirvedeki tüm gelişmeleri,Al Jazeera da takip ettiğimde,aklıma Pakistan asıllı Britanyalı yazar ve film yapımcısı Tarık Ali geldi.Türkiye'nin dış politikasını İslamlaşma, Sünnileşme, Batı karşıtlığıyla açıklayan bizimkilerin medeniyet ve demokrasi seferi olarak gördüğü Irak ve Afgan savaşlarını, yazar Tarık Ali şöyle yorumluyordu: Bu iki savaş, Müslüman ve Arap dünyasını bölme konusunda, ister bilinçli ister bilinçsiz yapılmış olsun, başarılı oldu. ABD'nin iktidarı Şii partilere verme kararı Sünni-Şii bölünmesini derinleştirdi: Sünniler ile Şiiler arasında evliliğin yaygın olduğu bir ülkede eskiden karma bir şehir olan Bağdat'ta bir etnik temizlik oldu. Amerikalılar tüm Sünniler Saddam destekçisiymiş gibi davrandılar, oysa birçok Sünni onun iktidarı döneminde keyfi tutuklamalara maruz kalmıştı. Ama bu bölünmenin yaratılması Arap milliyetçiliğinin daha uzun bir süre geçerli olacak şekilde sonunu getirdi (…) Filistinliler yenildi ve daha çok uzun bir süre yenik kalacaklar, tüm ana Arap ülkeleri enkaza döndü, önce Irak, şimdi Suriye, iktidarda zalim bir askeri diktatörlüğün olduğu Mısır, Arap Baharı hiç yaşanmamış gibi (ki ordu generalleri için yaşanmadı) işkence ve katliamlara devam ediyor…
Bu satırları okurken, kısa hafızalı ülkemde, bugün küfürle kendisini demokrasi kahramanı ilan eden, o meşum günlerde ise “Türk ordusu Irak'taki vandalist seferine katılsın” diye Ankara'da canhıraş lobi yapan kimileri gelmedi değil...Bu nedenlede; Bugün İslam dünyasının önündeki sorun bu dağınıklığı toparlama, bu dağınıklığı toparlamak için ağırlık koyma, birlikte hareket etme iradesini geliştirme sorunudur.Suudi Arabistan’ın öncülüğünde kurulan Teröre Karşı İslam İttifakı Girişimi’ni destekleyenErdoğan,ın terör saldırıları için “Biz bunu kendimiz çözmeli, kendimiz müdahale etmeliyiz.Biz etmiyoruz,başkaları müdahale ediyor.Onlar müdahale ederken oralardaki petrol için müdahale ediyorlar” diyerek,BM Güvenlik Konseyi’nde Müslümanların daimi temsilcisinin olmadığını belirtip, konseyin yapısının yeniden belirlenmesi çağrısında bulundu.
Dinlerdeki farklılıkların geldiği noktaya değineçek olursak,durum hiçte iç açıcı değil.Bütün dünyada, kitleleri din kadar ve din adına harekete geçirebilecek başka hiçbir şey yoktur. Diğer bütün ideolojiler bir yana, milliyetçilik bile kitleleri din kadar çabucak galeyana getirip hareket içine sokamaz. Başta Fransız Devrimi olmak üzere, tarihteki her başarılı devrimin arkasında mutlaka bir “din desteği” vardır.  Hele İbrahimî dinlerdeki “cihad” kavramı gibi etkin ve “sihirli” bir sözün hikmeti, anlatmak ve yazmakla tükenmez.  Bana öyle geliyor ki, bugün dünyanın pek çok ülkesinden IŞİD gibi cani örgütlere katılmada “cihad” sözü kadar ikna ve motive edici başka hiçbir şey yoktur. Çünkü sadece “cihad” kelimesini duyduğunda, harekete geçmeye hazır on binlerce, hattâ yüz binlerce insan var. Üstelik bu insanların çoğu, “cihad” çağrısı yapanın siyasi hedefi ve ideolojisine bile bakmaz. Onlar sadece din için, Allah için bir mücadele verdiğine inanır.
Örneğin;Kürt ve Türklerin kader birliği, akrabalığı ve sağduyusu gibi olgular, iki halkın milliyetçilik üzerinden birbirlerini boğazlamalarına zemin oluşturmadı.  Daha 1881’de Mısır’daki mitinglerde Türk aleyhtarı bildiriler dağıtılıp, “Yaşasın Araplar, kahrolsun Türkler” şeklinde sloganlar atılıyordu.  Nerdeyse 140 yıl sonra bile,  Kürtlerin yaşadığı bunca acı, inkâr ve hor görülmelerine karşılık, Kürtler arasında “Yaşasın Kürtler, kahrolsun Türkler” gibi ilkel bir sloganı duydukmu.?.. 
Ortadoğu’da milliyetçilikler üzerinden yaratılan ötekileştirme politikaları, din ve mezhep üzerinden yaratılabilen düşmanlıklar kadar yıkıcı ve tehlikeli değil. Bu kin, bu nefret söylemi din üzerinden tedavüle konduğunda, bizleri götüreceği yegâne yer Türk ve Kürt halklarının birbirlerini boğazlamasıdır. Emin olun bu ülkede hiçbir şey İslam dininin milliyetçilikle zehirlenmesi kadar yıkıcı ve tehlikeli olamaz.Tolstoy Savaş ve Barış adlı eserinde, “insanoğlu hiçbir dönem, savaşta olduğu kadar özgür değil”  diyordu. Bu “özgürlüğün” ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. 
İslâmı ve Müslümanları terörle özdeşleştirmek önyargılı bir bakış. Tarihî kayıtlar Müslümanlığın egemen veya ağırlıklı olmadığı yerlerde de yoğun şiddet dalgalarına rastlandığını gösteriyor. Reformasyon sonrası Avrupa tarihi bir şiddet ve kan banyosu tarihidir. Heretik Hristiyan oluşumlar Katolik/Protestan bölünmesinden sonra birbirlerine karşı o zamana kadar eşine benzerine rastlanmamış yoğunlukta şiddet kullandı.Avrupa’da 20. Yüzyıl’a kadar en büyük savaşlar genellikle din savaşlarıydı. Bu yüzden din/şiddet/terör ilişkisi sorgulanacaksa Hristiyanlığın İslâma, Hristiyanların Müslümanlara üstün çıkma ihtimâli yok.
İslâmı barış dini diye adlandırmak ve yorumlamak Müslümanların hem Müslüman olanlara hem de diğer dinlere/kültürlere mensup olanlara karşı şiddet kullanmadığını göstermez. İslâm inancına sahip kimseler ve kesimler arasındaki savaşların hikâyeleri ciltler doldurmakta. Kerbela vakası şiddetin hem de İslâm Peygamberi’nin ailesine karşı kullanılabildiğinin açık bir örneği ve kanıtı.
Günümüze gelindiğinde de Müslümanların şiddet olaylarında yoğun bir şekilde yer aldığı görülebilmekte. Kim IŞİD, EL Kaide gibi ölçüsüz şiddet kullanan, terörü bir yöntem olarak benimseyen örgütlerin mensuplarının Müslüman olmadığını söyleyebilir? Büyük bir ihtimâlle bu örgütlerin militanları diğer Müslümanlardan daha iyi Müslüman olduğunu, belki de sadece kendilerinin Müslüman olduğunu düşünmekte. Bu yüzden sevimsiz, irkiltici işlere imza atanları Müslümanlıktan dışlamaya çalışmak inandırıcı olmaz ve bir işe yaramaz.
Bence doğru yorum şu: Her din ve neredeyse her ideoloji şiddete engel olma potansiyeline de şiddete sebep olma potansiyeline de sahip. Bir dine mensup bir kimse de veya bir deist, bir ateist de şiddet kullanmayı meşru ve gerekli bir yöntem olarak kabul edebilir. Şiddete/teröre yönelmek inançlar için zorunlu olmaktan ziyade bir yorum meselesi. Biri bir dini korkunç bir şiddete kaynaklık edecek yorumlara tâbi tutarken bir diğeri aynı dini eşsiz bir barış aracı olarak yorumlayabilir. Bu durumda şiddete karşı inananların yapması gereken, haksız şiddete, teröre zemin hazırlayan dinî yorumun doğru yorum olduğuna inanmadığını söylemek ve yanlış yorumları geriletmeye, doğru yorumları teşvik etmeye çalışmaktır.
Ayrıca şu noktanın da göz önünde tutulması gerekir. Yoğun şiddet/terör olaylarında bir dinî yorum tek kaynak olamaz. Tarihî tecrübelerin, içinde sosyalleşilen siyasal kültürün, sosyal ve ekonomik şartların ve iz bırakan olayların da şiddetin ortaya çıkmasında payı olabilir. Bu demektir ki şiddet/terör vakaları ve bunların failleri olan kişi ve gruplar tek faktörlü değil çok faktörlü değerlendirmelere tâbi tutulmalı.
İslâmla ve Müslümanlarla ilintili şiddet/terör olaylarının artması Müslüman ülkeleri hareket geçirdi. 34 Müslüman ülke terörle ortak mücadele için harekete geçti. Merkezi Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde olacak bir örgütlenmeyle teröre karşı işbirliği yapmaya ve terörle mücadeleyi koordine etmeye karar verdi.Belki geç bile kalındı. Unutmayalım ki, Müslümanlarla ilintili şiddet/terör en büyük zararı yine Müslümanlara veriyor.

Kaynak ; Al Jazeera  

NELER SÖYLENDİ?
@
İbrahim Korkmaz

İbrahim Korkmaz

DİĞER YAZILARI Fırat'ın doğusunda ‘büyük oyun'u bozmak ve Yeni bir çözüm süreci için zemin uygun mu? 21-12-2018 20:21 Sarı Yelekli,lerin İsyanı Hor Görülmeye.... 10-12-2018 21:46 '' Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular'' 03-12-2018 22:46 İslâmcı Siyaset ve Deizm Konusu... 22-11-2018 19:41 Bırakma Beni ‘yandı toprağım çalındı özgürlüğüm’ 01-11-2018 11:20 Suudi Arabistan'ın kirli dosyalarında,Cemal Kaşıkçı ne ilk ne son... 11-10-2018 21:09 Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? 02-10-2018 19:06 Soçi'nin anlamı ve İdlib.. 24-09-2018 21:41 Dünya 1930’lara geri mi dönüyor? 13-09-2018 11:59 Dünyanın ortak sorunu çocuk istismarı.. 25-07-2018 21:36 CHP,nin izlemesi gereken yol... 13-07-2018 20:45 24 Haziran sonrası,Dış - İç basından yorumlar.. 03-07-2018 21:10 Yurt dışında yasayan vatandaşların oy kullanma serüveni... 21-06-2018 21:47 Siyaset ve Türkiye,nin geleçeğine dair... 10-06-2018 19:44 HDP neden dışarıda bırakıldı? 27-05-2018 20:33 24 Haziran kimin için “İYİ”? 13-05-2018 14:06 Suriye sahasında,Global Güçlerin Sınavı... 01-05-2018 17:04 Avrupa’nın ikiyüzlülüğü..... 01-04-2018 22:42 Erdoğan'a karşı Yobazlar... 18-03-2018 21:16 8 Mart ve Kadınlar.. 07-03-2018 19:48 PYD/PKK'nın Esed rejimi ile bitmeyen çıkar ilişkisi ve HDP,nin Kongresi... 23-02-2018 20:03 CHP ve İçindeki İdeolojik Tartışmalar.. 12-02-2018 18:46 Afrin,den Sonra... 03-02-2018 21:31 Afrini,e "Zeytin Dalı Harekatı"Operasyonu ve Türkiye'yi ne bekliyor? 23-01-2018 19:38 HDP,nin Geleçeği....ve Dağa çıkışlar neden düştü? 12-01-2018 18:15 Meral Akşener tarzı siyaset 27-12-2017 21:45 FARKLI YAŞAM TARZI ve AHLAK,LA İLKESİ OLMAYANLAR.. 15-12-2017 07:53 Erdoğan Tarzı Siyaset 27-11-2017 10:25 Bahçeli Tarzı Siyaset 15-11-2017 05:42 Türkiye nasıl ayrıştı ve kutuplaştı ? 02-11-2017 05:11 Irak'ın Geleceği ve Kürtler 20-10-2017 05:17 AVRUPA'DA IRKÇILIK,YABANCI DÜŞMANLIĞI,''SOROS'' ve GELECEK... 10-10-2017 05:09 Avrupa birliğini bekleyen tehlike ve Almanya... 28-09-2017 05:37 Gandhi ve bizimkisi... 09-08-2017 05:35 Suriyelilerin çilesi ve .... 25-07-2017 05:37 Kurye Berberoğlu ve "Adalet"kim için ? 11-07-2017 05:43 Neden Solu tartışacak kadar demokrat olamıyoruz ? 28-06-2017 05:44 Aslında Hepimiz Bir Parça Milliyetçiyiz 14-06-2017 13:21 AK PARTİ NE YAPMAK İSTİYOR ? 31-05-2017 05:15 CHP’DEKİ GELİŞMELER ... 15-05-2017 05:11 16 Nisan’ın kaderi.. 04-05-2017 05:15 Referandum yada “Pirus zaferi” 24-04-2017 05:12 REFERANDUM'UN BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ.. ÇÜNKÜ; 12-04-2017 05:40 Referandum ve Kürtler 01-04-2017 19:41 8 MART ve KADINLARIMIZ... 06-03-2017 16:08 ''AYDIN''LARIN TEK YANLI TERCİHLERİ ile ''OHAL ve KHK'' LER.. 24-02-2017 12:39 2016'da Türk dış politikası ve Ekonomi karnesi.. 13-02-2017 05:14 BAŞKANLIK SİSTEMİ ve YENİ ANAYASA 30-01-2017 05:07 FETÖ ve YANDAŞLARININ UTANMAZLIĞI... 16-01-2017 05:50 PKK ve PYD/YPG’nin yenilgisi ve HDP.. 03-01-2017 05:16 FIRAT KALKANI OPERASYONU ve SON GELİŞMELER 23-12-2016 05:11 Laiklerin demokrasiyle imtihanı ve Birlikte yaşamın kuralları.. 12-12-2016 05:26 25 Kasım ve Kadınlar.. 28-11-2016 05:44 Leila(Leyla) ve Diğer Kadınlar.. 14-11-2016 08:11 YALNIZLIK ÜZERINE ve BABAM ! 31-10-2016 08:22 İNSAN OLMANIN ZORLUKLARI.. 17-10-2016 05:15 BATININ AK PARTİ KARŞITLIĞI NEDENDİR? 26-09-2016 05:21 Filistinli Ömer ve Cenneti Beklerken ! 13-09-2016 08:31 15 Temmuz; ''SOL'um diyenlerin,cenaze törenidir.. 29-08-2016 10:07 Gülen hareketi neden ABD’yi mesken seçti ? 09-08-2016 08:23 ONUR GECESİ ve SONRASINA DAİR... 26-07-2016 07:50 Türkiye neden başaramıyor? 13-07-2016 06:40 ABD'NİN DIŞ POLİTİKASI ve AVRUPA.. 29-06-2016 05:35 Tuz kokarsa ne Olur ? veya; Kendini kandırmanın ..... 17-06-2016 08:35 Üniversiteler gelişmeden Türkiye değişir mi? 06-06-2016 05:22 Fikirler-Demokrasi ve Özgürlükler ..... 24-05-2016 05:12 Refiklerin darbesi veya Bu sistemle buraya kadar 13-05-2016 07:11 Demokrasi taksimde gösteri yapma özğürlüğündenmi ibaret ? 02-05-2016 06:17 İslam Zirvesi ve Terör saldırıları.. 1 22-04-2016 06:45 Çözüm için hazırlarmış! Kiminle müzakere edecekler? 12-04-2016 05:52 TÜRKİYE'NİN RUH İKİZLERİ 01-04-2016 13:30 SOSYALİST SOL ve KÜRT MESELESİ,NE BAKIŞI ÜZERİNE 20-03-2016 11:03 8 MART ve KADINLAR 08-03-2016 06:03 Türkiyelileşme dediğin Böyle olur... 26-02-2016 06:13 GEÇ KALMIŞ BİR YAZI ; ''YETMEZ AMA EVET' 15-02-2016 06:09 BASIN-GAZETECILIK ve BEN 04-02-2016 06:09 TÜRKİYE; GERÇEK SOLUNU ARIYOR ! 25-01-2016 06:05 AYDIN OLMAK... 15-01-2016 06:12 Demirtaş'ın Hayalleri Hendeklere Gömüldü. 05-01-2016 06:21 PKK/HDP'NİN ''TÜRKİYELİLEŞMEK'' SEVDASI BURAYA KADARMIŞ! 21-12-2015 06:05 Faili malum cinayetlerine Tahir Elçi,de .... 11-12-2015 09:34 ÇEKİRGE BİR SIÇRAR,İKİ SIÇRAR,ÜÇÜNÇÜ,DE ''ONE MİNUTE'' 30-11-2015 06:03 GANDİ KİM? Kılıçdaroğlu ...? 20-11-2015 06:08 ''OSMANLI TOKATI''NIN BÖYLESİ,AKIL VERİRMİ ? 10-11-2015 05:56 1 KASIM ve SONRASI 29-10-2015 10:17 ANKARA KATLİAMI ve ''OLAĞAN ŞÜPHELİLER'' 19-10-2015 05:05 Tarihin vakti çok,ama bizim...!! 07-10-2015 05:18 KCK SÖZLEŞMESİ yada NiYE CiZRE ? 25-09-2015 09:10 TARİHTE ZORUN ROLÜ ve EZİLENLERİN BAŞKALDIRISI... 14-09-2015 05:12 “Tanrım bu son çılgınlık olsun” 02-09-2015 07:30 Kandil Ateşle Oynuyor 19-08-2015 12:32 BARIŞIN YOLU,AK PARTİ KARŞITLIĞINDAN MI GEÇİYOR? 04-08-2015 05:16 Amaç ''İnsanlığın umudu Rojava Devrimi” değil, Türkiye’yi Suriyelileştirmektir!.. 24-07-2015 06:47 Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerek 14-07-2015 05:11 AK PARTİ'NİN KAYBI,MUHALEFETİN BAŞARISINDAN DEĞİL,KENDİ SUÇUDUR! 03-07-2015 06:09 Türkiyelileşmek Sevdası, Emanet Oylar Ve HDP’nin Sancısı 21-06-2015 17:49 8 HAZİRAN'DAKİ TÜRKİYE... 10-06-2015 08:17 7 HAZİRAN GEÇESİ GERİYE KALAN ''KUM BİRİKİMİ'' Nİ ,KİM(KİMLER) KALDIRAÇAK ? 29-05-2015 05:01 AK Parti; 7 Haziran Sonrası ''Yeni Türkiye''yi Kurabileçekmi? 18-05-2015 05:20 CHP'İNİN SEÇİM VAATLERİ ya da HAZİRAN SINAVI.... 04-05-2015 19:03 7 HAZİRAN YOLUNDAKİ HDP... 23-04-2015 17:50 AK PARTİ'Yİ İKTİDARDAN ALMAYA,BU YÖNTEMLER ÇARE DEĞİLDİR!.. 13-04-2015 05:00 Birlikte yaşamak demokratikleşmeye bağlıdır.. 30-03-2015 04:59 CHP’de Kürt Olmak.. 18-03-2015 12:58 DÜNYA'DA VE BİZDE KADIN HAKLARI.. 06-03-2015 06:08 HAZİRAN SEÇİMİNDE AKP-HDP NE YAPMALI.. 27-02-2015 06:29 AVRUPA'DA GÖÇMEN EMEKÇİLERİ BEKLEYEN SORUNLAR.. 16-02-2015 06:03 KOMŞUDA SİRTAKİ,BİZDE BİR ADIM İLERİ,İKİ ADIM GERİ... 04-02-2015 11:57 EMPERYALİZM'İN YENİ MAŞASI PEGİDA (x) 22-01-2015 06:03 ARSIZ'IN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞLER ... 10-01-2015 13:27 Özgür olmayan basın 28-12-2014 13:41 Sayın Yusuf Çöplü; 17-12-2014 06:08 ''ÇÜNKÜ SEVİYORUM!'' 05-12-2014 06:25 ALEVİ KİMLİĞİ; ÇÖZÜMÜNDE GEÇ KALINMIŞ BİR SORUNUMUZDUR.. 22-11-2014 14:24 ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR ? 12-11-2014 06:05 BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ NASIL OLUR ! 31-10-2014 06:32 PKK ÜÇGENİNDE (KANDİL-KCK-HDP) ÖCALAN'IN STATÜSÜ 19-10-2014 11:49 KANAYAN YARA ORTA DOĞU! ve TÜRKİYE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE.. 07-10-2014 07:02 CHP,NİN 6 OK SEVDASI ve SOLCULUĞU.... 23-09-2014 18:54 TATİLDEN NOTLAR.. 14-09-2014 06:12 İYİKİ KÜRTLER VARMIŞ!. 05-08-2014 20:31 Değişmeyen parti değişimi savunamaz 21-07-2014 05:39 Ne kadar demokratız? 07-07-2014 19:53 ''ÇATI ADAY'' I ve BAZI SORUNLARA DAİR.. 27-06-2014 05:22 AK PARTİ MİSYONUNU ÇANKAYA,DA NE BEKLİYOR?.. 12-06-2014 12:51 SATIN ALINAMIYAN YETENEK... 11-06-2014 18:01 SOMA FACİASI'ndan dersler çıkarabileçek miyiz? 22-05-2014 16:39 CHP'nin ÇIKMAZI ve BEKLEYEN SORUNLAR.. 05-05-2014 21:31 Yerel Seçimlerde, Pazarcık-Gölbaşı-Besni Kavşağı 22-04-2014 18:34 Seçim Sonuçlarının Kısa Analizi 14-04-2014 07:45 Her Seçim’ den Sonra..... 07-04-2014 18:09
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3166
 • 2Trabzonspor3061
 • 3Sivasspor3054
 • 4Galatasaray3052
 • 5Fenerbahçe3150
 • 6Beşiktaş3050
 • 7Alanyaspor3048
 • 8Göztepe3038
 • 9Gaziantep FK3038
 • 10Antalyaspor3037
 • 11Kasımpaşa3036
 • 12Gençlerbirliği3133
 • 13Denizlispor3132
 • 14Kayserispor3031
 • 15Konyaspor3030
 • 16Yeni Malatyaspor3029
 • 17Çaykur Rizespor3029
 • 18MKE Ankaragücü3025
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA