DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İbrahim Korkmaz
İbrahim Korkmaz
Giriş Tarihi : 26-09-2016 05:21

BATININ AK PARTİ KARŞITLIĞI NEDENDİR?


Alman medyası, tıpkı Amerikan medyası gibi;  Eskiden çok daha önemli gelişmeleri haber bile yapmazdı.

Sisi'yi kırmızı halıyla karşılayanlara sessiz kalırken,son yıllarda,Türkiyedeki en küçük tartışmaları bile gündemine alan, gazete ve dergilerden geçilmiyor.

ABD ve Almanya'nın önde gelen gazete ve dergilerinden 6'sının;  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, "tehdit ediyor" başlığıyla çıkmasını ve "Türkiye'de; Erdoğan önderliğinde, güç odaklı, irrasyonel yönleri olan, modern dünyaya mesafeli bir rejim kurulmuş durumda. Suriye'de IŞİD'i destekliyor,İslamcılığı kışkırtıyor. Bölgede Sünni bir cephe kurmaya çalışıyor..'' yorumlarını okurken,malesef; İran, Suudi Arabistan ve Mısır'daki antidemokratik rejimlere karşı hırçınlık ettiklerine nedense tanık olmuyoruz.Örneğin,Guardian'ın Türkiye başyazısının kilit cümlesi “Tam Batılılaşmamış, yoksul Müslümanların kendi ülkelerini yönetmelerine izin verilemez.” diye başlayıp,devam edebilirken,Türkiyenin karşı tavır koyması seviyesizce eleştirilebiliniyor..
Neden böyle? Çünkü Türkiye'yi  Yeni Türkiye formülü ile özgür bırakmak, bölgenin kontrolünü ilelebet kaybetmek ve yeni bir Ortadoğunun  oluşumu ile yeni bir çağın açılışı demekti...Bu kin ve  mücadele ortadoğunun başına yeni gelmiyordu..Bu nedenlede; ne zaman ki Erdoğan'ın “kontrolden çıktığını” fark ettiler,düğmeye basıldı.Yere göğe sığdırılamayan Erdoğan,The Economist'te boğdurulan 3. Selim'e benzetilerek ölümle tehdit edildi.Hitler bıyığı ile Alman dergilerinde yer aldı. Kendisine ve kendisini destekleyenlere karakter suikastları başladı.Ülkedeki Batıcılar,sözde liberal ve solcu aydınlar da desteklerini çekip,Cemaatle aynı anda pozisyon değiştirerek,savaş durumuna geçtiler. 
Peki Erdoğan,ın suçu neydi?.“Bu ülkeyi bu ülkenin halkı yönetsin”demek. Ve “Bana emanet edilen milli iradeyi uluslararası güçlere, onların içerideki maşalarına teslim etmem,Türk-Kürt kardeştir,herkes eşittir,birbirini öldürmesinler,barış olsun” diyerek,Dersim katliamları için özür dileyip,1915 Büyük Felaketi için taziye yayımlamasıydı..Yine Erdoğan’ın seslenişini hepimiz hatırlarız ;"Onlar okyanus ötesi kıtalardan gelerek bu coğrafyaya biçim vermeye çalışacaklar; biz ortak kültürel, tarihsel mirasımızın güçlü köklerine rağmen kendi bölgemize ilgisiz kalacağız.Bunu mu kabul edelim?” 
En iyi dostları olduğumuz günlerdeki; 2005 Kasımında Beyaz Saray’da Erdoğan Bush tokalaşması, ardından askerin siyaset belirleyiciliğine son verilmesi, 2009’da Obama’nın ayağının tozuyla Türkiye’ye gelip “stratejik ortağını” dünyaya ilan etmesi,kimseyi yanıltmasın. Bütün bu adımlar atılırken Arap dünyası sokaklara dökülmemiş, Mısır’da seçim tecrübesi yaşanmamış, Erdoğan iktidarının İslam coğrafyasına dönük ılımlı İslamik bir Batı müttefiki rolünü istenilen sınırlar içinde taşıyıp taşımayacağı test edilmediği gibi,AKP iktidarı, ABD/İsrail ekseni açısından olağanüstü küresel bir proje olan Gülenist yapıya güçlü bir iktidar fırsatı vadediyordu. Çünkü;Neocon’cu strateji için “Ortadoğu’da dost Müslüman ülke” beklentisi, seçilmişlerin muhtemel yalpalamalarına terk edilemeyecek kadar önemliydi. Nitekim takip eden yıllar Gülenist örgütlenmenin altın yılları oldu. Bankalar, şirketler, eğitim kurumları ve medya zenginliğine eşlik eden çok güçlü bir bürokratik atak gerçekleştirildi. Emniyet ve yargının ele geçirildiği; TÜBİTAK’tan, Borsa’ya, Adli Tıp’tan TİB’e kadar yayılarak sonunda MİT’in talep edilebildiği, dalga dalga genişleyen bir işgal yaşandı.
Buna;İster çaresizlik, ister aymazlık veya tecrübesizlik diyelim; AKP hükümetlerinin Türkiye’si 2010 yılına gelindiğinde ikili iktidar gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştı. Kitlesel gücüne güvenen, kendi hedeflerinde inatçı bir sivil hareket olarak AKP ve ABD/İsrail patronajından elde ettiği küresel desteğe ve neredeyse rakipsiz duruma geldiği bürokratik etkinliğe güvenen Cemaat.Aradan geçen zaman, olaylara entelektüel bir dürüstlükle tarafsız ve önyargısız bakan her göze öğretti ki, bu ikili iktidar, varoluşsal nedenlerle, sürdürülebilir değildir. Hem içinden geldiği kültürel ve ideolojik kökler, hem de temsil ettiği toplumsal çıkarlar nedeniyle bölgesel güç iddiaları taşıyan AKP ile; varlığını Batı çıkarlarına borçlu ve misyonu onu korumak olan bir örgüt Türkiye’de iktidar ortağı olamaz.  
Mavi Marmara’yı hatırlayalım. “One minute”, Suriye, Mısır, İran sorunlarındaki ayrışmaları; çözüm sürecindeki tartışmaları unutmayalım… Bütün buralarda, temkinliliği elden bırakmasalar da ikili iktidarın iç çatışmalarına tanık olduk.7 Şubat 2012’de kavga iyice su üstüne çıktı ve 17-25 Aralık’ta zirve yaptı.
Batı açısından kritik eşik Mısır seçimleridir. Mısır seçimleri, Arap baharının yönüne dair Batı’da çanların kimin için çaldığını gösteren derin bir kırılmadır. Sadece Batı’da mı?  Suud krallarının, arkaik diktatörlüklerin çöküşünün de habercisi oldu Müslüman Kardeşler. Sünni Arap dünyasında sandığı nereye koyarsan oradan, Batı’ya mesafeli kendi bölge çıkarlarını kollayan Erdoğan/Mursi aksında iktidarlar çıkacağı görünür oldu. Emperyal akıl “evrensel demokratik normları” kenara atmakta tereddüt etmedi ve Mısır’ı askeri vahşetin kucağına attı.
Süreç Mısır’da ezildiyse; Suriye’de Esad’ı ayakta tutan dengeler değişmiyorsa, İŞID gibi vahşi radikal bir aktör sahneye çıkmış ve Batı’nın İslami çevrelere yatırım yapmasını kabul edilemez risklere dönüştürmüşse; Türkiye’de değişim neden durdurulamasın? Erdoğan da pekâlâ geriletilebilir ve Türkiye’nin geleceğine karar verilecek masa Batı’nın patronajında tekrar kurulabilir.Bu nedenlede Erdoğan’ı durdurma blokuna giderek yeni katılımlar oldu.  
Şurası kesin ki AKP Türkiye’de çok fazla sayıda kişinin kimyasını bozdu.Hem de 28 Şubat’ın henüz beşinci yılında ve yeni kurulan bir partiyle… Ama asıl travma bu partinin reformlara girişmesi,Kürt meselesini çözmeye soyunması, askeri vesayeti neredeyse bitirmesi ve ekonomiyi iyi yönetmesi oldu.''Laik/sol'' kesimin çoğunluğunun içinden AKP’nin yaptığı olumlu işleri teslim etmek bir türlü gelmedi…Reformcu ve dönüşümcü yaklaşımın ‘geçici’ olduğu, ‘mecburen’ yapıldığı, partinin ‘asıl’ yüzünün eninde sonunda ortaya çıkacağı savunuldu ve giderek psikolojik açıdan bu beklentinin esiri olundu. Dolayısıyla Gezi olayı sadece bir sokak kalkışması değildi.Kobani bahanesi ile ölüme itilen ve kasten vahşice öldürülen 50 kişi ‘konu dışı’ olarak görülüyor,ama Gezi sırasında yaşananlar bir dinsel ritüel duygusu içinde yad ediliyordu.  
Batı’dan kopmamak, fakat bir özerklik mesafesi koymak; Ortadoğu’ya sırtını değil yüzünü dönmek… Yeni dönemin dış siyaset çizgisinin bu iki ayağa bastığını söyleyebiliriz.Irak Kürt yönetimini “düşman aşiret reisi” gören dar, kibirli resmi bakış, yerini, yakın ve değerli müttefik kabul eden politikaya bıraktı.Arap ayaklanmalarıyla birlikte dostluk politikaları kurulan rejimlerin yanında durmak imkânı kalmadı. İktidar doğru ve haklı bir seçimle rejimleri değiştirmek isteyen muhalif hareketleri destekledi. Suriye’de kendi halkına savaş açarak bütün meşruiyetini kaybeden Esad rejimine ve Mısır’da seçimle gelen Mursi’yi deviren darbeci Sisi iktidarına karşı açık, net cephe aldı…Filistin davasına yüksek sesle sahip çıkıldı İsrail’e açık tavır alındı.Sırasıyla dış politika tabularının yıkıldığına tanık olduk. Sonuçta;patlayan bombalardan yola çıkarak,kestirmeden Türkiye’nin durduğu yerin yanlış olduğu sonucunu kamuya göstermiye çalışarak,verilen desteğin çekilmesine destek vermeye çalıştılar..Ama halkımız;patlayan o bombaların,Türkiyenin yanlış yerde değil, tam da doğru yerde durduğunun,karşılığından kaynaklandığının bilinçindeydiler ve ''Türkiye’nin insan hakları sorunu yok, başımız göğe erdi falan''dademiyorlardı..Var elbette ve hep vardı da.İçte ve dışta şahit olduğumuz askeri darbe isteme arsızlığı da,meselenin demokrasi ve insan hakları olmadığının bir göstergesiydi.Onlara göre son çare olarak,ABD’nin 1960,1971 ve 1980’deki gibi bir askeri darbe yaptırması kalmıştı..Öyle veya böyle, halkın seçtiğini yıkıp başka bir yönetim oluşturmayı başarırlarsa, bunun sadece Türkiye için değil, bütün bir coğrafya için felaket olaçağı önemli değildi..Türkiyede yaşayan halklar 15 Temmuzda gerekli cevabı,yaptıkları tarihi direnme ve mücadeleyle tüm dünyaya gösterdiler..
Bu nedenlede; Obama ile Erdoğan arasında, demokrasi, yargı bağımsızlığı, basın ve ifade özgürlüğü, bunların kullanımı ve sınırları arasında önemli bir bakış farklı var.Bu fark, her iki lider tarafından açıklıkla dile getiriliyor.Bu gerginlik sadece ABD'nin ya da Obama'nın Türkiye'ye, Erdoğan'a yönelttiği eleştirilerden,Türk iç siyasetindeki tablodan kaynaklanmıyor.Erdoğan'dan Batı'ya yönelik eleştirileri de bu gerginliğin,daha doğrusu değer ayrışmasının diğer ayağını oluşturuyor.AB'nin tavrını görüyorsunuz.Terörle mücadelede tavrınızı yumuşatmalıymışız. Ne zamandır Türkiye'yi idare etmeye başladınız. Kim size bu yetkiyi verdi?...72 kriterin içerisine getirip terörü de soktular. Bizim anlaşmamızda böyle bir şart var mıydı? Bunların neden yapıldığını çok iyi biliyoruz.Türkiye'ye terörist tanımını değiştir demek bu işten vazgeç demektir.  
Bu nedenlerlede,ABD-Batı ve hangi devlet olursa olsun,hiç şüphesiz Türkiye,yi ve onu bu hale getirenleri hiçmi hiç sevemez....
 

NELER SÖYLENDİ?
@
İbrahim Korkmaz

İbrahim Korkmaz

DİĞER YAZILARI Fırat'ın doğusunda ‘büyük oyun'u bozmak ve Yeni bir çözüm süreci için zemin uygun mu? 21-12-2018 20:21 Sarı Yelekli,lerin İsyanı Hor Görülmeye.... 10-12-2018 21:46 '' Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular'' 03-12-2018 22:46 İslâmcı Siyaset ve Deizm Konusu... 22-11-2018 19:41 Bırakma Beni ‘yandı toprağım çalındı özgürlüğüm’ 01-11-2018 11:20 Suudi Arabistan'ın kirli dosyalarında,Cemal Kaşıkçı ne ilk ne son... 11-10-2018 21:09 Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? 02-10-2018 19:06 Soçi'nin anlamı ve İdlib.. 24-09-2018 21:41 Dünya 1930’lara geri mi dönüyor? 13-09-2018 11:59 Dünyanın ortak sorunu çocuk istismarı.. 25-07-2018 21:36 CHP,nin izlemesi gereken yol... 13-07-2018 20:45 24 Haziran sonrası,Dış - İç basından yorumlar.. 03-07-2018 21:10 Yurt dışında yasayan vatandaşların oy kullanma serüveni... 21-06-2018 21:47 Siyaset ve Türkiye,nin geleçeğine dair... 10-06-2018 19:44 HDP neden dışarıda bırakıldı? 27-05-2018 20:33 24 Haziran kimin için “İYİ”? 13-05-2018 14:06 Suriye sahasında,Global Güçlerin Sınavı... 01-05-2018 17:04 Avrupa’nın ikiyüzlülüğü..... 01-04-2018 22:42 Erdoğan'a karşı Yobazlar... 18-03-2018 21:16 8 Mart ve Kadınlar.. 07-03-2018 19:48 PYD/PKK'nın Esed rejimi ile bitmeyen çıkar ilişkisi ve HDP,nin Kongresi... 23-02-2018 20:03 CHP ve İçindeki İdeolojik Tartışmalar.. 12-02-2018 18:46 Afrin,den Sonra... 03-02-2018 21:31 Afrini,e "Zeytin Dalı Harekatı"Operasyonu ve Türkiye'yi ne bekliyor? 23-01-2018 19:38 HDP,nin Geleçeği....ve Dağa çıkışlar neden düştü? 12-01-2018 18:15 Meral Akşener tarzı siyaset 27-12-2017 21:45 FARKLI YAŞAM TARZI ve AHLAK,LA İLKESİ OLMAYANLAR.. 15-12-2017 07:53 Erdoğan Tarzı Siyaset 27-11-2017 10:25 Bahçeli Tarzı Siyaset 15-11-2017 05:42 Türkiye nasıl ayrıştı ve kutuplaştı ? 02-11-2017 05:11 Irak'ın Geleceği ve Kürtler 20-10-2017 05:17 AVRUPA'DA IRKÇILIK,YABANCI DÜŞMANLIĞI,''SOROS'' ve GELECEK... 10-10-2017 05:09 Avrupa birliğini bekleyen tehlike ve Almanya... 28-09-2017 05:37 Gandhi ve bizimkisi... 09-08-2017 05:35 Suriyelilerin çilesi ve .... 25-07-2017 05:37 Kurye Berberoğlu ve "Adalet"kim için ? 11-07-2017 05:43 Neden Solu tartışacak kadar demokrat olamıyoruz ? 28-06-2017 05:44 Aslında Hepimiz Bir Parça Milliyetçiyiz 14-06-2017 13:21 AK PARTİ NE YAPMAK İSTİYOR ? 31-05-2017 05:15 CHP’DEKİ GELİŞMELER ... 15-05-2017 05:11 16 Nisan’ın kaderi.. 04-05-2017 05:15 Referandum yada “Pirus zaferi” 24-04-2017 05:12 REFERANDUM'UN BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ.. ÇÜNKÜ; 12-04-2017 05:40 Referandum ve Kürtler 01-04-2017 19:41 8 MART ve KADINLARIMIZ... 06-03-2017 16:08 ''AYDIN''LARIN TEK YANLI TERCİHLERİ ile ''OHAL ve KHK'' LER.. 24-02-2017 12:39 2016'da Türk dış politikası ve Ekonomi karnesi.. 13-02-2017 05:14 BAŞKANLIK SİSTEMİ ve YENİ ANAYASA 30-01-2017 05:07 FETÖ ve YANDAŞLARININ UTANMAZLIĞI... 16-01-2017 05:50 PKK ve PYD/YPG’nin yenilgisi ve HDP.. 03-01-2017 05:16 FIRAT KALKANI OPERASYONU ve SON GELİŞMELER 23-12-2016 05:11 Laiklerin demokrasiyle imtihanı ve Birlikte yaşamın kuralları.. 12-12-2016 05:26 25 Kasım ve Kadınlar.. 28-11-2016 05:44 Leila(Leyla) ve Diğer Kadınlar.. 14-11-2016 08:11 YALNIZLIK ÜZERINE ve BABAM ! 31-10-2016 08:22 İNSAN OLMANIN ZORLUKLARI.. 17-10-2016 05:15 BATININ AK PARTİ KARŞITLIĞI NEDENDİR? 26-09-2016 05:21 Filistinli Ömer ve Cenneti Beklerken ! 13-09-2016 08:31 15 Temmuz; ''SOL'um diyenlerin,cenaze törenidir.. 29-08-2016 10:07 Gülen hareketi neden ABD’yi mesken seçti ? 09-08-2016 08:23 ONUR GECESİ ve SONRASINA DAİR... 26-07-2016 07:50 Türkiye neden başaramıyor? 13-07-2016 06:40 ABD'NİN DIŞ POLİTİKASI ve AVRUPA.. 29-06-2016 05:35 Tuz kokarsa ne Olur ? veya; Kendini kandırmanın ..... 17-06-2016 08:35 Üniversiteler gelişmeden Türkiye değişir mi? 06-06-2016 05:22 Fikirler-Demokrasi ve Özgürlükler ..... 24-05-2016 05:12 Refiklerin darbesi veya Bu sistemle buraya kadar 13-05-2016 07:11 Demokrasi taksimde gösteri yapma özğürlüğündenmi ibaret ? 02-05-2016 06:17 İslam Zirvesi ve Terör saldırıları.. 1 22-04-2016 06:45 Çözüm için hazırlarmış! Kiminle müzakere edecekler? 12-04-2016 05:52 TÜRKİYE'NİN RUH İKİZLERİ 01-04-2016 13:30 SOSYALİST SOL ve KÜRT MESELESİ,NE BAKIŞI ÜZERİNE 20-03-2016 11:03 8 MART ve KADINLAR 08-03-2016 06:03 Türkiyelileşme dediğin Böyle olur... 26-02-2016 06:13 GEÇ KALMIŞ BİR YAZI ; ''YETMEZ AMA EVET' 15-02-2016 06:09 BASIN-GAZETECILIK ve BEN 04-02-2016 06:09 TÜRKİYE; GERÇEK SOLUNU ARIYOR ! 25-01-2016 06:05 AYDIN OLMAK... 15-01-2016 06:12 Demirtaş'ın Hayalleri Hendeklere Gömüldü. 05-01-2016 06:21 PKK/HDP'NİN ''TÜRKİYELİLEŞMEK'' SEVDASI BURAYA KADARMIŞ! 21-12-2015 06:05 Faili malum cinayetlerine Tahir Elçi,de .... 11-12-2015 09:34 ÇEKİRGE BİR SIÇRAR,İKİ SIÇRAR,ÜÇÜNÇÜ,DE ''ONE MİNUTE'' 30-11-2015 06:03 GANDİ KİM? Kılıçdaroğlu ...? 20-11-2015 06:08 ''OSMANLI TOKATI''NIN BÖYLESİ,AKIL VERİRMİ ? 10-11-2015 05:56 1 KASIM ve SONRASI 29-10-2015 10:17 ANKARA KATLİAMI ve ''OLAĞAN ŞÜPHELİLER'' 19-10-2015 05:05 Tarihin vakti çok,ama bizim...!! 07-10-2015 05:18 KCK SÖZLEŞMESİ yada NiYE CiZRE ? 25-09-2015 09:10 TARİHTE ZORUN ROLÜ ve EZİLENLERİN BAŞKALDIRISI... 14-09-2015 05:12 “Tanrım bu son çılgınlık olsun” 02-09-2015 07:30 Kandil Ateşle Oynuyor 19-08-2015 12:32 BARIŞIN YOLU,AK PARTİ KARŞITLIĞINDAN MI GEÇİYOR? 04-08-2015 05:16 Amaç ''İnsanlığın umudu Rojava Devrimi” değil, Türkiye’yi Suriyelileştirmektir!.. 24-07-2015 06:47 Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerek 14-07-2015 05:11 AK PARTİ'NİN KAYBI,MUHALEFETİN BAŞARISINDAN DEĞİL,KENDİ SUÇUDUR! 03-07-2015 06:09 Türkiyelileşmek Sevdası, Emanet Oylar Ve HDP’nin Sancısı 21-06-2015 17:49 8 HAZİRAN'DAKİ TÜRKİYE... 10-06-2015 08:17 7 HAZİRAN GEÇESİ GERİYE KALAN ''KUM BİRİKİMİ'' Nİ ,KİM(KİMLER) KALDIRAÇAK ? 29-05-2015 05:01 AK Parti; 7 Haziran Sonrası ''Yeni Türkiye''yi Kurabileçekmi? 18-05-2015 05:20 CHP'İNİN SEÇİM VAATLERİ ya da HAZİRAN SINAVI.... 04-05-2015 19:03 7 HAZİRAN YOLUNDAKİ HDP... 23-04-2015 17:50 AK PARTİ'Yİ İKTİDARDAN ALMAYA,BU YÖNTEMLER ÇARE DEĞİLDİR!.. 13-04-2015 05:00 Birlikte yaşamak demokratikleşmeye bağlıdır.. 30-03-2015 04:59 CHP’de Kürt Olmak.. 18-03-2015 12:58 DÜNYA'DA VE BİZDE KADIN HAKLARI.. 06-03-2015 06:08 HAZİRAN SEÇİMİNDE AKP-HDP NE YAPMALI.. 27-02-2015 06:29 AVRUPA'DA GÖÇMEN EMEKÇİLERİ BEKLEYEN SORUNLAR.. 16-02-2015 06:03 KOMŞUDA SİRTAKİ,BİZDE BİR ADIM İLERİ,İKİ ADIM GERİ... 04-02-2015 11:57 EMPERYALİZM'İN YENİ MAŞASI PEGİDA (x) 22-01-2015 06:03 ARSIZ'IN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞLER ... 10-01-2015 13:27 Özgür olmayan basın 28-12-2014 13:41 Sayın Yusuf Çöplü; 17-12-2014 06:08 ''ÇÜNKÜ SEVİYORUM!'' 05-12-2014 06:25 ALEVİ KİMLİĞİ; ÇÖZÜMÜNDE GEÇ KALINMIŞ BİR SORUNUMUZDUR.. 22-11-2014 14:24 ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR ? 12-11-2014 06:05 BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ NASIL OLUR ! 31-10-2014 06:32 PKK ÜÇGENİNDE (KANDİL-KCK-HDP) ÖCALAN'IN STATÜSÜ 19-10-2014 11:49 KANAYAN YARA ORTA DOĞU! ve TÜRKİYE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE.. 07-10-2014 07:02 CHP,NİN 6 OK SEVDASI ve SOLCULUĞU.... 23-09-2014 18:54 TATİLDEN NOTLAR.. 14-09-2014 06:12 İYİKİ KÜRTLER VARMIŞ!. 05-08-2014 20:31 Değişmeyen parti değişimi savunamaz 21-07-2014 05:39 Ne kadar demokratız? 07-07-2014 19:53 ''ÇATI ADAY'' I ve BAZI SORUNLARA DAİR.. 27-06-2014 05:22 AK PARTİ MİSYONUNU ÇANKAYA,DA NE BEKLİYOR?.. 12-06-2014 12:51 SATIN ALINAMIYAN YETENEK... 11-06-2014 18:01 SOMA FACİASI'ndan dersler çıkarabileçek miyiz? 22-05-2014 16:39 CHP'nin ÇIKMAZI ve BEKLEYEN SORUNLAR.. 05-05-2014 21:31 Yerel Seçimlerde, Pazarcık-Gölbaşı-Besni Kavşağı 22-04-2014 18:34 Seçim Sonuçlarının Kısa Analizi 14-04-2014 07:45 Her Seçim’ den Sonra..... 07-04-2014 18:09
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3469
 • 2Trabzonspor3465
 • 3Beşiktaş3462
 • 4Sivasspor3460
 • 5Alanyaspor3457
 • 6Galatasaray3456
 • 7Fenerbahçe3453
 • 8Gaziantep FK3446
 • 9Antalyaspor3445
 • 10Kasımpaşa3443
 • 11Göztepe3442
 • 12Gençlerbirliği3436
 • 13Konyaspor3436
 • 14Denizlispor3435
 • 15Çaykur Rizespor3435
 • 16Yeni Malatyaspor3432
 • 17Kayserispor3432
 • 18MKE Ankaragücü3432
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA