DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
İbrahim Korkmaz
İbrahim Korkmaz
Giriş Tarihi : 22-11-2014 14:24

ALEVİ KİMLİĞİ; ÇÖZÜMÜNDE GEÇ KALINMIŞ BİR SORUNUMUZDUR..Ne demişler, hep beraber savaşılır ama herkes kendi hesabına ölürmüş.

Gönül isterdiki devlet kürtlerin haklı taleblerini,Türkiye cumhuriyetinin kurulduğu ilk günlerde versin.Ama devletimiz,tek ulus yaratabilmenin hesabıyla,kendi bildiğini okuyarak,isyanları kanla bastırdı. Alevilerin haklı taleblerinede olumlu cevab vereçeğine,işi Diyanete havale edip,ipe un sermeyi tercih etti.Tek parti cuntası,ittihak ve terakki yönetimleri,3 darbe derken, geldik AK Parti iktidarına.AK Parti; 12 Eylül referandumu, askeri vesayet, Kürt sorunu, Dersim ve Ermeni sorununda değişim fişeğini ateşleyen oldu.Kürt sorunundaki çözüm süreçi yeni gelişmelerle devam ederken,son günlerde bunlara Alevi sorunuda eklendi.
Alevi ve Bektaşiliğin tarihçesini kısada olsa anlatmaya kalksak,en az üç bölümlük bir yazı ortaya çıkar.O nedenle bu konuyu geleçeğe bırakıp,kısa bir giriş yapaçak olursam;Anadoluda,Alevi,Bektaşi,Tahtacılar,Kızılbaşlar ve başka isimlerlede tanınmış olsalarda,Aleviliğin kökleri İslam öncesine Oğuzların Orta Asya günlerine kadar uzanmaktadır ve İslamın anadoluya özgü bir versiyonudur.Türkler Orta Asya'dan başlatıp, Anadolu'da sonuçlandırdıkları yolculuk boyunca yol üstündeki bütün kültür ve inançlarla karışa karışa,Anadolu'ya vardıklarında geleneksel Türk kabile yapısı, İran uygarlığının etkileri ve Arap - İslam kültürü aynı bünyede harmanlanmış,diğer bir ifadeyle; Alevilik – Bektaşilik, Horasan merkezli tasavvufla beslenen, Budizm, Şamanizm, Maniheizm gibi Ön Asya dinlerinden esinlenen,On İki İmam esasına yönelik sufi/tasavvufî Tarikâtının,Bektâşîlik, adını 13. yüzyıl Anadolu'sunun İslâmlaştırılması sürecinde etkin fa'aliyet gösteren ve Hoca Ahmed Yesevî'nin öğretilerinin Anadolu'daki uygulayıcısı konumunda olan büyük Türk mutasavvıfı Kalenderî / Haydarî şeyhi Hacı Bektaş-ı Veli'den alan, 16. yüzyılın başlarında Balım Sultan tarafından kurumsallaştırılan, Yani Orta asyadaki ''Göktanrı dini''nin  Ahmedi Yesevi,Hacı bektaşi veli,Mevlana, Yunus Emre,ve Pir Sultan Abdal  gibi ,Bektaşilerle Anadoluda tamamlanışıdır.  
Alevilerin,Hiçbir zaman Sünnilerle etle tırnak,kız alıp vermeler gibi ilişkileri olmadığı gibi,ortak tarih bilinçi ise hiç  yaşanmamıştır.Kentleşme ve Avrupaya yapılan ekonomik göçler nedeniyle bu sorunlar aşılmaya başlasada,Alevilerde kız alımları olmuş,vermelerde ise hala sorunlar yaşandığı gözlenmektedir.Namaz kıldığı,oruç tuttuğu ve hac,ca gittiğide  görülmemiştir.Aleviler, en zor ama en uygun zamanlarda bile, şiddet konseptine ister PKK’den ister devletten gelsin,hayır diyerek “Ötekiler hiyerarşisinin” en altında kalanlar olarak, istismarın her türlüsünü yaşayarak, Sığındıkları,Sol ve Kürt mahallelerinde de, CHP’de de hırpalanarak, çıkarları doğrultusunda kullanılmışlardır.Sivas katliamından sonra,demokratik hak ve özgürlükleri için bu denli örgütlenmemiş olmasalardı,bu sorunları tartışıyor bile olamazdık.Aralarındaki düşünçe ve yaşam farklılıkları çeşitli isimlerle anılan vakıf ve dernekleri ortaya çıkarmış olsada,kendi geleçekleri için birlikte tavır almanın zamanı geldide geçiyor.Onlara düşen en önemli sorumluluğun ''Stockholm Sendromu''na son vermelerinden geçtiğini bilmeleridir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde Şeriye ve Evkaf Vekaletinin yerine,İslam dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle,Türk Dili Tetkik Cemiyeti(Türk Dil Kurumu) ise, 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulmuş kurumlardır.Her ikisininde Anayasadan ya kaldırılması yada değiştirilmesinin gerçekleşmesini yaşama geçirmediğimiz müddetçede, ülkemizdeki bu tür sorunların gündemimizin ana konusu olmaya devam edeçeği gerçeği herkesçe bilinmektedir.
Şunu anlatmaya çalışıyorum ki, özü itibariyle,cemevine statüye gelip dayanan bir sorun karşısında, hükümetin ve siyasi partilerin,Diyanet İşleri Başkanlığını  referans vermesi, aslında Alevi sorununun bir Sünni sorunu olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.Sebebine gelince: Diyanet, Aleviliğin bir din olmadığına, dolayısıyla cemevlerine ibadet statüsü verilemeyeceğine, böyle bir şeyin, Müslümanları böleceğine inandığı, ama Aleviler de cemevine statü taleplerinden vazgeçmedikleri sürece, belli ki Alevi sorununda çözüm mümkün olmayacak.Halbuki bu potansiyel hükümette var ve Alevileri suiistimal etmeden sorun çözme ekseninde ortaklık yapabilme vizyonuna sahip. Üstelik artık Çözüm Süreci gibi çok daha kanlı bir sorunu kapsayabilme olgunluğunu göstermiş durumdayız. 
Alevilerin sorunlarını çözmek, hükümet ve Sünni dindarların da demokratikleşme eşiğini oluşturuyor. Yani aslında çözümü halinde son derece özgürleştirici bir potansiyeli de barındırıyor.İşte bu eşik aşılabilirse, bizler farklı bir Türkiye’ye daha kolay geçebiliriz.Burada hükümetin ve Sünnilerin diğer konularda olduğu gibi eski ezberlerden kurtulup kendine güvenle hareket etmeleri yeterli olacaktır. Alevilerin talepleri teolojik bir doktrin tartışmasında boğulmamalı, Alevilik tanımları yapılarak dipsiz bir kuyuya düşülmemelidir.Alevi sorununda temel esas Alevilerin talepleri ve vatandaşlık hakları temelinde ele alınmalı ve daha fazla zaman kaybedilmemeli. Aleviler tarihten ve bugünden alacaklı bir halk. Onların mutluluğu bizim kendimize saygımızın ve demokratikleşmenin gereğidir. 

Türkiye’de din dersi sorunun 1980’de yapılan anayasa değişikliğiyle zorunlu hale geldiğini ve 1980’e kadarda seçmeli olduğunu bir kere hatırlatalım ..Peki ne oldu 80 öncesinde yetişen kuşaklara? Topu birden ateist mi oldular? Böyle bir zorunluluk olmadığı için “ahlaki bir çöküntü” içinde miydi toplum ve ancak 80’den sonra din dersi zorunlu olunca mı toparladı? Aslında değişen bir şey yok; çünkü bana sorarsanız bu dersin herhangi bir etkisi de yok. Hepimiz o sıralardan geçtik ve ben şimdiye kadar o dersi okudu diye daha dindar olmuş birinede rastlamadım.Ama problem şu ki, konumuz herhangi bir ülke değil, Türkiye…Eğer somut olarak bir toplumdan ya da ülkeden söz ediyorsanız, hiçbir konu sıfır noktasından başlanarak tartışılamaz. Özellikle Türkiye gibi 90 yıldır rejim savaşlarının verildiği ülkelerde, kamusal alana ilişkin her konunun, her kavramın, her söylemin ve her sembolün bir tarihi, bu tarih içinde şekilllenen bir anlamı ve siyasi algılanışı vardır.Dolayısıyla bizim en baştan, bu tartışmayı devletin taa Osmanlı’dan bu yana “Sünni bir devlet” olduğu; farklı mezhepler üzerinde yoğun baskıların yaşandığı, Diyanet’in Sünni bir kurum olageldiği ve devletin din eğitimini tekelinde tuttuğu bir ülkede tartıştığımızı bilerek konuşmamız gerekir.Böyle bir devletin, şimdi kalkıp, bütün bu geçmiş yaşanmamış gibi  “Ben artık tamamen objektif, Sünniliği merkeze almayan, bütün dinlere ve mezheplere eşit mesafede duran bir din dersi vereceğim” demesinin hiçbir inandırıcılığı olamaz.  Zira zorunlu din dersi toplumsal hafızaya, devletin kendi din anlayışını topluma empoze etmesinin simgesi olarak yerleşmiş, bu yüzden de bu konuda ciddi bir direniş oluşmuş, bugün geldiğimiz noktada siyasi bir karşı çıkış haline dönüşmüştür.  
Seyit Rıza idam sehpasında;“Evlad-ı Kerbelayıh, Bi hatayıh, Ayıptır, zulümdür” Demişti. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ise,gelenek haline gelen   siyasi gelenekleri birçok konuda alt üst etmeyi başarmış bir liderdir.Seyit Rıza,nın sesine kulak verip,Cemevi konusundada aynı şeyin olmaması için hiçbir sebebin olmadığı bir ortamda; Alevi sorununda da değişim fişeğini yakıp,bu zulmü sona erdirmesinin,tamda zamanıdır.

NELER SÖYLENDİ?
@
İbrahim Korkmaz

İbrahim Korkmaz

DİĞER YAZILARI Fırat'ın doğusunda ‘büyük oyun'u bozmak ve Yeni bir çözüm süreci için zemin uygun mu? 21-12-2018 20:21 Sarı Yelekli,lerin İsyanı Hor Görülmeye.... 10-12-2018 21:46 '' Aleviler Kemalizm ve sosyalizm içinde asimile oldular'' 03-12-2018 22:46 İslâmcı Siyaset ve Deizm Konusu... 22-11-2018 19:41 Bırakma Beni ‘yandı toprağım çalındı özgürlüğüm’ 01-11-2018 11:20 Suudi Arabistan'ın kirli dosyalarında,Cemal Kaşıkçı ne ilk ne son... 11-10-2018 21:09 Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor? 02-10-2018 19:06 Soçi'nin anlamı ve İdlib.. 24-09-2018 21:41 Dünya 1930’lara geri mi dönüyor? 13-09-2018 11:59 Dünyanın ortak sorunu çocuk istismarı.. 25-07-2018 21:36 CHP,nin izlemesi gereken yol... 13-07-2018 20:45 24 Haziran sonrası,Dış - İç basından yorumlar.. 03-07-2018 21:10 Yurt dışında yasayan vatandaşların oy kullanma serüveni... 21-06-2018 21:47 Siyaset ve Türkiye,nin geleçeğine dair... 10-06-2018 19:44 HDP neden dışarıda bırakıldı? 27-05-2018 20:33 24 Haziran kimin için “İYİ”? 13-05-2018 14:06 Suriye sahasında,Global Güçlerin Sınavı... 01-05-2018 17:04 Avrupa’nın ikiyüzlülüğü..... 01-04-2018 22:42 Erdoğan'a karşı Yobazlar... 18-03-2018 21:16 8 Mart ve Kadınlar.. 07-03-2018 19:48 PYD/PKK'nın Esed rejimi ile bitmeyen çıkar ilişkisi ve HDP,nin Kongresi... 23-02-2018 20:03 CHP ve İçindeki İdeolojik Tartışmalar.. 12-02-2018 18:46 Afrin,den Sonra... 03-02-2018 21:31 Afrini,e "Zeytin Dalı Harekatı"Operasyonu ve Türkiye'yi ne bekliyor? 23-01-2018 19:38 HDP,nin Geleçeği....ve Dağa çıkışlar neden düştü? 12-01-2018 18:15 Meral Akşener tarzı siyaset 27-12-2017 21:45 FARKLI YAŞAM TARZI ve AHLAK,LA İLKESİ OLMAYANLAR.. 15-12-2017 07:53 Erdoğan Tarzı Siyaset 27-11-2017 10:25 Bahçeli Tarzı Siyaset 15-11-2017 05:42 Türkiye nasıl ayrıştı ve kutuplaştı ? 02-11-2017 05:11 Irak'ın Geleceği ve Kürtler 20-10-2017 05:17 AVRUPA'DA IRKÇILIK,YABANCI DÜŞMANLIĞI,''SOROS'' ve GELECEK... 10-10-2017 05:09 Avrupa birliğini bekleyen tehlike ve Almanya... 28-09-2017 05:37 Gandhi ve bizimkisi... 09-08-2017 05:35 Suriyelilerin çilesi ve .... 25-07-2017 05:37 Kurye Berberoğlu ve "Adalet"kim için ? 11-07-2017 05:43 Neden Solu tartışacak kadar demokrat olamıyoruz ? 28-06-2017 05:44 Aslında Hepimiz Bir Parça Milliyetçiyiz 14-06-2017 13:21 AK PARTİ NE YAPMAK İSTİYOR ? 31-05-2017 05:15 CHP’DEKİ GELİŞMELER ... 15-05-2017 05:11 16 Nisan’ın kaderi.. 04-05-2017 05:15 Referandum yada “Pirus zaferi” 24-04-2017 05:12 REFERANDUM'UN BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ.. ÇÜNKÜ; 12-04-2017 05:40 Referandum ve Kürtler 01-04-2017 19:41 8 MART ve KADINLARIMIZ... 06-03-2017 16:08 ''AYDIN''LARIN TEK YANLI TERCİHLERİ ile ''OHAL ve KHK'' LER.. 24-02-2017 12:39 2016'da Türk dış politikası ve Ekonomi karnesi.. 13-02-2017 05:14 BAŞKANLIK SİSTEMİ ve YENİ ANAYASA 30-01-2017 05:07 FETÖ ve YANDAŞLARININ UTANMAZLIĞI... 16-01-2017 05:50 PKK ve PYD/YPG’nin yenilgisi ve HDP.. 03-01-2017 05:16 FIRAT KALKANI OPERASYONU ve SON GELİŞMELER 23-12-2016 05:11 Laiklerin demokrasiyle imtihanı ve Birlikte yaşamın kuralları.. 12-12-2016 05:26 25 Kasım ve Kadınlar.. 28-11-2016 05:44 Leila(Leyla) ve Diğer Kadınlar.. 14-11-2016 08:11 YALNIZLIK ÜZERINE ve BABAM ! 31-10-2016 08:22 İNSAN OLMANIN ZORLUKLARI.. 17-10-2016 05:15 BATININ AK PARTİ KARŞITLIĞI NEDENDİR? 26-09-2016 05:21 Filistinli Ömer ve Cenneti Beklerken ! 13-09-2016 08:31 15 Temmuz; ''SOL'um diyenlerin,cenaze törenidir.. 29-08-2016 10:07 Gülen hareketi neden ABD’yi mesken seçti ? 09-08-2016 08:23 ONUR GECESİ ve SONRASINA DAİR... 26-07-2016 07:50 Türkiye neden başaramıyor? 13-07-2016 06:40 ABD'NİN DIŞ POLİTİKASI ve AVRUPA.. 29-06-2016 05:35 Tuz kokarsa ne Olur ? veya; Kendini kandırmanın ..... 17-06-2016 08:35 Üniversiteler gelişmeden Türkiye değişir mi? 06-06-2016 05:22 Fikirler-Demokrasi ve Özgürlükler ..... 24-05-2016 05:12 Refiklerin darbesi veya Bu sistemle buraya kadar 13-05-2016 07:11 Demokrasi taksimde gösteri yapma özğürlüğündenmi ibaret ? 02-05-2016 06:17 İslam Zirvesi ve Terör saldırıları.. 1 22-04-2016 06:45 Çözüm için hazırlarmış! Kiminle müzakere edecekler? 12-04-2016 05:52 TÜRKİYE'NİN RUH İKİZLERİ 01-04-2016 13:30 SOSYALİST SOL ve KÜRT MESELESİ,NE BAKIŞI ÜZERİNE 20-03-2016 11:03 8 MART ve KADINLAR 08-03-2016 06:03 Türkiyelileşme dediğin Böyle olur... 26-02-2016 06:13 GEÇ KALMIŞ BİR YAZI ; ''YETMEZ AMA EVET' 15-02-2016 06:09 BASIN-GAZETECILIK ve BEN 04-02-2016 06:09 TÜRKİYE; GERÇEK SOLUNU ARIYOR ! 25-01-2016 06:05 AYDIN OLMAK... 15-01-2016 06:12 Demirtaş'ın Hayalleri Hendeklere Gömüldü. 05-01-2016 06:21 PKK/HDP'NİN ''TÜRKİYELİLEŞMEK'' SEVDASI BURAYA KADARMIŞ! 21-12-2015 06:05 Faili malum cinayetlerine Tahir Elçi,de .... 11-12-2015 09:34 ÇEKİRGE BİR SIÇRAR,İKİ SIÇRAR,ÜÇÜNÇÜ,DE ''ONE MİNUTE'' 30-11-2015 06:03 GANDİ KİM? Kılıçdaroğlu ...? 20-11-2015 06:08 ''OSMANLI TOKATI''NIN BÖYLESİ,AKIL VERİRMİ ? 10-11-2015 05:56 1 KASIM ve SONRASI 29-10-2015 10:17 ANKARA KATLİAMI ve ''OLAĞAN ŞÜPHELİLER'' 19-10-2015 05:05 Tarihin vakti çok,ama bizim...!! 07-10-2015 05:18 KCK SÖZLEŞMESİ yada NiYE CiZRE ? 25-09-2015 09:10 TARİHTE ZORUN ROLÜ ve EZİLENLERİN BAŞKALDIRISI... 14-09-2015 05:12 “Tanrım bu son çılgınlık olsun” 02-09-2015 07:30 Kandil Ateşle Oynuyor 19-08-2015 12:32 BARIŞIN YOLU,AK PARTİ KARŞITLIĞINDAN MI GEÇİYOR? 04-08-2015 05:16 Amaç ''İnsanlığın umudu Rojava Devrimi” değil, Türkiye’yi Suriyelileştirmektir!.. 24-07-2015 06:47 Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerek 14-07-2015 05:11 AK PARTİ'NİN KAYBI,MUHALEFETİN BAŞARISINDAN DEĞİL,KENDİ SUÇUDUR! 03-07-2015 06:09 Türkiyelileşmek Sevdası, Emanet Oylar Ve HDP’nin Sancısı 21-06-2015 17:49 8 HAZİRAN'DAKİ TÜRKİYE... 10-06-2015 08:17 7 HAZİRAN GEÇESİ GERİYE KALAN ''KUM BİRİKİMİ'' Nİ ,KİM(KİMLER) KALDIRAÇAK ? 29-05-2015 05:01 AK Parti; 7 Haziran Sonrası ''Yeni Türkiye''yi Kurabileçekmi? 18-05-2015 05:20 CHP'İNİN SEÇİM VAATLERİ ya da HAZİRAN SINAVI.... 04-05-2015 19:03 7 HAZİRAN YOLUNDAKİ HDP... 23-04-2015 17:50 AK PARTİ'Yİ İKTİDARDAN ALMAYA,BU YÖNTEMLER ÇARE DEĞİLDİR!.. 13-04-2015 05:00 Birlikte yaşamak demokratikleşmeye bağlıdır.. 30-03-2015 04:59 CHP’de Kürt Olmak.. 18-03-2015 12:58 DÜNYA'DA VE BİZDE KADIN HAKLARI.. 06-03-2015 06:08 HAZİRAN SEÇİMİNDE AKP-HDP NE YAPMALI.. 27-02-2015 06:29 AVRUPA'DA GÖÇMEN EMEKÇİLERİ BEKLEYEN SORUNLAR.. 16-02-2015 06:03 KOMŞUDA SİRTAKİ,BİZDE BİR ADIM İLERİ,İKİ ADIM GERİ... 04-02-2015 11:57 EMPERYALİZM'İN YENİ MAŞASI PEGİDA (x) 22-01-2015 06:03 ARSIZ'IN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞLER ... 10-01-2015 13:27 Özgür olmayan basın 28-12-2014 13:41 Sayın Yusuf Çöplü; 17-12-2014 06:08 ''ÇÜNKÜ SEVİYORUM!'' 05-12-2014 06:25 ALEVİ KİMLİĞİ; ÇÖZÜMÜNDE GEÇ KALINMIŞ BİR SORUNUMUZDUR.. 22-11-2014 14:24 ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR ? 12-11-2014 06:05 BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİ NASIL OLUR ! 31-10-2014 06:32 PKK ÜÇGENİNDE (KANDİL-KCK-HDP) ÖCALAN'IN STATÜSÜ 19-10-2014 11:49 KANAYAN YARA ORTA DOĞU! ve TÜRKİYE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE.. 07-10-2014 07:02 CHP,NİN 6 OK SEVDASI ve SOLCULUĞU.... 23-09-2014 18:54 TATİLDEN NOTLAR.. 14-09-2014 06:12 İYİKİ KÜRTLER VARMIŞ!. 05-08-2014 20:31 Değişmeyen parti değişimi savunamaz 21-07-2014 05:39 Ne kadar demokratız? 07-07-2014 19:53 ''ÇATI ADAY'' I ve BAZI SORUNLARA DAİR.. 27-06-2014 05:22 AK PARTİ MİSYONUNU ÇANKAYA,DA NE BEKLİYOR?.. 12-06-2014 12:51 SATIN ALINAMIYAN YETENEK... 11-06-2014 18:01 SOMA FACİASI'ndan dersler çıkarabileçek miyiz? 22-05-2014 16:39 CHP'nin ÇIKMAZI ve BEKLEYEN SORUNLAR.. 05-05-2014 21:31 Yerel Seçimlerde, Pazarcık-Gölbaşı-Besni Kavşağı 22-04-2014 18:34 Seçim Sonuçlarının Kısa Analizi 14-04-2014 07:45 Her Seçim’ den Sonra..... 07-04-2014 18:09
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Başakşehir FK3469
 • 2Trabzonspor3465
 • 3Beşiktaş3462
 • 4Sivasspor3460
 • 5Alanyaspor3457
 • 6Galatasaray3456
 • 7Fenerbahçe3453
 • 8Gaziantep FK3446
 • 9Antalyaspor3445
 • 10Kasımpaşa3443
 • 11Göztepe3442
 • 12Gençlerbirliği3436
 • 13Konyaspor3436
 • 14Denizlispor3435
 • 15Çaykur Rizespor3435
 • 16Yeni Malatyaspor3432
 • 17Kayserispor3432
 • 18MKE Ankaragücü3432
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA